Eva Boman

Fil dr tillämpad psykologi

E-post: eva.boman@hig.se

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Direkt: 026-64 81 63
Mobil: 070-275 45 54

Aktuell forskning


En studie om barn och ungdomars hälsorelaterade livskvalitet, kognitiva resurser och hemförhållanden ur tvärsnitts- och prospektiva perspektiv

Senaste publikationerna

Eriksson, M. & Boman, E. (2018). Short is beautiful : Dimensionality and measurement invariance in two length of the Basic Psychological need Satisfaction at work scale. Frontiers in Psychology, 9. 10.3389/fpsyg.2018.00965 [Mer information]
Heiden, M., Widar, L., Wiitavaara, B. & Boman, E. (2018). Telecommuting in academia – associations with health and well-being among staff. Annals of Work Exposures and Health. [Submitted] [Mer information]
Richardsson, L., Wiitavaara, B., Heiden, M. & Boman, E. (2018). Att arbeta på distans – möjligheter och konsekvenser för universitetslärare. FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle : Program och abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 118-. Länk [Mer information]
Heiden, M., Richardsson, L., Wiitavaara, B. & Boman, E. (2018). Telecommuting in academia – Associations with staff’s health and well-being. Proceedings of the 20th Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2018) : Volume IX: Aging, Gender and Work, Anthropometry, Ergonomics for Children and Educational Environments. Cham: Springer. S. 308-312. 10.1007/978-3-319-96065-4 [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2018-02-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)