Böcker


Böcker

Knez, I. & Löfberg, H. (1995). Underlag till kvalitetskriterier för inomhusbelysning : Ett urval. Gävle: Kungliga tekniska högskolan. 51 s. [Mer information]

Doktorsavhandling

Knez, I. (1992). To know what to know before knowing : acquisition of functional rules in probabilistic ecologies. Diss. , 1992. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 32 s. (Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Social Sciences) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Hedblom, M., Knez, I. & Gunnarsson, B. (2017). Bird diversity improves the well-being of city residents. Ecology and Conservation of Birds in Urban Environments. Springer. S. 287-306. 10.1007/978-3-319-43314-1_15 [Mer information]
Knez, I. (2005). Ljusets psykologiska inverkan. Svenska Miljöpsykologi. Lund: Studentlitteratur. S. 71-84. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)