Undervisningsområden

Jag har undervisat sedan jag började min doktorandtjänst i Uppsala för 25 år sedan i allmän psykologi, som kursansvarig eller examinator, på alla grundnivåer. Jag har undervisat i psykologi i diverse specialkurser för förskollärare, mäklare, personalvetare, sjuksköterskor, socionomer, och tandhygienister.

På avancerad nivå har jag varit kursansvarig och handlett studenter på D-nivå. Jag har också varit kursansvarig för en forskarutbildningskurs som HiG gav i samarbete med Luleå tekniska högskola 2009 och är fn huvudhandledare för två doktorander.

Undervisningen har varit i form av föreläsningar, seminarier, handledning, laborationer. Ibland har undervisningen haft stora inslag av problembasering och bedrivits i olika distansformer. Elektroniska undervisningsplattformar används för det mesta.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)