Undervisningsområden

Akademin för hälsa och arbetsliv, avdelningen för socialt arbete och psykologi, Högskolan i Gävle

Jag har sedan juni 2001 bedrivit lektorsundervisning inom ramen för lektorstjänst vid Institutionen för vårdvetenskap och sociologi, Högskolan i Gävle.

Kursansvar för kurser som "Sociologi C" som omfattar (aktuell sociologisk forskning, moderna och post-moderna sociologiska teorier, fördjupning av databehandling och analys av kvantitativa och kvalitativa data, C-uppsats), kursen "Sociala perspektiv på åldrandet" och kursen "Kulturmöten ur ett socialt perspektiv". Inom det internationella programmet för socialt arbete har jag varit kursansvarig för kursen "Human Psychosocial Development and Living Conditions.

Jag har undervisat i "sociologiska teorier och datainsamlings metoder" på kursen Sociologi A, i "aktuell teori" på kursen Sociolog D, i "fördjupning av datainsamlingsmetoder och analys av data" och "regler och anvisningar för uppsatsskrivandet", "praktisering av uppsatsskrivning" på kursen Uppsatsskrivande, i "gerontologi teorier" på kursen Aktuell forskning om funktionshinder och åldrandet.

Sociologiska institutionen, Uppsala universitet

Jag har från 1994undervisat vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.

Kursansvarig under HT 2009 för två masterkurser: kursen Socialpsykologi, Jaget, gruppen och samhället (Socialpsykologisk Teori), Kuren var  på engelska, och kursen Sociologi,  Omsorg och familj i förändring).
Jag är kursansvarig för kursen Organisation, smågrupper och ledarskap, Socialpsykologi A, delkurs 4 under VT 2010.

Undervisning:

 • Delar av kursen "Metod och analys Samhällsplanerarprogrammet" och kommer undervisa delar av moment "metod och analys" i kursen  Sociologi A, Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och person, Socialpsykologi A, VT2010.
 • Kurser Sociologisk metod A (kvantitativ & kvalitativ metod), Sociologi med inriktning mot Arbetsliv och organisation (AOP), Socialpsykologisk analys (Datainsamlingsmetoder och analys of insamlade data) för Socialgerontologi, AOP, P-programmet, Sociologi A & B.
 • "Sociologiska perspektiv" på kurser Sociologi A, i "Tillämpad sociologisk analys" på kursen Sociologi B med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal (AOP), i "Introduktions kurs i sociologi" på kursen Uppdragsutbildning för en chefs- och ledarskapsutbildning för polismyndigheterna i Gävleborgs, Uppsala och Västmanlands län, i "Migration och åldrande" och "Bemötande av äldre invandrare", Kultur och gerotranscendens" på kurserna Socialgerontologi och Sociala omsorgsprogrammet.

Institutionen för socialt arbete, Stockholms Universitet

Från Ht 1997 till Ht 2009 har jag kontinuerligt undervisat vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms Universitet i följande ämnen:

Kursansvarig för kurser Äldre omsorg i ett mångkulturellt, Uppdragsutbildning i mångkulturalism, Magister Uppsatskurs och Magisterkursen i socialt arbete i ett mångkulturellt samhälle.

Jag har undervisat i ämnen som " Specialkurs med inriktning mot mångkulturalism, (Teori och metod) på socionomlinjen, i "Påbyggnadskurs (c) i socialt arbete" (sociologiska teorier inom socialt arbete och datainsamlingsmetod med inriktning mot socialt arbete) på socionomlinje, på "Specialkurs i socialt arbete med inriktning mot mångkulturalism" och "Socialt arbete i ett mångkulturellt samhälle/mångkulturella miljöer" på socionomlinjen.

Andra lärosäten

Jag har undervisat på kurser som Gerontologi, Geriatrisk omvårdnad och äldreomsorg, handledning och arbetsledning i äldreomsorg vid lärosäten som Ersta Sköndal högskola.

Erfarenhet i undervisning av metodkurser

ag har undervisat i olika ämnen på olika nivåer och varit kursledare för diverse kurser. Ett ämne jag har undervisat i under flera år är sociologiska metoder på olika nivåer, både kvantitativ och kvalitativ. Genom att ge hemuppgifter som engagerar studenter på annat sätt än traditionella examinationsformer som salsskrivning, har jag arbetat för att utveckla kurserna . Dessutom har jag försökt att redan i metodkursen utveckla studenternas förmåga att problematisera och analysera både kvalitativa och kvantitativa data i syfte att motverka de vanliga problem som studenterna har när de skriver c-/d uppsatser, dvs. brist på användandet av teori i analys.
 
Institutionen för vårdvetenskap och sociologi, Högskolan i Gävle:

 • Sociologi A (sociologiska teorier och datainsamlings metoder), 20 poäng undervisningsform: lektioner, seminarier, (undervisat delar av kursen).
 • Sociologi B (fördjupning av sociologiska teorier, datainsamlings metoder, databehandling och analys av kvantitativa och kvalitativa data), 20 poäng undervisningsform: lektioner, (undervisat hela kursen).
 • Sociologi C (aktuell sociologisk forskning, moderna och post-moderna sociologiska teorier, fördjupning av databehandling och analys av kvantitativa och kvalitativa data, c-uppsats), 20 poäng, undervisningsform: lektioner, seminarier, handledning (undervisat hela kursen) (Kursansvarig).
 • Uppsatsskrivandekurs (fördjupning av datainsamlingsmetoder och analys av data med hjälp av exempel av aktuellforskning, regler och anvisningar för uppsatsskrivandet, praktisering av uppsatsskrivning), 5 poäng undervisningsform: lektioner, seminarier, (undervisat delar av kursen)
 • Sociologi med inriktning mot handikapp och gerontologi (olika teorier inom gerontologi, metoder anpassat till äldre forskning såväl kvantitativa som kvalitativa ex. livsberättelse), 10 poäng, undervisningsform: lektioner, seminarier, (undervisat delar av kursen).

Institutionen för socialt arbete, Stockholm universitet

 • Magister Uppsatskurs, undervisningsform: lektioner, seminarier, handledning (undervisat hela kursen) (Kursansvarig).

Sociologiska institutionen, Uppsala universitet

 • Sociologisk metod (kvantitativ & kvalitativ metod), Sociologi A, HSA/AOP A, 5 poäng, undervisningsform: lektioner, seminarier, (undervisat hela kursen) (Kursansvarig).
 • Socialpsykologisk analys, (Datainsamlingsmetoder och analys of insamlade data)Sociologi A, HSA/AOP A, 5 poäng, undervisningsform: lektioner, seminarier, (undervisat hela kursen)(Kursansvarig).

Kvalitativa metoder

Jag har en rik erfarenhet av att undervisa i kvalitativ metod, och av att använda denna metod i mina studier. Detta har berikat min undervisning i metod. Jag har dessutom lyckats nyansera och berika mina kurser med ny kunskap från olika forskningsfält tack vare min egen forskning finansierades av externa projektmedel som kontinuerlig pågått efter disputationen.

Examinator

Jag har varit examinator vid två doktorsavhandlingar:
Rannveig Hagas doktorsavhandling "Tradition as Resource". Teologiska institutionen, Religionshistoria, Uppsala universitet, (2009) och Peterson, Helen "Gender, Power and Post-bureaucracy: Work ideas in IT consulting". Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, (2005).

Jag har varit examinator for otaliga kurser, C- och D-uppsatser. Jag har också varit examinator för en Licentiatavhandling vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet och ledamot i betygsnämnden för en doktorsavhandling vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2018-04-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)