Publikationer

Här listas vetenskapliga artiklar och konferensbidrag som finns registrerade i DIVA vid Högskolan i Gävle.

Artiklar | Böcker | Doktorsavhandling | Kapitel i böcker | Konferensbidrag | Rapporter


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Lundgren Stenbom, E. & Turunen, P. (2018). Community art with young people in a divided residential area in Sweden - the emergence of Art-PIMPA. Community Development Journal, 53 (3), 446-464. 10.1093/cdj/bsy020 [Mer information]
Matthies, A., Turunen, P., Albers, S., Boeck, T. & Närhi, K. (2000). An eco-social approach to tackling social exclusion in European cities : a new comparative research project in progress. European Journal of Social Work, 3 (1), 43-52. 10.1080/714052811 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Turunen, P. (2000). Finsk dimension på samhällsarbete. Nordisk sosialt arbeid (2), 66-74. [Mer information]

Böcker

Sjöberg, S. & Turunen, P. (red.) (2018). Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. 389 s. Länk [Mer information]
Sundh, K. & Turunen, P. (red.) (1992). Social mobilisering : Om samhällsarbete i Sverige. Stockholm: Publica. [Mer information]

Doktorsavhandling

Turunen, P. (2004). Samhällsarbete i Norden : Diskurser och praktiker i omvandling. Diss. , 2004. Växjö: Växjö University Press. 238 s. (Acta Wexionensia 47/2004) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Sjöberg, S. & Turunen, P. (2018). Forskning och metoder för kunskap och handling. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 89-113. [Mer information]
Turunen, P. (2018). Gemensamma krafter - en utökad familjecentral. Samhällsarbete - Aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 159-178. [Mer information]
Lundgren Stenbom, E. & Turunen, P. (2018). Lokal konstaktivism - exemplet konst-PIMPA. Samhällsarbete - Aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 179-196. [Mer information]
Sjöberg, S. & Turunen, P. (2018). Samhällsarbete i omvandling. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 65-87. [Mer information]
Sjöberg, S. & Turunen, P. (2018). Samhällsarbetets begrepp, inriktningar och perspektiv. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 19-43. [Mer information]
Sjöberg, S. & Turunen, P. (2018). Samhällsförändringar som utmanar. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 45-64. [Mer information]
Brusman, M. & Turunen, P. (2018). Socialt hållbar samhällsplanering. Samhällsarbete - Aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 117-138. [Mer information]
Turunen, P. (2017). Community work as a socio-spatial response to the challenge of glocal segregation and vulnerability. Social work in a glocalised world. Abingdon: Routledge. S. 169-185. [Mer information]
Turunen, P. & Marusarz, M. (2017). Framtidsutmaningar för alternativ omsorg i glesbygder. Social omsorg i socialt arbete : Grunder och fördjupningar. Malmö: Gleerups Utbildning AB. S. 217-237. [Mer information]
Marusarz, M. & Turunen, P. (2011). Tredje åldern : Tersen - gemenskapsboende i tredje åldern. Tredje åldern. Malmö: Gleerups. [Mer information]
Turunen, P. & Marusarz, M. (2010). Alternativ omsorg i glesbygd. Omsorg och mångfald. Malmö: Gleerups Utbildning AB. S. 193-207. [Mer information]
Turunen, P. (2009). Nordic community work in transition : - a change toward diversity and reflexivity. Community Work in the Nordic Countries - New Trends. Oslo: Universitetsforlag. S. 38-63. [Mer information]
Turunen, P. (2002). A Life-political Aspect on Community Work. Does Social Welfare Pay?. Tullinge: FoU-Södertörn. [Mer information]
Turunen, P. (2000). Three Research Designs from a Comparative Perspective. From Social Exclusion to Participation. Jyväskylä, Finland: Jyväskylä University Printing House. S. 99-111. [Mer information]

Konferensbidrag

Marusarz, M. & Turunen, P. (2008). Community Care inom äldreomsorg i Sverige: En fallstudie i en glesbygdskommun i Dalarna. Ageing, dignity and diversity; 19th Nordic Congress of Gerontology. Oslo. [Mer information]

Rapporter

Turunen, P. (2013). Deltagardemokratiska och systemiska metoder för komplexa samhällsfrågor och samhällsentreprenörskap : Ett komparativt perspektiv. Göteborg: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. 81 s. (Arbetsrapport. Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap 2013:1) [Mer information]
Dahlberg, L., Bruhn, Å., Marusarz, M., McKee, K. & Turunen, P. (2012). Socialt deltagande och tillgång till service : Upplevda hinder och hur de kan reduceras. Falun: 78 s. Länk [Mer information]
Turunen, P. (2003). Ungdomar i YAR-prorgrammet - livssituation, förändring och resultat : Slutrapport om Youth at Risk i Borlänge 2000-2002. Falun: Dalarnas Forskningsråd. [Mer information]
Turunen, P. (1999). Setting the Context : Comparison of the Three Starting Situations of the TSER-project "Making New Local policies against Social Exclusion in European Cities". Magdeburg: Fachhochschule Magdeburg. (Magdeburger Reihe, Schriften der Fachhochschule Magdeburg) [Mer information]
Turunen, P. (1984). Slutrapport om den familjepedagogiska verksamheten med finska zigenare i socialdistrikt 7-11 åren 1976-1983. Stockholms socialförvaltning. [Mer information]
Publicerad av: Päivi Turunen Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2018-09-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)