Pär Grell

Pär Grell

Socionom

E-post: par.grell@hig.se

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Direkt: 026-64 88 36

Aktuell forskning

Konsekvenser av specialiserad individ- och familjeomsorg för familjer med komplexa behov

Senaste publikationerna

Grell, P., Blom, B. & Ahmadi, N. (2019). Conditions for helping relations in specialized personal social services : a client perspective on the influence of organizational structure. Nordic Social Work Research. 10.1080/2156857X.2019.1596148 [Mer information]
Grell, P., Ahmadi, N. & Blom, B. (2017). The Balancing Act : Clients with Complex Needs Describe Their Handling of Specialised Personal Social Services in Sweden. British Journal of Social Work, 47 (3), 611-629. 10.1093/bjsw/bcw042 [Mer information]
Grell, P., Ahmadi, N. & Blom, B. (2016). ‘Sometimes it’s really complicated!’ : clients with complex needs on their encounters with specialised personal social service organisations in Sweden. Nordic Social Work Research, 6 (3), 188-200. 10.1080/2156857X.2016.1156017 [Mer information]
Grell, P., Ahmadi, N. & Blom, B. (2013). Hur inverkar organisationsstrukturen på socialtjänstens klientarbete? : en sammanfattning av kunskapsläget. Socialvetenskaplig tidskrift (3-4), 222-240. Länk [Mer information]
Grell, P. (2016). Komplexa behov eller komplexa organisationer? : konsekvenser av specialiserad individ- och familjeomsorg ur ett klientperspektiv. Diss. (sammanfattning), 2016. Umeå: Umeå universitet. 82 s. (Studier i socialt arbete vid Umeå universitet : avhandlings- och skriftserie 83) Länk [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-11-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)