Publikationer

Artiklar | Doktorsavhandling | Kapitel i böcker


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Tham, P. & Lynch, D. (2019). 'Lost in transition?' : newly educated social workers reflections on their first months in practice [Från socionomstudent till socialarbetare – nyexaminerade socionomers reflektioner kring de första månaderna i yrket]. European Journal of Social Work, 22 (3), 400-411. 10.1080/13691457.2017.1364701 [Mer information]
Tham, P. (2018). A professional role in transition : Swedish child welfare social workers’ descriptions of their work in 2003 and 2014. British Journal of Social Work, 8 (2), 449-467. 10.1093/bjsw/bcx016 [Mer information]
Tham, P. (2018). Where the need is greatest : a comparison of the perceived working conditions of social workers in Swedish metropolitan low-, middle-and high-income areas in 2003 and 2014. Nordic Social Work Research, 8 (2), 185-200. 10.1080/2156857X.2017.1326975 [Mer information]
Tham, P. (2016). Mindre erfaren - mer utsatt? : Nya och mer erfarna forskningssekreterares beskrivningar av sina arbetsvillkor. Socionomens forskningssupplement, 40 (6), 20-33. [Mer information]
Tham, P. & Lynch, D. (2014). Prepared for Practice? : Graduating Social Work Students' Reflections on Their Education, Competence and Skills. Social Work Education, 33 (6), 704-717. 10.1080/02615479.2014.881468 [Mer information]
Tham, P. & Meagher, G. (2009). Working in human services : How do experiences and working conditions in child welfare social work compare?. British Journal of Social Work, 39 (5), 807-827. 10.1093/bjsw/bcm170 [Mer information]
Tham, P. (2007). Factors Affecting Intention to Leave among Social Workers in Child Welfare. British Journal of Social Work, 37 (7), 1225-1246. 10.1093/bjsw/bcl054 [Mer information]
Tham, P. (2007). Ny i yrket men redan gammal i gården? : Arbetsvillkor för nya och mer erfarna socialsekretare i den sociala barnavården. Socionomens forskningssupplement, 22 (6), 62-77. [Mer information]
Tham, P. (2007). Why are they leaving? : Factors Affecting Intention to Leave among Social Workers in Child Welfare. British Journal of Social Work, 37, 1225-1246. 10.1093/bjsw/bc1054 [Mer information]

Doktorsavhandling

Tham, P. (2008). Arbetsvillkor i den sociala barnavården : förutsättningar för ett kvalificerat arbete. Diss. (sammanfattning), 2008. Stockholm: Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan. 216 s. [Mer information]

Kapitel i böcker

Thorén, K. & Tham, P. (2017). Social work academia and policy in Sweden. Where academia and policy meet : a cross-national perspective on the involvement of social work academics in social policy. Bristol: Policy Press. S. 183-200. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-12-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)