Publikationer

Artiklar | Böcker | Doktorsavhandling | Kapitel i böcker | Konferensbidrag | Rapporter


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Larsson, S., von Braun, T. & Lilja, J. (2013). A multidimensional model for narrative analysis of substance use-related dependency. Substance Use & Misuse, 48 (13), 1306-1316. 10.3109/10826084.2013.814980 [Mer information]
Larsson, S., von Braun, T., Lilja, J., Sjöblom, Y. & Hamilton, D. (2013). A self-theoretical perspective on the use-misuse of alcohol and drugs based on qualitative and narrative data. Substance Use & Misuse, 48 (13), 1317-1335. 10.3109/10826084.2013.814982 [Mer information]
Börjeson, B. & Larsson, S. (2013). Chapter 6. The new story : On the possibility of liberating oneself from the drug self. Substance Use & Misuse, 48 (13), 1350-1359. 10.3109/10826084.2013.814986 [Mer information]
Larsson, S., Lilja, J., von Braun, T. & Sjöblom, Y. (2013). General theoretical perspectives of narrative analysis of substance use-related dependency. Substance Use & Misuse, 48 (13), 1294-1305. 10.3109/10826084.2013.815537 [Mer information]
von Braun, T., Larsson, S. & Sjöblom, Y. (2013). Narratives of Clients' Experiences of Drug Use and Treatment of Substance Use-Related Dependency. Substance Use & Misuse, 48 (13), 1404-1415. 10.3109/10826084.2013.817148 [Mer information]
von Braun, T., Larsson, S. & Sjöblom, Y. (2013). Perspectives on treatment, alliance and narratives concerning substance use-related dependency. Substance Use & Misuse, 48 (13), 1386-1403. 10.3109/10826084.2013.815000 [Mer information]
Larsson, S., von Braun, T. & Lilja, J. (2012). En multidimensionell modell för analys av bruk och beroende av alkohol och droger. Socialvetenskaplig tidskrift (3-4), 151-169. Länk [Mer information]
Larsson, S., Lilja, J. & von Braun, T. (2012). Inledning till temanummer. Socialvetenskaplig tidskrift (3-4), 146-150. [Mer information]
Larsson, S. & Sjöblom, Y. (2010). Perspectives on narrative methods in social work research. International Journal of Social Welfare, 19 (3), 272-280. 10.1111/j.1468-2397.2009.00672.x [Mer information]
Lilja, J., Giota, J., Hamilton, D. & Larsson, S. (2007). An example of International Drug Politics : The Development and Distribution of Substance Prevention Programs directed at Adolescents. Substance Use & Misuse, 42 (2-3), 317-342. 10.1080/10826080601142048 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Lilja, J., Larsson, S., von Braun, T. & Sjöblom, Y. (2013). Discussion about narrative methods as a strategy for investigating and understanding the use and misuse of alcohol and drugs. Substance Use & Misuse, 48 (13), 1438-1446. 10.3109/10826084.2013.815025 [Mer information]
Larsson, S., Lilja, J., von Braun, T. & Sjöblom, Y. (2013). Introduction : Using narrative research methods for the analysis of use and misuse of alcohol and drugs. Substance Use & Misuse, 48 (13), 1286-1293. 10.3109/10826084.2013.814979 [Mer information]

Böcker

Ahmadi, F. & Larsson, S. (red.) (2014). Hälsa, livsmiljö och arbetsliv : ur ett socialt arbete-perspektiv. Gävle: Gävle University Press. 158 s. [Mer information]
Larsson, S. & Sohlberg, P. (2014). Socialpsykologi för socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. 371 s. Länk [Mer information]
Larsson, S., Lilja, J. & Sjöblom, Y. (red.) (2013). Narrative Methods in Understanding the Use and Misuse of Alcohol and Drugs : Substance Use and Misuse, Special Issue. Informa Healthcare. 164 s. (Substance Use & Misuse 48:13) [Mer information]
Larsson, S. & Lilja, J. (red.) (2012). Temanummer : Perspektiv och dialoger om bruk och beroende av alkohol och droger. FORSA. 96 s. (Socialvetenskaplig tidskrift 19:3-4) [Mer information]
Trygged, S. & Larsson, S. (red.) (2010). Counselling : Stödsamtal i socialt arbete. Stockholm: Gothia. 272 s. [Mer information]
Larsson, S., Sjöblom, Y. & Lilja, J. (red.) (2008). Narrativa metoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. 476 s. Länk [Mer information]
Larsson, S., Lilja, J. & Mannheimer, K. (2005). Forskningsmetoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur AB. 426 s. [Mer information]

Doktorsavhandling

Larsson, S. (1997). Det andra jaget vid manlig transvestism : Ett jagteoretiskt och kognitionspsykologiskt perspektiv : [a self-theoretical and cognitive psychology perspective]. Diss. (sammanfattning), 1997. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 500 s. (Studia psychologica Upsaliensia 17) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

von Braun, T. & Larsson, S. (2017). A social work perspective on health, wellbeing and sustainability. A good life for all : Essays on sustainability celebrating 60 years of making life better. Mjölby: Atremi AB. S. 45-69. [Mer information]
Larsson, S., von Braun, T. & Lilja, J. (2014). Multidimensionell analys inom socialt arbete och förståelsen av hälsa och välbefinnande i samhället : arbetsliv som en coping-strategi. Hälsa, livsmiljö och arbetsliv : ur ett socialt arbete-perspektiv. Gävle: Gävle University Press. S. 115-158. [Mer information]
Ahmadi, F. & Larsson, S. (2014). Redaktörernas inledning : en spelöppning om hälsa, livsmiljö och arbetsliv ur ett socialt arbete-perspektiv. Hälsa, livsmiljö och arbetsliv : ur ett socialt arbete-perspektiv. Gävle: Gävle University Press. S. 9-16. [Mer information]
Larsson, S. (2012). Narrativ socialpsykologi i socialt arbete på rättsvetenskaplig grund. Rätt, social utsatthet och samhälleligt ansvar : festskrift till Anna Hollander. Stockholm: Norstedts Förlag. [Mer information]
Lilja, J., Larsson, S. & Trygged, S. (2010). Counselling och forskning. Counselling : stödsamtal i socialt arbete. Stockholm: Gothia. S. 246-265. [Mer information]
Larsson, S. (2010). Counselling som samtalsstöd i socialt arbete. Counselling : stödsamtal i socialt arbete. Stockholm: Gothia. S. 20-60. [Mer information]
Larsson, S. & Trygged, S. (2010). Introduktion till counselling i socialt arbete. Counselling : stödsamtal i socialt arbete. Stockholm: Gothia. S. 9-20. [Mer information]
Larsson, S. (2009). Samhällsvetenskapliga och rättsvetenskapliga teorier och metoder i socialt arbete. Juridik och rättsvetenskap i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. S. 77-102. [Mer information]
Larsson, S. (2009). Ungdomars användning av alkohol och droger i socialpsykologiskt perspektiv. Alkohol och droger – Samhällsvetenskapliga perspektiv. Malmö: Gleerups förlag. S. 101-122. [Mer information]
Larsson, S., Sjöblom, Y. & Lilja, J. (2008). Berättelser i det sociala arbetet. Narrativa metoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. S. 29-51. [Mer information]
Larsson, S., Sjöblom, Y. & Lilja, J. (2008). En integrerande narrativ metoddiskussion via berättelseexempel från beroende av psykofarmaka. Narrativa metoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. S. 203-233. [Mer information]
Larsson, S., Sjöblom, Y. & Lilja, J. (2008). Epilog : Perspektiv på narrativa metoder i socialt arbete. Narrativa metoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. S. 441-466. [Mer information]
Larsson, S. & Goldberg, T. (2008). Närvarande och frånvarande berättelser : ”frontstage”- och ”backstage”-analyser. Narrativa metoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. S. 153-185. [Mer information]
Larsson, S., Sjöblom, Y. & Lilja, J. (2008). Redaktörernas förord. Narrativa metoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. S. 25-28. [Mer information]
Larsson, S., Lilja, J. & Wikander, B. (2008). Ungdomars berättelser om identitet, alkohol och droger. Narrativa metoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. S. 281-312. [Mer information]

Konferensbidrag

Larsson, S. & Sjöblom, Y. (2008). Perspectives on narrative methods. . [Mer information]
Larsson, S., Sjöblom, Y. & Lilja, J. (2008). Sammanfattande kortpresentation av en antologi om narrativa metoder i socialt arbete. . [Mer information]

Rapporter

Larsson, S., Lilja, J., Fossum, B., Bergström-Walan, M. & Berg, M. (2008). Vem får man vara i vårt samhälle? : Om transpersoners psykosociala situation och psykiska hälsa. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut. 463 s. (R-serien 2008:25) [Mer information]
Larsson, S., Lilja, J., Fossum, B., Bergström-Walan, M. & Berg, M. (2008). Vem får man vara i vårt samhälle? : Om transpersoners psykosociala situation och psykiska hälsa : en kort introduktion till rapporten. Statens folkhälsoinstitut. 43 s. (R-serien 2008:12) [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)