Artiklar

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Larsson, S., von Braun, T. & Lilja, J. (2013). A multidimensional model for narrative analysis of substance use-related dependency. Substance Use & Misuse, 48 (13), 1306-1316. 10.3109/10826084.2013.814980 [Mer information]
Larsson, S., von Braun, T., Lilja, J., Sjöblom, Y. & Hamilton, D. (2013). A self-theoretical perspective on the use-misuse of alcohol and drugs based on qualitative and narrative data. Substance Use & Misuse, 48 (13), 1317-1335. 10.3109/10826084.2013.814982 [Mer information]
Börjeson, B. & Larsson, S. (2013). Chapter 6. The new story : On the possibility of liberating oneself from the drug self. Substance Use & Misuse, 48 (13), 1350-1359. 10.3109/10826084.2013.814986 [Mer information]
Larsson, S., Lilja, J., von Braun, T. & Sjöblom, Y. (2013). General theoretical perspectives of narrative analysis of substance use-related dependency. Substance Use & Misuse, 48 (13), 1294-1305. 10.3109/10826084.2013.815537 [Mer information]
von Braun, T., Larsson, S. & Sjöblom, Y. (2013). Narratives of Clients' Experiences of Drug Use and Treatment of Substance Use-Related Dependency. Substance Use & Misuse, 48 (13), 1404-1415. 10.3109/10826084.2013.817148 [Mer information]
von Braun, T., Larsson, S. & Sjöblom, Y. (2013). Perspectives on treatment, alliance and narratives concerning substance use-related dependency. Substance Use & Misuse, 48 (13), 1386-1403. 10.3109/10826084.2013.815000 [Mer information]
Larsson, S., von Braun, T. & Lilja, J. (2012). En multidimensionell modell för analys av bruk och beroende av alkohol och droger. Socialvetenskaplig tidskrift (3-4), 151-169. Länk [Mer information]
Larsson, S., Lilja, J. & von Braun, T. (2012). Inledning till temanummer. Socialvetenskaplig tidskrift (3-4), 146-150. [Mer information]
Larsson, S. & Sjöblom, Y. (2010). Perspectives on narrative methods in social work research. International Journal of Social Welfare, 19 (3), 272-280. 10.1111/j.1468-2397.2009.00672.x [Mer information]
Lilja, J., Giota, J., Hamilton, D. & Larsson, S. (2007). An example of International Drug Politics : The Development and Distribution of Substance Prevention Programs directed at Adolescents. Substance Use & Misuse, 42 (2-3), 317-342. 10.1080/10826080601142048 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Lilja, J., Larsson, S., von Braun, T. & Sjöblom, Y. (2013). Discussion about narrative methods as a strategy for investigating and understanding the use and misuse of alcohol and drugs. Substance Use & Misuse, 48 (13), 1438-1446. 10.3109/10826084.2013.815025 [Mer information]
Larsson, S., Lilja, J., von Braun, T. & Sjöblom, Y. (2013). Introduction : Using narrative research methods for the analysis of use and misuse of alcohol and drugs. Substance Use & Misuse, 48 (13), 1286-1293. 10.3109/10826084.2013.814979 [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)