Stefan Sjöberg

Universitetslektor i sociologi, docent i socialt arbete
Samordnare för forskningsinriktningen Hållbara samhällen och gemenskaper
Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

E-post: stefan.sjoberg@hig.se

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Direkt: 026-64 81 90

Aktuell forskning

  • Samhällsarbete i nordiska välfärdsstater i omvandling
  • Social exkludering och förändring; boendes syn på problem och möjligheter i social utsatta bostadsområden
  • Den svenska välfärdsmodellens omvandling i kontext av en avreglerad ackumuleringsregim
  • Socialtjänstens fältgruppsarbete
  • Demokratiskt arbetsliv
  • Återbruksinkubatorer för ekosocialt hållbar utveckling

Forskningsområden

  • Social exkludering och samhällsarbete i utsatta bostadsområden
  • Socialpolitik och den svenska välfärdsmodellens omvandling
  • Kapital- och förmögenhetskoncentration och ekonomisk demokrati för hållbar utveckling
  • Ekosocialt arbete

Senaste publikationerna

Aslan, P., Ahmadi, N., Sjöberg, S. & Wikström, E. (2019). What Works? Family Influences on Occupational Aspirations among Descendants of Middle Eastern Immigrants on the Swedish Labour Market. Nordic Journal of Social Research, 9, 134-160. 10.7577/njsr.2235 [Mer information]
Rambaree, K. & Sjöberg, S. (2019). Companion animals in health-promoting work-life. Society and Animals. 10.1163/15685306-12341504 [Mer information]
Rambaree, K., Sjöberg, S. & Turunen, P. (2019). Ecosocial change and community resilience: the case of “Bönan” in glocal transition. Journal of Community Practice. 10.1080/10705422.2019.1658005 [Mer information]
Sjöberg, S. & Turunen, P. (2018). Samhällsarbetets begrepp, inriktningar och perspektiv. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 19-43. [Mer information]
Sjöberg, S. (2019). Social Work in the Context of the Swedish Welfare Model in Transition from Universal to Mixed Welfare. . [Mer information]
Publicerad av: Julia Högnelid Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2019-10-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)