Publikationer

Här listas vetenskapliga artiklar och konferensbidrag som finns registrerade i DIVA vid Högskolan i Gävle.

Artiklar | Böcker | Doktorsavhandling | Kapitel i böcker | Konferensbidrag | Rapporter | Recensioner


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Rambaree, K. & Sjöberg, S. (2019). Companion animals in health-promoting work-life. Society and Animals. 10.1163/15685306-12341504 [Mer information]
Rambaree, K., Sjöberg, S. & Turunen, P. (2019). Ecosocial change and community resilience: the case of “Bönan” in glocal transition. Journal of Community Practice. 10.1080/10705422.2019.1658005 [Mer information]
Aslan, P., Ahmadi, N., Sjöberg, S. & Wikström, E. (2019). What Works? Family Influences on Occupational Aspirations among Descendants of Middle Eastern Immigrants on the Swedish Labour Market. Nordic Journal of Social Research, 9, 134-160. 10.7577/njsr.2235 [Mer information]
Sjöberg, S., Többe-Schukalla, M., Singh, S. & Martinss, K. (2018). Community work in Germany and Sweden in context of changing welfare models. International Social Work, 61 (4), 553-570. 10.1177/0020872816666622 [Mer information]
Sjöberg, S., Rambaree, K. & Jojo, B. (2015). Collective empowerment : a comparative study of community work in Mumbai and Stockholm. International Journal of Social Welfare, 24 (4), 364-375. 10.1111/ijsw.12137 [Mer information]
Sjöberg, S. & Dube, N. (2014). Economic democracy through collective capital formation : the cases of Germany and Sweden and strategies for the future. World Review of Political Economy, 5 (4), 488-515. 10.13169/worlrevipoliecon.5.4.0488 [Mer information]
Sjöberg, S. (2006). Kollektive Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand. Utopie Kreativ (186), 311-322. Länk [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Sjöberg, S. & Willkomm-Wiemer, K. (2014). Mit Kollektivfonds zur Demokratisierung der Wirtschaft : strategische Ansätze ”von unten” für eine ökonomisch, sozial und ökologisch nachhaltige Entwicklung. Sozialismus, 41 (6), 57-60. [Mer information]
Sjöberg, S. & Willkomm-Wiemer, K. (2013). Gesellschaftliches Eigentum an Produktionsmitteln durch Kollektivfonds. Sozialismus, 40 (7-8), 48-55. [Mer information]
Sjöberg, S. (2008). The European welfare models : changes, prospects and strategies. Transform!: European journal for alternative thinking and political dialogue, 3 (2), 25-32. Länk [Mer information]
Sjöberg, S. (2004). Kollektivfonds als eine Strategie für die Wirtschaftsdemokratie : Lehren aus der Geschichte der schwedischen ’Arbeitnehmerfonds’ für die Zukunft. Sozialismus, 31 (5), 27-36. [Mer information]
Sjöberg, S. (2001). Till rekonstruktionen av den marxistiska teorin. Socialistisk Debatt, 35 (1/2), 54-61. [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Allelin, M., Kallifatides, M., Sjöberg, S., Skyrman, V. & Suhonen, D. (2018). Femton familjer kontrollerar sjuttio procent av börsvärdet. Dagens nyheter, 14 april. [Mer information]
Sjöberg, S. (2013). Individ eller kollektiv? : om mobilisering av marginaliserade grupper för social förändring. Social Qrage (3). [Mer information]

Böcker

Sjöberg, S. & Turunen, P. (red.) (2018). Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. 389 s. Länk [Mer information]

Doktorsavhandling

Sjöberg, S. (2003). Löntagarfondsfrågan - en hegemonisk vändpunkt : En marxistisk analys. Diss. , 2003. Uppsala: Uppsala universitet. 260 s. Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Rambaree, K. & Sjöberg, S. (2018). Empowermentarbete i marginaliserade bostadsområden i Indien och Sverige. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 343-362. [Mer information]
Sjöberg, S. & Turunen, P. (2018). Forskning och metoder för kunskap och handling. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 89-113. [Mer information]
Hansson, M., Lundgren, I. & Sjöberg, S. (2018). Fältarbete i utsatta bostadsområden. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 139-158. [Mer information]
Sjöberg, S. & Turunen, P. (2018). Samhällsarbete i omvandling. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 65-87. [Mer information]
Sjöberg, S. & Turunen, P. (2018). Samhällsarbetets begrepp, inriktningar och perspektiv. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 19-43. [Mer information]
Sjöberg, S. & Turunen, P. (2018). Samhällsförändringar som utmanar. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 45-64. [Mer information]
Al-Khamisi, R. & Sjöberg, S. (2018). Social mobilisering och nya sociala rörelser. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 277-295. [Mer information]
Sjöberg, S. (2007). Keynes und darüber hinaus : der Kampf um Wirtschaftsdemokratie. Keynes als Alternativer? : Argumente für eine gerechtere Wirtschaft. Berlin: Dietz Verlag. S. 127-144. [Mer information]

Konferensbidrag

Rambaree, K. & Sjöberg, S. (2016). Companion Animals in Occupational Social Work. . [Mer information]
Sjöberg, S. (2012). Collective empowerment and social mobilization : a comparative analysis of experiences from social work in Mumbai and Stockholm. . [Mer information]
Sjöberg, S. (2004). Collective capital formation in wage earner hands as a strategy for economic democracy. . [Mer information]
Sjöberg, S. (2003). Collective fund building as a strategy for economic democracy : experiences from the wage-earner funds struggle. . [Mer information]
Sjöberg, S. (2003). The Swedish experience : the decline of the "People´s home". . [Mer information]
Sjöberg, S. (2001). Löntagarfondsfrågan : en hegemonisk vändpunkt i den svenska efterkrigshistorien. . [Mer information]

Rapporter

Allelin, M., Kallifatides, M., Sjöberg, S. & Skyrman, V. (2018). Välfärdsmodellens omvandling : det privata kapitalets utvidgning i den offentliga sektorn. Stockholm: Katalys. 39 s. (Klass i Sverige 17) Länk [Mer information]
Allelin, M., Kallifatides, M., Sjöberg, S. & Skyrman, V. (2018). Ägande- och förmögenhetsstrukturen och dess förändring sedan 1980. Stockholm: Katalys. 35 s. (Klass i Sverige 16) Länk [Mer information]
Sjöberg, S. (1998). Handikappomsorgen i Stockholms stadsdelar : en rapport om förvaltningsorganisation och köp- och säljrelationer. Stockholm: Resursförvaltningen för skola och socialtjänst, Forsknings- och utvecklingsenheten. 74 s. (FoU-rapport 14) [Mer information]

Recensioner

Sjöberg, S. (2001). Organisation = oligarki : Recension av Robert Michels <em>Organisationer och demokrati, en sociologisk studie av de oligarkiska tendenserna i vår tids demokrati</em>, Ratio, Uppsala, 1983 (1911). Stockholm: Socialistisk Debatt. Stockholm: S. 66-69. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)