Sven Trygged

Professor i socialt arbete

Avdelningen för socialt arbete
Akademin för hälsa och arbetsliv

Huvudsakliga forskningsområden: Arbetsmarknad; försörjning; sociala konsekvenser av ohälsa och utsatthet för våld; internationellt socialt arbete. Framtida planerade projekt handlar om marknadisering av äldreomsorgen och dess betydelse för personalen.

Aktuell forskning

Klass, våld och död - en uppföljningsstudie av våldsutsatta unga män.

Registerstudie. Övriga medverkande: My Lilja, HiG, Ingemar Kåreholt (Aging Research Center och Jönköping University) och Ebba Hedlund (Socialstyrelsen)

Artikel inskickad till internationell tidskrift 2018

Särskoleprojekt (inom ramen för Include)

Enkätstudie. Övriga medverkande: Stig Elofsson

Avrapporterat som FoU-rapport. Trygged, S & Elofsson, S (2018) Skolerfarenheter och självskattad hälsa bland elever i särskolan. FoU-rapport No. 48. Högskolan i Gävle

Familjepolitik i praktiken.

Intervjustudie med hushåll med låga inkomster. Studien ingår i ett internationellt komparativt projekt och den svenska delstudien genomförs tillsammans med Marie Löhman m fl. Även studenter vid HiG medverkar i studien som intervjuare.

Interprofessionellt lärande

Fokusgrupper med studenter. Studie som undersöker möjligheten för studenter vid socionom- lärar- och sjuksköterskeprogrammen att ta hjälp och lära av varandra för att bättre stötta utsatta personer med multidimensionell problematik. Övriga medverkande: Birgit Lindgren Öden och Annica Björkman vid HiG.

Bokprojekt

Trygged, S & Righard, E (Eds.) under utgivning 2019) Inequalities and migration – challenges for the Swedish welfare state. Lund: Studentlitteratur

Lärobok med internationella perspektiv om aktuella utmaningar för den svenska välfärdsstaten. Boken skrivs på engelska med inriktning på masterstudenter. I antologin medverkar författare från ett antal universitet. Medredaktör är Erica Righard, Malmö Universitet

Senaste publikationerna

Kareholt, I., Lilja, M., Hedstrom, E. & Trygged, S. (2018). Of premature demise - a follow-up study of young men exposed to violence in sweden. International Journal of Behavioral Medicine, 25 (Suppl. 1), S75-. [Mer information]
Trygged, S. & Righard, E. (red.) (2019). Inequalities and migration : Challenges for the Swedish welfare state. Lund: Studentlitteratur AB. 176 s. [Mer information]
Trygged, S. (2019). A promised land or a paradise lost? : Contemporary challenges for the Swedish welfare state. Inequalities and migration : Challenges for the Swedish welfare state. Lund: Studentlitteratur AB. S. 15-30. [Mer information]
Trygged, S. (2019). Universal childrens' rights - conflicting norms in social-work practice. Inequalities and migration : Challenges for the Swedish welfare state. Lund: Studentlitteratur AB. S. 71-87. [Mer information]
Trygged, S. (2018). Gruppbostad på entreprenad: Vad innebär upprepade byten av huvudman för vårdpersonalen?. FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle : Program och abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 141-. Länk [Mer information]
Publicerad av: Anna Jernberg Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2018-12-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)