Publikationer

Artiklar | Rapporter


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Trygged, S. (2017). Open comparisons of social services in Sweden : Why, how and for what?. Cogent Social Sciences, 3 (1). 10.1080/23311886.2017.1404735 [Mer information]
Trygged, S., Backlund, Å. & Elofsson, S. (2017). Patterns of Poor Health among Junior and Senior High School Students in Sweden. Health Behavior and Policy Review, 4 (3), 294-305. 10.14485/HBPR.4.3.10 [Mer information]
Kalinnikova, L. & Trygged, S. (2014). A retrospective on care and denial of children with disabilities in Russia. Scandinavian Journal of Disability Research, 16 (3), 229-248. 10.1080/15017419.2013.861865 [Mer information]
Trygged, S. (2014). Trendalysing Social Work. International Journal of Recent Contributions from Engineering, Science & IT (iJES), 2 (4), 39-45. 10.3991/ijes.v2i4.4200 [Mer information]
Trygged, S., Backlund, Å. & Elofsson, S. (2013). Vem kan man lita på? Skolelevers förtroende för skolpersonal. Socialmedicinsk Tidskrift, 90 (4), 591-603. Länk [Mer information]

Rapporter

Trygged, S. & Elofsson, S. (2018). Skolerfarenheter och självskattad hälsa bland elever i särskolan. Gävle: Gävle University Press. 42 s. (FOU-rapport 48) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-12-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)