Ulla Forinder

Ulla Forinder                             

Professor i socialt arbete
Akademin för hälsa och arbetsliv

E-post: ulla.forinder@hig.se
Telefon: 026-64 89 83


Är socionom och legitimeradpsykoterapeut. Hon disputerade i socialt arbete 2000 vid Stockholms universitet där hon också blev docent 2010. Hon anställdes som lektor i socialt arbete vid Högskolan i Gävle 2015 och arbetar vid Akademin för hälsa och
arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.

Min bakgrund som forskare
är främst inom området barn och unga med livshotande sjukdom sett ur olika
perspektiv; barnets eget, syskon och föräldrars. Vidare har jag forskat inom
andra områden inom tematiken barn och familj såsom föräldrautbildning och
handläggning av ärenden som rör personlig assistans för barn och unga. Jag har
också ett intresse för barn som anhöriga till föräldrar med problematik där jag
är projektledare för två projekt. Inom min tjänst verkar jag också för att
utvidga forskningssamarbete mellan högskolan och socialtjänsten i regionen
främst med fokus på barn och familj. Mitt forskningsintresse har under senare
år förändrats mot hälsopromotion och arbetsmiljö. För närvarande deltar jag i
två projekt med inriktning mot Hållbart arbetsliv för nattarbetande
sjukvårdspersonal, och sjukvårdspersonals attityder till och upplevelser av
donation efter död. Jag är aktiv medlem i tre forskarnätverk; Nationellt kompetenscentrums nätverk för forskare inom området barn som anhöriga, ett nordiskt nätverk för forskning inom hälsopromotion och ett nätverk för forskande socionomer inom hälso- och sjukvården.

Senaste publikationerna

Hultman, L., Forinder, U., Öhrvall, A., Pergert, P. & Fugl-Meyer, K. (2019). Elusive Participation – Social Workers’ Experience of the Participation of Children with Disabilities in LSS Assessments. Scandinavian Journal of Disability Research (1), 38-48. 10.16993/sjdr.558 [Mer information]
Lundberg, T., Forinder, U., Olsson, M., Fürst, C., Årestedt, K. & Alvariza, A. (2018). Bereavement stressors and psychosocial well-being of young adults following the loss of a parent – A cross-sectional survey. European Journal of Oncology Nursing, 35, 33-38. 10.1016/j.ejon.2018.05.004 [Mer information]
Rooth, H., Piuva, K., Forinder, U. & Söderbäck, M. (2018). Competent parents with natural children : parent and child identities in manual-based parenting courses in Sweden. Childhood, 25 (3), 369-384. 10.1177/0907568218759586 [Mer information]
Vogel, G., Forinder, U., Sandgren, A., Svensen, C. & Joelsson-Alm, E. (2018). Health-related quality of life after general surgical intensive care. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 62 (8), 1112-1119. 10.1111/aas.13139 [Mer information]
Hultman, L., Forinder, U., Fugl-Meyer, K. & Pergert, P. (2018). Maintaining professional integrity : experiences of case workers performing the assessments that determine children’s access to personal assistance. Disability & Society, 33 (6), 909-931. 10.1080/09687599.2018.1466691 [Mer information]
Publicerad av: Lena Sirberg Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2018-09-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)