Yvonne Sjöblom

Professor i socialt arbete
Akademin för hälsa och arbetsliv

E-post: yvonne.sjoblom@hig.se

Telefon:
Direkt: 026-64 89 83

Yvonne Sjöblom  forskar inom området social barnavård och framförallt med inriktning mot sårbara grupper av unga och deras övergång till vuxenlivet efter en placering i samhällsvården.

Yvonne Sjöbloms forskningsområde är inom tematiken ”Barn, ungdom och familj”. Avhandlingen hade titeln "På väg ut; När ungdomar rymmer och kastas ut hemifrån – ur socialtjänstens perspektiv" och syftade till att undersöka hur socialtjänsten förstår och arbetar med problematiken unga som rymmer eller kastas ut hemifrån. Även efter disputationen har forskningsinriktningen varit inom detta område.

Under de senaste åren har forskningen utvidgats ytterligare genom ett flertal studier om ungas övergång från samhällsvård till vuxenliv, utifrån både de ungas och de professionellas perspektiv. Det har inneburit att hon både har breddat och fördjupat forskningen om sårbara grupper av unga i den sociala barnavården.

Som medlem i det internationella forskarnätverket INTRAC, vars tema är ungas övergång från samhällsvård till vuxenblivande, har Yvonne Sjöblom kunnat utveckla sin kunskapsbas inom detta forskningsområde.

Aktuell forskning

Yvonne Sjöblom  är för närvarande delaktig i ett internationellt forskningsprojekt som behandlar unga som varit placerade i samhällsvård och deras vägar in på arbetsmarknaden.

Ytterligare ett forskningsprojekt behandlar området stödgrupper för barn och unga som är placerade i familjehemsvård.

Senaste publikationerna

Storø, J., Sjöblom, Y. & Höjer, I. (2019). A comparison of state support for young people leaving care in Norway and Sweden : Differences within comparable welfare systems. Child & Family Social Work, 24 (3), 393-399. 10.1111/cfs.12471 [Mer information]
Bengtsson, M., Sjöblom, Y. & Öberg, P. (2018). ‘Well, it’s up to me now’ – young care leavers’ strategies for handling adversities when leaving out-of-home care in Sweden. Nordic Social Work Research, 8 (sup 1). 10.1080/2156857X.2018.1428673 [Mer information]
Bengtsson, M., Sjöblom, Y. & Öberg, P. (2018). Young care leavers’ expectations of their future : A question of time horizon. Child & Family Social Work, 23 (2), 188-195. 10.1111/cfs.12399 [Mer information]
Söderqvist, Å., Sjöblom, Y. & Bülow, P. (2016). Home sweet home? : Professionals' understanding of ‘home’ within residential care for unaccompanied youths in Sweden. Child & Family Social Work, 21 (4), 591-599. 10.1111/cfs.12183 [Mer information]
Söderqvist, Å., Bülow, P. & Sjöblom, Y. (2015). "In Sweden work is more important than the culture, actually!" : The care leaving process for unaccompanied youths from the perspective of social workers. Transnational Social Review, 5 (3), 241-257. 10.1080/21931674.2015.1082778 [Mer information]
Publicerad av: Lena Sirberg Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2018-05-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)