Publikationer

Artiklar | Böcker | Doktorsavhandling | Kapitel i böcker | Konferensbidrag | Rapporter


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Storø, J., Sjöblom, Y. & Höjer, I. (2019). A comparison of state support for young people leaving care in Norway and Sweden : Differences within comparable welfare systems. Child & Family Social Work, 24 (3), 393-399. 10.1111/cfs.12471 [Mer information]
Bengtsson, M., Sjöblom, Y. & Öberg, P. (2018). ‘Well, it’s up to me now’ – young care leavers’ strategies for handling adversities when leaving out-of-home care in Sweden. Nordic Social Work Research, 8 (sup 1). 10.1080/2156857X.2018.1428673 [Mer information]
Bengtsson, M., Sjöblom, Y. & Öberg, P. (2018). Young care leavers’ expectations of their future : A question of time horizon. Child & Family Social Work, 23 (2), 188-195. 10.1111/cfs.12399 [Mer information]
Söderqvist, Å., Sjöblom, Y. & Bülow, P. (2016). Home sweet home? : Professionals' understanding of ‘home’ within residential care for unaccompanied youths in Sweden. Child & Family Social Work, 21 (4), 591-599. 10.1111/cfs.12183 [Mer information]
Söderqvist, Å., Bülow, P. & Sjöblom, Y. (2015). "In Sweden work is more important than the culture, actually!" : The care leaving process for unaccompanied youths from the perspective of social workers. Transnational Social Review, 5 (3), 241-257. 10.1080/21931674.2015.1082778 [Mer information]
Höjer, I. & Sjöblom, Y. (2014). Voices of 65 Young People Leaving Care in Sweden : "There Is So Much I Need to Know!". Australian Social Work, 67 (1), 71-87. 10.1080/0312407X.2013.863957 [Mer information]
Höjer, I. & Sjöblom, Y. (2014). What Makes a Difference? : Turning Points for Young People in the Process of Leaving Placements in Public Care. Social Work & Society, 12 (1). Länk [Mer information]
Larsson, S., von Braun, T., Lilja, J., Sjöblom, Y. & Hamilton, D. (2013). A self-theoretical perspective on the use-misuse of alcohol and drugs based on qualitative and narrative data. Substance Use & Misuse, 48 (13), 1317-1335. 10.3109/10826084.2013.814982 [Mer information]
Larsson, S., Lilja, J., von Braun, T. & Sjöblom, Y. (2013). General theoretical perspectives of narrative analysis of substance use-related dependency. Substance Use & Misuse, 48 (13), 1294-1305. 10.3109/10826084.2013.815537 [Mer information]
von Braun, T., Larsson, S. & Sjöblom, Y. (2013). Narratives of Clients' Experiences of Drug Use and Treatment of Substance Use-Related Dependency. Substance Use & Misuse, 48 (13), 1404-1415. 10.3109/10826084.2013.817148 [Mer information]
Backe-Hansen, E., Højer, I., Sjöblom, Y. & Storø, J. (2013). Out of home care in Norway and Sweden – similar and different. Psychosocial Intervention, 22 (3), 193-202. 10.5093/in2013a23 [Mer information]
von Braun, T., Larsson, S. & Sjöblom, Y. (2013). Perspectives on treatment, alliance and narratives concerning substance use-related dependency. Substance Use & Misuse, 48 (13), 1386-1403. 10.3109/10826084.2013.815000 [Mer information]
Högdin, S. & Sjöblom, Y. (2012). Leaving home in early youth : influential factors in running away from home or being thrown out. Nordic Social Work Research, 2 (1), 39-58. 10.1080/2156857X.2012.667253 [Mer information]
Höjer, I. & Sjöblom, Y. (2011). Att stå på egna ben - om övergången från samhällsvård till vuxenliv. Socialvetenskaplig tidskrift, 18 (1), 24-41. Länk [Mer information]
Höjer, I. & Sjöblom, Y. (2011). Procedures when young people leave care : views of 111 swedish social services mangers. Children and youth services review, 33 (12), 2452-2460. 10.1016/j.childyouth.2011.08.023 [Mer information]
Larsson, S. & Sjöblom, Y. (2010). Perspectives on narrative methods in social work research. International Journal of Social Welfare, 19 (3), 272-280. 10.1111/j.1468-2397.2009.00672.x [Mer information]
Höjer, I. & Sjöblom, Y. (2010). Young people leaving care in Sweden. Child & Family Social Work, 15 (1), 118-127. 10.1111/j.1365-2206.2009.00661.x [Mer information]
Löwenborg, C. & Sjöblom, Y. (2009). Föräldrars och ungdomars erfarenheter av familjebehandling inom socialtjänsten. Socialvetenskaplig tidskrift, 16 (1), 56-71. Länk [Mer information]
Sjöblom, Y. (2006). Leaving home early : Passing from Girlhood to Womanhood. Child and Adolescent Social Work Journal, 23 (4), 432-457. 10.1007/s10560-006-0062-9 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Lilja, J., Larsson, S., von Braun, T. & Sjöblom, Y. (2013). Discussion about narrative methods as a strategy for investigating and understanding the use and misuse of alcohol and drugs. Substance Use & Misuse, 48 (13), 1438-1446. 10.3109/10826084.2013.815025 [Mer information]
Larsson, S., Lilja, J., von Braun, T. & Sjöblom, Y. (2013). Introduction : Using narrative research methods for the analysis of use and misuse of alcohol and drugs. Substance Use & Misuse, 48 (13), 1286-1293. 10.3109/10826084.2013.814979 [Mer information]

Böcker

Larsson, S., Lilja, J. & Sjöblom, Y. (red.) (2013). Narrative Methods in Understanding the Use and Misuse of Alcohol and Drugs : Substance Use and Misuse, Special Issue. Informa Healthcare. 164 s. (Substance Use & Misuse 48:13) [Mer information]
Höjer, I., Sallnäs, M. & Sjöblom, Y. (red.) (2012). När samhället träder in : barn, föräldrar och social barnavård. Lund: Studentlitteratur. 302 s. [Mer information]
Larsson, S., Sjöblom, Y. & Lilja, J. (red.) (2008). Narrativa metoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. 476 s. Länk [Mer information]
Sjöblom, Y. (1995). När banden brister : varför rymmer ungdomar hemifrån?. Hägersten: Socialtjänsten, FoU-byrån. 150 s. (FoU-rapport / Socialtjänsten, Forsknings- och utvecklingsbyrån, Stockholms stad 1995:8) [Mer information]

Doktorsavhandling

Sjöblom, Y. (2002). På väg ut : när ungdomar rymmer och kastas ut hemifrån - ur socialtjänstens perspektiv. Diss. , 2002. Stockholm: Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan, Stockholms universitet. 305 s. (Rapport i socialt arbete 103) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Höjer, I., Sallnäs, M. & Sjöblom, Y. (2012). Med blicken framåt. När samhället träder in : barn, föräldrar och social barnavård. Lund: Studentlitteratur. S. 283-294. [Mer information]
Höjer, I. & Sjöblom, Y. (2012). På egna ben - om ungdomar som lämnar samhällsvården och deras familjerelationer. Nätverksfamiljen. Stockholm: Natur och kultur. S. 197-215. [Mer information]
Sjöblom, Y. (2012). Ungdomsproblem och ungdomars problem. När samhället träder in : barn, föräldrar och social barnavård. Lund: Studentlitteratur. S. 119-146. [Mer information]
Sjöblom, Y. & Wiklund, S. (2012). Öppenvård. När samhället träder in<em></em> : barn, föräldrar och social barnavård. Lund: Studentlitteratur. S. 167-183. [Mer information]
Larsson, S., Sjöblom, Y. & Lilja, J. (2008). Berättelser i det sociala arbetet. Narrativa metoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. S. 29-51. [Mer information]
Larsson, S., Sjöblom, Y. & Lilja, J. (2008). En integrerande narrativ metoddiskussion via berättelseexempel från beroende av psykofarmaka. Narrativa metoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. S. 203-233. [Mer information]
Sjöblom, Y. (2008). En ung kvinnas berättelse om tidiga uppbrott hemifrån och hennes vuxenblivande. Narrativa metoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. S. 233-260. [Mer information]
Larsson, S., Sjöblom, Y. & Lilja, J. (2008). Epilog : Perspektiv på narrativa metoder i socialt arbete. Narrativa metoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. S. 441-466. [Mer information]
Larsson, S., Sjöblom, Y. & Lilja, J. (2008). Redaktörernas förord. Narrativa metoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. S. 25-28. [Mer information]

Konferensbidrag

Larsson, S. & Sjöblom, Y. (2008). Perspectives on narrative methods. . [Mer information]
Larsson, S., Sjöblom, Y. & Lilja, J. (2008). Sammanfattande kortpresentation av en antologi om narrativa metoder i socialt arbete. . [Mer information]
Sjöblom, Y. (2008). Transition to adulthood for young swedish careleavers. . [Mer information]

Rapporter

Sjöblom, Y. & Högdin, S. (2009). Tillfälligt uppbrott : om ungdomar som rymmer och kastas ut hemifrån. Stockholm: Rädda barnen. 92 s. Länk [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-11-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)