Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Åsa Samuelsson

Åsa Samuelsson

Forskarpresentation

Åsa Samuelsson

Universitetslektor

Forskningsämne: Arbetshälsovetenskap

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM

  • Publikationer

Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Samuelsson, Å., Ropponen, A., Alexanderson, K. & Svedberg, P. (2013). A prospective cohort study of disability pension due to mental diagnoses: the importance of health factors and behaviors. BMC Public Health, 13. 10.1186/1471-2458-13-621 [Mer information]
Ropponen, A., Samuelsson, Å., Alexanderson, K. & Svedberg, P. (2013). Register-based data of psychosocial working conditions and occupational groups as predictors of disability pension due to musculoskeletal diagnoses: a prospective cohort study of 24 543 Swedish twins. BMC Musculoskeletal Disorders, 14. 10.1186/1471-2474-14-268 [Mer information]
Samuelsson, Å., Ropponen, A., Alexanderson, K., Lichtenstein, P. & Svedberg, P. (2012). Disability Pension Among Swedish Twins - Prevalence Over 16 Years and Associations With Sociodemographic Factors in 1992. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 54 (1), 10-16. 10.1097/jom.0b013e31823d86d5 [Mer information]
Samuelsson, Å., Alexanderson, K., Ropponen, A., Lichtenstein, P. & Svedberg, P. (2012). Incidence of disability pension and associations with socio-demographic factors in a Swedish twin cohort. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 47, 1999-2009. 10.1007/s00127-012-0498-5 [Mer information]
Samuelsson, Å., Ropponen, A., Alexanderson, K. & Svedberg, P. (2012). Psychosocial working conditions, occupational groups, and risk of disability pension due to mental diagnoses: a cohort study of 43 000 Swedish twins. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 39 (4), 351-360. 10.5271/sjweh.3338 [Mer information]
Samuelsson, Å., Houkes, I., Verdonk, P. & Hammarström, A. (2012). Types of employment and their associations with work characteristics and health in Swedish women and men. Scandinavian Journal of Public Health, 40 (2), 183-190. 10.1177/1403494811435498 [Mer information]
Narusyte, J., Ropponen, A., Silventoinen, K., Alexanderson, K., Kaprio, J., Samuelsson, Å. & Svedberg, P. (2011). Genetic Liability to Disability Pension in Women and Men: A Prospective Population-Based Twin Study. PLOS ONE, 6 (8). 10.1371/journal.pone.0023143 [Mer information]

Doktorsavhandling

Samuelsson, Å. (2013). Risk factors for disability pension : Studies of a Swedish twin cohort. Diss. (sammanfattning), 2013. Stockholm: Karolinska institutet. 71 s. Länk [Mer information]

Konferensbidrag

Samuelsson, Å., Ropponen, A., Alexanderson, K. & Svedberg, P. (2012). Psychosocial working conditions and risk of disability pension due to mental diagnoses: a prospective twin cohort study. . [Mer information]
Samuelsson, Å., Ropponen, A., Alexanderson, K. & Svedberg, P. (2011). Incidence of disability pension and associations with sociodemographic factors in a Swedish twin cohort. . [Mer information]
Samuelsson, Å., Ropponen, A., Alexanderson, K., Lichtenstein, P. & Svedberg, P. (2009). Occurrence and characteristics of disability pensioners - a prospective cohort study of 56 000 twins followed for 15 years. . [Mer information]
Samuelsson, Å., Houkes, I., Verdonk, P. & Hammarström, A. (2009). Type of employment, gender, working conditions and health. . [Mer information]

Rapporter

Samuelsson Ökmengil, Å. (2019). Doktorandombudets rapport – verksamhetsåret 2019. Stockholm: Medicinska föreningen, Karolinska Institutet. 9 s. [Mer information]
Samuelsson Ökmengil, Å. (2018). Doktorandombudets rapport – verksamhetsåret 2018. Stockholm: Medicinska föreningen, Karolinska Institutet. [Mer information]
Samuelsson Ökmengil, Å., Fernström, Å., Sandberg, J., Albertsen, L. & Olsson Bohlin, C. (2016). Att förebygga sjukfrånvaro – En sammanställning av möjliga åtgärder. Stockholm: Avdelningen för Analys och Prognos, Försäkringskassan. [Mer information]
Svedberg, P., Narusyte, J., Samuelsson, Å., Ropponen, A., Lichtenstein, P. & Alexandersson, K. (2011). Betydelsen av arv och miljö för sjukskrivning och sjukersättning bland kvinnor och män i en kohort av svenska tvillingar : Delrapport 8 i projekt om kvinnors och mäns sjukfrånvaro. Karolinska institutet. 42 s. Länk [Mer information]

Examensarbeten/Uppsatser

Samuelsson, Åsa (2008). Flexible employment and its relations with work characteristics, union- and family formation and health : From a gender perspective. Självständigt arbete på avancerad nivå (konstnärlig magisterexamen). [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2022-09-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)