Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Birgitta Wiitavaara

Forskarpresentation

Birgitta Wiitavaara

Forskare, docent, Med. Dr, Leg. sjuksköterska

Forskningsämne: Arbetshälsovetenskap

Birgitta Wiitavaara tillhör forskargruppen vid Fortecentret “Kroppen i arbete – från problem till potential” och är främst aktiv inom programmet “Diagnos och rehabilitering”. Birgitta Wiitavaara intresserar sig bland annat för forskning kring mätning av besvär, samt olika kvalitativt inriktade studier inom området arbetshälsa. Andra områden är rehabilitering, risk- och friskfaktorer inom arbetslivet, säkerhetskultur och risktagande, samt risker och möjligheter relaterat till flexibelt arbete.

AKTUELL FORSKNING

 • ”Content and quality of questionnaires used to measure physical function among people with musculoskeletal disorders”
  En serie kunskapsöversikter över frågeformulär som används för att mäta fysisk funktion hos personer med muskuloskeletala besvär. Analys ingår av formulärens innehåll samt genomförd kvalitetstestning.
 • "Kan internationellt rekommenderade utfallsmått för kliniska smärtstudier fånga hälsoaspekter som är framträdande bland personer med nack-skulderbesvär?" Projekt med långsiktigt syfte att utvärdera och vidareutveckla internationellt rekommenderade utfallsmått i klinisk smärtforskning för användning vid utvärdering av ospecifika långvariga muskuloskeletala besvär.
 • "Att arbeta på distans – möjligheter och konsekvenser för universitetslärare" Ett doktorandprojekt där det övergripande syftet med avhandlingsarbetet är att undersöka hur distansarbete praktiseras av, och påverkar universitetslärare. Vidare är syftet att undersöka första linjens chefers upplevelser av att leda en personalgrupp som i varierande omfattning arbetar på distans.

LÄS MER OM

Utbildningar, akademiska examina

 • 2016 Högskolepedagogik - didaktiska perspektiv på lärande i högre utbildning
 • 2013 Forskarhandledning, Uppsala universitet.
 • 2009 Examination och utvärdering/Universitetspedagogik, Umeå Universitet
 • 2007 Doktorsexamen i omvårdnadsvetenskap, Umeå Universitet
 • 2001 Magisterexamen i omvårdnadsvetenskap, Umeå Universitet
 • 1997 Gymnasielärarexamen; inriktning vård, Uppsala Universitet
 • 1996 Kvantitativ metod B 5 p (sociologi), Högskolan Dalarna
 • Kvalitativ metod B 5 p (sociologi), Högskolan Dalarna
 • Gruppdynamik A 5 p, Högskolan Dalarna
 • Sociologi/socialpsykologi A 10 p, Högskolan Dalarna
 • Pedagogik A 8 p, Högskolan Dalarna
 • 1995 Vårdvetenskap C 41-50 p, Vårdhögskolan Falun
 • Vårdvetenskap B 21-40 p, Vårdhögskolan Falun
 • 1994 Forskningsmetodik 1-20 p, Vårdhögskolan Falun
 • Dokumentation av omvårdnad 5 p, Vårdhögskolan Falun
 • 1988 Komplettering i allmän hälso- & sjukvård 20 p, Vårdhögskolan Falun
 • 1983 Sjuksköterskeexamen, Munksjöskolan Jönköping

Forskarutbildningskurser

 • 2006 Kropp, hälsa och sjukdom som kulturella uttryck, 5 p Umeå universitet
 • 2005 Genuskurs för lärare och forskare vid medicinsk fakultet, 5 p Umeå Universitet
 • 2003 Fenomenologisk-hermeneutik som forskningsmetod, 5 p, Umeå Universitet
 • Att vara sjuk — The meaning of illness, 5 p, Umeå Universitet
 • 2002 Introduktionskurs till forskarutbildning, 10 p, Umeå Universitet
 • Intervjun som redskap för datainsamling - tekniker och strategier 5p, Umeå Universitet
 • 2001 Qualitative methodology, (Grounded Theory) 10 p, Umeå Universitet

Anställningar

 • Universitetslektor, Centrum för belastningsskadeforskning, HiG 090601-ff
 • Projektmedarbetare, Centrum för belastningsskadeforskning, HiG 080701-090531
 • Gästlektor, Centrum för belastningsskadeforskning, HiG 071101-080630
 • Forskningsassistent, Centrum för belastningsskadeforskning, HiG 070801-071031
 • Doktorand, Institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet 030101-070331
 • Forskningsassistent, Umeå Universitet, 100 % 020701-021231
 • Forskningssjuksköterska, Umeå Universitet 50 % 010501-020630
 • Vård-/verksamhetsutvecklare 970815-020630
 • Sjuksköterska, (Akutmott., Distriktssköterskemott., Ögonmott., Kirurgklinik, Ortopedklinik, Medicinklinik.) 830620-980615
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-02-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)