Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Birgitta Wiitavaara

Forskarpresentation

Birgitta Wiitavaara

Forskare, docent, Med. Dr, Leg. sjuksköterska

Forskningsämne: Arbetshälsovetenskap

Birgitta Wiitavaara tillhör forskargruppen vid Fortecentret “Kroppen i arbete – från problem till potential” och är främst aktiv inom programmet “Diagnos och rehabilitering”. Birgitta Wiitavaara intresserar sig bland annat för forskning kring mätning av besvär, samt olika kvalitativt inriktade studier inom området arbetshälsa. Andra områden är rehabilitering, risk- och friskfaktorer inom arbetslivet, säkerhetskultur och risktagande, samt risker och möjligheter relaterat till flexibelt arbete.

AKTUELL FORSKNING

  • ”Content and quality of questionnaires used to measure physical function among people with musculoskeletal disorders”
    En serie kunskapsöversikter över frågeformulär som används för att mäta fysisk funktion hos personer med muskuloskeletala besvär. Analys ingår av formulärens innehåll samt genomförd kvalitetstestning.
  • "Kan internationellt rekommenderade utfallsmått för kliniska smärtstudier fånga hälsoaspekter som är framträdande bland personer med nack-skulderbesvär?" Projekt med långsiktigt syfte att utvärdera och vidareutveckla internationellt rekommenderade utfallsmått i klinisk smärtforskning för användning vid utvärdering av ospecifika långvariga muskuloskeletala besvär.
  • "Att arbeta på distans – möjligheter och konsekvenser för universitetslärare" Ett doktorandprojekt där det övergripande syftet med avhandlingsarbetet är att undersöka hur distansarbete praktiseras av, och påverkar universitetslärare. Vidare är syftet att undersöka första linjens chefers upplevelser av att leda en personalgrupp som i varierande omfattning arbetar på distans.

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Wiitavaara, B., Rissén, D. & Nilsson, A. (2023). Demographic and clinical factors associated with psychological wellbeing in people with chronic, non-specific musculoskeletal pain engaged in multimodal rehabilitation:– A cross-sectional study with a correlational design. Scandinavian Journal of Pain, 23 (4), 705-711. 10.1515/sjpain-2023-0028 [Mer information]
Mutiganda, J., Wiitavaara, B., Heiden, M., Svensson, S., Fagerström, A., Bergström, G. & Aboagye, E. (2022). A systematic review of the research on telework and organizational economic performance indicators. Frontiers in Psychology, 13. 10.3389/fpsyg.2022.1035310 [Mer information]
Wiitavaara, B. & Florin, J. (2022). Content and psychometric evaluations of questionnaires for assessing physical function in people with arm – shoulder - hand disorders : A systematic review of the literature. Disability and Rehabilitation, 44 (24), 7575-7586. 10.1080/09638288.2021.1979109 [Mer information]
Widar, L., Heiden, M., Boman, E. & Wiitavaara, B. (2022). How is telework experienced in academia?. Sustainability, 14 (10). 10.3390/su14105745 [Mer information]
Wiitavaara, B., Strömberg, A., Mutiganda, J., Svensson, M., Hallman, D. & Svensson, S. (2022). Like a fire brigade, but without pay - Experiences of temporary employment among workers in Swedish elderly care. Human service organizations, management, leadership & governance. [Submitted] [Mer information]
Widar, L., Wiitavaara, B., Boman, E. & Heiden, M. (2021). Psychophysiological reactivity, postures and movements among academic staff : A comparison between teleworking days and office days. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18 (18). 10.3390/ijerph18189537 [Mer information]
Heiden, M., Widar, L., Wiitavaara, B. & Boman, E. (2021). Telework in academia : associations with health and well-being among staff. Higher Education, 81, 707-722. 10.1007/s10734-020-00569-4 [Mer information]
Wiitavaara, B. & Heiden, M. (2020). Content and psychometric evaluations of questionnaires for assessing physical function in people with low back disorders : a systematic review of the literature. Disability and Rehabilitation, 42 (2), 163-172. 10.1080/09638288.2018.1495274 [Mer information]
Wiitavaara, B., Rissén, D., Högberg, H. & Nilsson, A. (2019). Psychometric testing of a short form questionnaire for measurement of health experiences among people with musculoskeletal disorders undergoing multimodal rehabilitation. BMJ Open, 9 (5). 10.1136/bmjopen-2018-025103 [Mer information]
Wiitavaara, B. & Heiden, M. (2018). Content and psychometric evaluations of questionnaires for assessing physical function in people with neck disorders –  A systematic review of the literature. Disability and Rehabilitation, 40 (19), 2227-2235. 10.1080/09638288.2017.1334096 [Mer information]
Nordlöf, H., Wiitavaara, B., Högberg, H. & Westerling, R. (2017). A cross-sectional study of factors influencing occupational health and safety management practices in companies. Safety Science, 95, 92-103. 10.1016/j.ssci.2017.02.008 [Mer information]
Wiitavaara, B., Fahlström, M. & Djupsjöbacka, M. (2017). Prevalence, diagnostics, and management of musculoskeletal disorders in primary health care in Sweden : an investigation of 2000 randomly selected patient records. Journal of Evaluation In Clinical Practice, 23 (2), 325-332. 10.1111/jep.12614 [Mer information]
Björklund, M., Wiitavaara, B. & Heiden, M. (2017). Responsiveness and minimal important change for the ProFitMap-neck questionnaire and the Neck Disability Index in women with neck-shoulder pain. Quality of Life Research, 26 (1), 161-170. 10.1007/s11136-016-1373-8 [Mer information]
Wiitavaara, B., Bengs, C. & Brulin, C. (2016). Well, I'm healthy, but... : lay perspectives on health among people with musculoskeletal disorders. Disability and Rehabilitation, 38 (1), 71-80. 10.3109/09638288.2015.1024338 [Mer information]
Nordlöf, H., Wiitavaara, B., Winblad, U., Wijk, K. & Westerling, R. (2015). Safety culture and reasons for risk-taking at a large steel-manufacturing company : Investigating the worker perspective. Safety Science, 73, 126-135. 10.1016/j.ssci.2014.11.020 [Mer information]
Wiitavaara, B., Björklund, M. & Nilsson, A. (2012). An initial factor analysis of prominent aspects of health experiences for women with neck-shoulder pain. Disability and Rehabilitation, 34 (11), 934-942. 10.3109/09638288.2011.628436 [Mer information]
Wiitavaara, B., Björklund, M., Brulin, C. & Djupsjöbacka, M. (2009). How well do questionnaires on symptoms in neck-shoulder disorders capture the experiences of those who suffer from the disorders? : A content analysis of questionnaires and interviews. BMC Musculoskeletal Disorders, 10 (1). 10.1186/1471-2474-10-30 [Mer information]
Wiitavaara, B., Brulin, C. & Barnekow-Bergkvist, M. (2008). When the body makes itself heard : the experience of bodily illness among people with neck-shoulder problems. Advances in Physiotherapy, 10 (2), 85-94. 10.1080/14038190701760627 [Mer information]
Wiitavaara, B., Lundman, B., Barnekow-Bergkvist, M. & Brulin, C. (2007). Striking a balance - health experiences of male ambulance personnel with musculoskeletal symptoms : a grounded theory. International Journal of Nursing Studies, 44 (5), 770-779. 10.1016/j.ijnurstu.2006.02.007 [Mer information]
Wiitavaara, B., Barnekow-Bergkvist, M. & Brulin, C. (2007). Striving for balance : a grounded theory study of health experiences of nurses with musculoskeletal problems.. International Journal of Nursing Studies, 44 (8), 1379-1390. 10.1016/j.ijnurstu.2006.07.009 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Wiitavaara, B., Bengs, C. & Brulin, C. (2015). Lekmannaperspektiv på hälsa bland personer med muskuloskeletala besvär. Best Practice : Smärta, 4 (10), 20-23. [Mer information]

Doktorsavhandling

Wiitavaara, B. (2007). Balancing intrusive illness : the experiences of people with musculoskeletal problems. Diss. (sammanfattning), 2007. Umeå: Umeå Universitet. 54 s. (Umeå University medical dissertations 1106) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Aasa, U. & Wiitavaara, B. (2016). Personalens hälsa och arbetsmiljö. Prehospital akutsjukvård. Stockholm: Liber. S. 72-79. [Mer information]
Aasa, U. & Wiitavaara, B. (2009). Personalens hälsa och arbetsmiljö. Prehospital akutsjukvård. Stockholm: Liber. S. 33-38. Länk [Mer information]

Konferensbidrag

Widar, L., Boman, E., Wiitavaara, B. & Heiden, M. (2019). Psychophysiological reactions, stress and recuperation among telecommuting academics. . Bologna. Länk [Mer information]
Heiden, M., Widar, L., Wiitavaara, B. & Boman, E. (2019). Telecommuting in academia – Associations with staff’s health and well-being. Proceedings of the 20th Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2018) : Volume IX: Aging, Gender and Work, Anthropometry, Ergonomics for Children and Educational Environments. Cham: Springer. S. 308-312. 10.1007/978-3-319-96065-4 [Mer information]
Widar, L., Wiitavaara, B., Heiden, M. & Boman, E. (2018). Att arbeta på distans – möjligheter och konsekvenser för universitetslärare. FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle : Program och abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 118-. Länk [Mer information]
Wiitavaara, B. & Heiden, M. (2017). Content and quality of questionnaires for assessment of physical functioning in neck disorders – A systematic review of the literature. Joy at Work, NES, <em>2017</em>. [Mer information]
Nordlöf, H., Wiitavaara, B., Högberg, H. & Westerling, R. (2016). To measure OHS management practices in manufacturing companies. . [Mer information]
Wiitavaara, B. & Heiden, M. (2016). What do questionnaires for assessment of physical functioning in neck disorders really measure? : A systematic review of the literature. . [Mer information]
Nordlöf, H., Wiitavaara, B., Winblad, U., Wijk, K. & Westerling, R. (2013). A description of reasons for risk-taking at a large steel manufacturing company. Ergonomics for equality: Nordic Ergonomics Society (NES), Reykjavík, Iceland, 11-14 august 2013. Länk [Mer information]
Nordlöf, H., Wiitavaara, B., Winblad, U., Wijk, K. & Westerling, R. (2013). En beskrivning av anledningar till risktagande vid ett stort stålindustriföretag. . Länk [Mer information]
Wiitavaara, B. (2012). Well but ill: Lay perspectives on health among people with musculoskeletal disorders.. . [Mer information]
Wiitavaara, B., Björklund, M., Djupsjöbacka, M. & Nilsson, A. (2010). Can internationally recommended outcome domains capture aspects that are prominent for the health experiences of women with neck- and shoulder pain? : A factor analysis. (Poster). Proceedings of the Premus 2010 conference (Seventh International Conference on Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders) August 29-September 2. Angers, France. S. 283-. Länk [Mer information]
Wiitavaara, B. (2006). Health as balance : illness and wellness among persons with musculoskeletal disorders. 5th Global Conference Making Sense Of: Health, Illness and Disease. [Mer information]
Wiitavaara, B., Lundman, B., Barnekow-Bergkvist, M. & Brulin, C. (2005). Experiences of illness, wellness and work environment of male ambulance personnel. Proceedings of the 37th Annual Conference of the Nordic Ergonomics Society. S. 266-270. [Mer information]

Övrigt

Wiitavaara, B., Rissén, D. & Nilsson, A. (2013). Utvärdering av muskuloskeletala besvär : Utveckling av ett kliniskt användbart frågeformulär för personer med besvär från rörelseapparaten. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-02-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)