Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Birgitta Wiitavaara

Forskarpresentation

Birgitta Wiitavaara

Forskare, docent, Med. Dr, Leg. sjuksköterska

Forskningsämne: Arbetshälsovetenskap

Birgitta Wiitavaara tillhör forskargruppen vid Fortecentret “Kroppen i arbete – från problem till potential” och är främst aktiv inom programmet “Diagnos och rehabilitering”. Birgitta Wiitavaara intresserar sig bland annat för forskning kring mätning av besvär, samt olika kvalitativt inriktade studier inom området arbetshälsa. Andra områden är rehabilitering, risk- och friskfaktorer inom arbetslivet, säkerhetskultur och risktagande, samt risker och möjligheter relaterat till flexibelt arbete.

AKTUELL FORSKNING

  • ”Content and quality of questionnaires used to measure physical function among people with musculoskeletal disorders”
    En serie kunskapsöversikter över frågeformulär som används för att mäta fysisk funktion hos personer med muskuloskeletala besvär. Analys ingår av formulärens innehåll samt genomförd kvalitetstestning.
  • "Kan internationellt rekommenderade utfallsmått för kliniska smärtstudier fånga hälsoaspekter som är framträdande bland personer med nack-skulderbesvär?" Projekt med långsiktigt syfte att utvärdera och vidareutveckla internationellt rekommenderade utfallsmått i klinisk smärtforskning för användning vid utvärdering av ospecifika långvariga muskuloskeletala besvär.
  • "Att arbeta på distans – möjligheter och konsekvenser för universitetslärare" Ett doktorandprojekt där det övergripande syftet med avhandlingsarbetet är att undersöka hur distansarbete praktiseras av, och påverkar universitetslärare. Vidare är syftet att undersöka första linjens chefers upplevelser av att leda en personalgrupp som i varierande omfattning arbetar på distans.

LÄS MER OM

Konferensbidrag

Widar, L., Boman, E., Wiitavaara, B. & Heiden, M. (2019). Psychophysiological reactions, stress and recuperation among telecommuting academics. . Bologna. Länk [Mer information]
Heiden, M., Widar, L., Wiitavaara, B. & Boman, E. (2019). Telecommuting in academia – Associations with staff’s health and well-being. Proceedings of the 20th Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2018) : Volume IX: Aging, Gender and Work, Anthropometry, Ergonomics for Children and Educational Environments. Cham: Springer. S. 308-312. 10.1007/978-3-319-96065-4 [Mer information]
Widar, L., Wiitavaara, B., Heiden, M. & Boman, E. (2018). Att arbeta på distans – möjligheter och konsekvenser för universitetslärare. FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle : Program och abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 118-. Länk [Mer information]
Wiitavaara, B. & Heiden, M. (2017). Content and quality of questionnaires for assessment of physical functioning in neck disorders – A systematic review of the literature. Joy at Work, NES, <em>2017</em>. [Mer information]
Nordlöf, H., Wiitavaara, B., Högberg, H. & Westerling, R. (2016). To measure OHS management practices in manufacturing companies. . [Mer information]
Wiitavaara, B. & Heiden, M. (2016). What do questionnaires for assessment of physical functioning in neck disorders really measure? : A systematic review of the literature. . [Mer information]
Nordlöf, H., Wiitavaara, B., Winblad, U., Wijk, K. & Westerling, R. (2013). A description of reasons for risk-taking at a large steel manufacturing company. Ergonomics for equality: Nordic Ergonomics Society (NES), Reykjavík, Iceland, 11-14 august 2013. Länk [Mer information]
Nordlöf, H., Wiitavaara, B., Winblad, U., Wijk, K. & Westerling, R. (2013). En beskrivning av anledningar till risktagande vid ett stort stålindustriföretag. . Länk [Mer information]
Wiitavaara, B. (2012). Well but ill: Lay perspectives on health among people with musculoskeletal disorders.. . [Mer information]
Wiitavaara, B., Björklund, M., Djupsjöbacka, M. & Nilsson, A. (2010). Can internationally recommended outcome domains capture aspects that are prominent for the health experiences of women with neck- and shoulder pain? : A factor analysis. (Poster). Proceedings of the Premus 2010 conference (Seventh International Conference on Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders) August 29-September 2. Angers, France. S. 283-. Länk [Mer information]
Wiitavaara, B. (2006). Health as balance : illness and wellness among persons with musculoskeletal disorders. 5th Global Conference Making Sense Of: Health, Illness and Disease. [Mer information]
Wiitavaara, B., Lundman, B., Barnekow-Bergkvist, M. & Brulin, C. (2005). Experiences of illness, wellness and work environment of male ambulance personnel. Proceedings of the 37th Annual Conference of the Nordic Ergonomics Society. S. 266-270. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-02-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)