Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Camilla Zetterberg

Camilla Zetterberg är doktorand.

Forskarpresentation

Camilla Zetterberg

Universitetslektor, sjukgymnast

Forskningsämne: Arbetshälsovetenskap

AKTUELL FORSKNING

Experimentella studier kring sambandet mellan belastningar på ögats muskler och muskelaktiviteten i nacke/skuldra

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Bjärntoft, S., Hallman, D., Zetterberg, C., Larsson, J., Edvinsson, J. & Jahncke, H. (2021). A participatory approach to identify key areas for sustainable work environment and health in employees with flexible work arrangements. Sustainability, 13 (24). 10.3390/su132413593 [Mer information]
Zetterberg, C., Heiden, M., Lindberg, P., Nylén, P. & Hemphälä, H. (2019). Reliability of a new risk assessment method for visual ergonomics. International Journal of Industrial Ergonomics, 72, 71-79. 10.1016/j.ergon.2019.04.002 [Mer information]
Heiden, M., Zetterberg, C. & Mathiassen, S. (2019). Trunk and upper arm postures in paper mill work. Applied Ergonomics, 70, 90-96. 10.1016/j.apergo.2018.12.004 [Mer information]
Heiden, M., Zetterberg, C., Lindberg, P., Nylén, P. & Hemphälä, H. (2019). Validity of a computer-based risk assessment method for visual ergonomics. International Journal of Industrial Ergonomics, 72, 180-187. 10.1016/j.ergon.2019.05.006 [Mer information]
Richter, H., Forsman, M., Elcadi, G., Brautaset, R., Marsh, J. & Zetterberg, C. (2018). Prefrontal cortex activity evoked by convergence load under conflicting stimulus-to-accommodation and stimulus-to-vergence eye-movements measured by NIRS : Prefrontal cortex oxygenation and visual fatigue. Frontiers in Human Neuroscience, 12. 10.3389/fnhum.2018.00298 [Mer information]
Zetterberg, C., Forsman, M. & Richter, H. (2017). Neck/shoulder discomfort due to visually demanding near work is influenced by previous neck pain, task duration, astigmatism, eye discomfort and accommodation. PLOS ONE, 12 (8). 10.1371/journal.pone.0182439 [Mer information]
Zetterberg, C., Richter, H. & Forsman, M. (2015). Temporal co-variation between eye lens accommodation and trapezius muscle activity during a dynamic near-far visual task. PLOS ONE, 10 (5). 10.1371/journal.pone.0126578 [Mer information]
Richter, H., Zetterberg, C. & Forsman, M. (2015). Trapezius muscle activity increases during near work activity regardless of accommodation/vergence demand level. European Journal of Applied Physiology, 115 (7), 1501-1512. 10.1007/s00421-015-3125-9 [Mer information]
Zetterberg, C., Forsman, M. & Richter, H. (2013). Effects of visually demanding near work on trapezius muscle activity. Journal of Electromyography & Kinesiology, 23 (5), 1190-1198. 10.1016/j.jelekin.2013.06.003 [Mer information]
Richter, H., Zetterberg, C. & Forsman, M. (2013). Temporal Dependence of Trapezius Muscle Activation during Sustained Eye-Lens Accommodation at Near. Lecture Notes in Computer Science, 8026 (2), 269-275. 10.1007/978-3-642-39182-8_32 [Mer information]
Forsman, M., Lodin, C. & Richter, H. (2012). Co-variation in time between near-far accommodation of the lens and trapezius muscle activity. Work : A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 41 (Suppl. 1), 3393-3397. 10.3233/WOR-2012-0614-3393 [Mer information]
Lodin, C., Forsman, M. & Richter, H. (2012). Eye- and neck/shoulder-discomfort during visually demanding experimental near work. Work : A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 41 (Suppl. 1), 3388-3392. 10.3233/WOR-2012-0613-3388 [Mer information]
Richter, H., Lodin, C. & Forsman, M. (2012). Temporal aspects of increases in eye-neck activation levels during visually deficient near work. Work : A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 41 (Suppl. 1), 3379-3384. 10.3233/WOR-2012-0611-3379 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Long, J., Toomingas, A., Forsman, M., Glimne, S., Helland, M., Hemphälä, H., Horgen, G., Logadottir, A., Nylén, P., Osterhaus, W., Richter, H., Schiotz Thorud, H., Vuorenmaa, N., Zetterberg, C. & Zetterlund, C. (2014). A definition of visual ergonomics. Applied Ergonomics, 45 (4), 1263-1264. 10.1016/j.apergo.2014.03.004 [Mer information]

Doktorsavhandling

Zetterberg, C. (2016). The impact of visually demanding near work on neck/shoulder discomfort and trapezius muscle activity : Laboratory studies. Diss. (sammanfattning), 2016. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 55 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 1228) Länk [Mer information]

Konferensbidrag

Glimne, S., Hemphälä, H., Heiden, M., Zetterberg, C., Lindberg, P., Lindén, J. & Nylén, P. (2022). Headaches in combination with visual ability, eye- and musculoskeletal strain in connection with visually demanding work tasks. . [Mer information]
Hemphälä, H., Heiden, M., Zetterberg, C., Lindberg, P., Lindén, J. & Nylén, P. (2022). Objective risk assessment of glare and subjective rating of the frequency of glare ‐ a visual ergonomics risk assessment, VERAM. . [Mer information]
Zetterberg, C., Heiden, M., Lindberg, P., Nylén, P. & Hemphälä, H. (2018). Intra-rater reliability of the Visual Ergonomics Risk Assessment Method (VERAM). . [Mer information]
Jahncke, H., Edvinsson, J., Bjärntoft, S., Hallman, D., Mathiassen, S., Larsson, J. & Zetterberg, C. (2018). Symposium: Återhämtning och ledarskap i flexibla arbeten: resultat från ett forskningsprojekt på Trafikverket. FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle : Program och abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 78-. Länk [Mer information]
Hämphälä, H., Zetterberg, C., Lindberg, P., Heiden, M. & Nylén, P. (2017). A risk assessment method for visual ergonomics, VERAM. . [Mer information]
Hemphälä, H., Zetterberg, C., Lindberg, P., Heiden, M. & Nylén, P. (2016). A risk assessment method for visual ergonomics. NES2016 - ERGONOMICS IN THEORY AND PRACTICE - Proceedings of 48th Annual Conference of Nordic Ergonomics and Human Factors Society. Kuopio: School of Medicine , Faculty of Health Sciences : University of Eastern Finland. Länk [Mer information]
Hemphälä, H., Zetterberg, C., Lindberg, P., Heiden, M. & Nylén, P. (2015). A method for assessing risks in visual ergonomics. Creating Sustainable Work-environments : Proceedings of NES2015: NEHF. [Mer information]
Hemphälä, H., Zetterberg, C., Lindberg, P., Heiden, M., Nylén, P. & Odenrick, P. (2015). A method for risk assessment within Visual Ergonomics. Proceedings of the 19th Triennial Congress of the International Ergonomics Association : Reaching Out. [Mer information]
Hemphälä, H., Zetterberg, C., Lindberg, p. & Nylén, P. (2014). A method for assessing risks within visual ergonomics. 11th International Symposium on Human Factors in Organisational Design and Management & 46th Annual Nordic Ergonomics Society Conference : Track: F - Tools & methods, Session: F1 - Risk management. Santa Monica, CA, USA: The IEA PRESS. S. 111-112. 10.4122/dtu:2223 [Mer information]
Zetterberg, C., Hemphälä, H. & Nylén, P. (2014). Lighting, visual ergonomics and health implications : A workshop. . Länk [Mer information]
Zetterberg, C., Hemphälä, H. & Nylén, P. (2013). Workshop in visual ergonomics. . [Mer information]
Lodin, C., Forsman, M. & Richter, H. (2012). Ratings of visual- and neck/shoulder discomfort during demanding simulated near work. NES2012, the 44th Annual International Nordic Ergonomics and Human Factors Society Conference. Länk [Mer information]
Lodin, C., Forsman, M. & Richter, H. (2011). Sustained periods of binocular load may affect trapezius muscle activity. Wellbeing and innovations through ergonomics : Proceedings of NES2011. Oulu, Finland: Nordic Ergonomics Society. S. 158-163. [Mer information]
Zetterberg, C., Forsman, M. & Richter, H. (2011). Undermålig synergonomi kan påverka muskelaktivitet och nacksmärta. . [Mer information]
Richter, H. & Lodin, C. (2008). Why eye strain can be pain in the neck. . [Mer information]

Rapporter

Jahncke, H., Edvinsson, J., Bjärntoft, S., Bergsten, E., Hallman, D., Kjellberg, A., Mathiassen, S., Larsson, J. & Zetterberg, C. (2017). Flexibelt arbete - Hälsofrämjande interventioner för en hållbar digitalisering : Delområde Centrala funktioner. Gävle: Högskolan i Gävle. [Mer information]
Jahncke, H., Edvinsson, J., Bjärntoft, S., Bergsten, E., Hallman, D., Kjellberg, A., Mathiassen, S., Larsson, J. & Zetterberg, C. (2017). Flexibelt arbete - Hälsofrämjande interventioner för en hållbar digitalisering : Delområde Investering. Gävle: Högskolan i Gävle. [Mer information]
Jahncke, H., Edvinsson, J., Bjärntoft, S., Bergsten, E., Hallman, D., Kjellberg, A., Mathiassen, S., Larsson, J. & Zetterberg, C. (2017). Flexibelt arbete - Hälsofrämjande interventioner för en hållbar digitalisering : Delområde IT. Gävle: Högskolan i Gävle. [Mer information]
Jahncke, H., Edvinsson, J., Bjärntoft, S., Bergsten, E., Hallman, D., Kjellberg, A., Mathiassen, S., Larsson, J. & Zetterberg, C. (2017). Flexibelt arbete - Hälsofrämjande interventioner för en hållbar digitalisering : Delområde Planering. Gävle: Högskolan i Gävle. [Mer information]
Jahncke, H., Edvinsson, J., Bjärntoft, S., Bergsten, E., Hallman, D., Kjellberg, A., Mathiassen, S., Larsson, J. & Zetterberg, C. (2017). Flexibelt arbete - Hälsofrämjande interventioner för en hållbar digitalisering : Delområde Resultatenheterna Färjerederiet, Trafikverksskolan, Fordonsresurser och Förarprov. Gävle: Högskolan i Gävle. [Mer information]
Jahncke, H., Edvinsson, J., Bjärntoft, S., Bergsten, E., Hallman, D., Kjellberg, A., Mathiassen, S., Larsson, J. & Zetterberg, C. (2017). Flexibelt arbete - Hälsofrämjande interventioner för en hållbar digitalisering : Delområde Stora projekt. Gävle: Högskolan i Gävle. [Mer information]
Jahncke, H., Edvinsson, J., Bjärntoft, S., Bergsten, E., Hallman, D., Kjellberg, A., Mathiassen, S., Larsson, J. & Zetterberg, C. (2017). Flexibelt arbete - Hälsofrämjande interventioner för en hållbar digitalisering : Delområde Trafikledning. Gävle: Högskolan i Gävle. [Mer information]
Jahncke, H., Edvinsson, J., Bjärntoft, S., Bergsten, E., Hallman, D., Kjellberg, A., Mathiassen, S., Larsson, J. & Zetterberg, C. (2017). Flexibelt arbete - Hälsofrämjande interventioner för en hållbar digitalisering : Delområde Underhåll. Gävle: Högskolan i Gävle. [Mer information]
Jahncke, H., Edvinsson, J., Bjärntoft, S., Bergsten, E., Hallman, D., Kjellberg, A., Mathiassen, S., Larsson, J. & Zetterberg, C. (2017). Flexibelt arbete: Hälsofrämjande interventioner för en hållbar digitalisering : Kartläggning hösten 2016. Högskolan i Gävle. [Mer information]
Bergsten, E., Zetterberg, C., Bjärntoft, S., Edvinsson, J., Hallman, D., Mathiassen, S., Kjellberg, A., Larsson, J. & Jahncke, H. (2017). Schemalagt arbete - Hälsofrämjande återhämtningsmönster i schemalagda arbeten : Delområde Färjerederiet. Gävle: Högskolan i Gävle. [Mer information]
Bergsten, E., Zetterberg, C., Bjärntoft, S., Edvinsson, J., Hallman, D., Mathiassen, S., Kjellberg, A., Larsson, J. & Jahncke, H. (2017). Schemalagt arbete - Hälsofrämjande återhämtningsmönster i schemalagda arbeten : Delområde Förarprov. Gävle: Högskolan i Gävle. [Mer information]
Bergsten, E., Zetterberg, C., Bjärntoft, S., Edvinsson, J., Hallman, D., Mathiassen, S., Kjellberg, A., Larsson, J. & Jahncke, H. (2017). Schemalagt arbete - Hälsofrämjande återhämtningsmönster i schemalagda arbeten : Delområde Trafikledning. Gävle: Högskolan i Gävle. [Mer information]
Bergsten, E., Zetterberg, C., Bjärntoft, S., Edvinsson, J., Hallman, D., Mathiassen, S., Kjellberg, A., Larsson, J. & Jahncke, H. (2017). Schemalagt arbete: Hälsofrämjande återhämtningsmönster i schemalagda arbeten : Kartläggning hösten 2016. Högskolan i Gävle. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-02-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)