Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Camilla Zetterberg

Camilla Zetterberg är doktorand.

Forskarpresentation

Camilla Zetterberg

Universitetslektor, sjukgymnast

Forskningsämne: Arbetshälsovetenskap

AKTUELL FORSKNING

Experimentella studier kring sambandet mellan belastningar på ögats muskler och muskelaktiviteten i nacke/skuldra

LÄS MER OM

Konferensbidrag

Glimne, S., Hemphälä, H., Heiden, M., Zetterberg, C., Lindberg, P., Lindén, J. & Nylén, P. (2022). Headaches in combination with visual ability, eye- and musculoskeletal strain in connection with visually demanding work tasks. . [Mer information]
Hemphälä, H., Heiden, M., Zetterberg, C., Lindberg, P., Lindén, J. & Nylén, P. (2022). Objective risk assessment of glare and subjective rating of the frequency of glare ‐ a visual ergonomics risk assessment, VERAM. . [Mer information]
Zetterberg, C., Heiden, M., Lindberg, P., Nylén, P. & Hemphälä, H. (2018). Intra-rater reliability of the Visual Ergonomics Risk Assessment Method (VERAM). . [Mer information]
Jahncke, H., Edvinsson, J., Bjärntoft, S., Hallman, D., Mathiassen, S., Larsson, J. & Zetterberg, C. (2018). Symposium: Återhämtning och ledarskap i flexibla arbeten: resultat från ett forskningsprojekt på Trafikverket. FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle : Program och abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 78-. Länk [Mer information]
Hämphälä, H., Zetterberg, C., Lindberg, P., Heiden, M. & Nylén, P. (2017). A risk assessment method for visual ergonomics, VERAM. . [Mer information]
Hemphälä, H., Zetterberg, C., Lindberg, P., Heiden, M. & Nylén, P. (2016). A risk assessment method for visual ergonomics. NES2016 - ERGONOMICS IN THEORY AND PRACTICE - Proceedings of 48th Annual Conference of Nordic Ergonomics and Human Factors Society. Kuopio: School of Medicine , Faculty of Health Sciences : University of Eastern Finland. Länk [Mer information]
Hemphälä, H., Zetterberg, C., Lindberg, P., Heiden, M. & Nylén, P. (2015). A method for assessing risks in visual ergonomics. Creating Sustainable Work-environments : Proceedings of NES2015: NEHF. [Mer information]
Hemphälä, H., Zetterberg, C., Lindberg, P., Heiden, M., Nylén, P. & Odenrick, P. (2015). A method for risk assessment within Visual Ergonomics. Proceedings of the 19th Triennial Congress of the International Ergonomics Association : Reaching Out. [Mer information]
Hemphälä, H., Zetterberg, C., Lindberg, p. & Nylén, P. (2014). A method for assessing risks within visual ergonomics. 11th International Symposium on Human Factors in Organisational Design and Management & 46th Annual Nordic Ergonomics Society Conference : Track: F - Tools & methods, Session: F1 - Risk management. Santa Monica, CA, USA: The IEA PRESS. S. 111-112. 10.4122/dtu:2223 [Mer information]
Zetterberg, C., Hemphälä, H. & Nylén, P. (2014). Lighting, visual ergonomics and health implications : A workshop. . Länk [Mer information]
Zetterberg, C., Hemphälä, H. & Nylén, P. (2013). Workshop in visual ergonomics. . [Mer information]
Lodin, C., Forsman, M. & Richter, H. (2012). Ratings of visual- and neck/shoulder discomfort during demanding simulated near work. NES2012, the 44th Annual International Nordic Ergonomics and Human Factors Society Conference. Länk [Mer information]
Lodin, C., Forsman, M. & Richter, H. (2011). Sustained periods of binocular load may affect trapezius muscle activity. Wellbeing and innovations through ergonomics : Proceedings of NES2011. Oulu, Finland: Nordic Ergonomics Society. S. 158-163. [Mer information]
Zetterberg, C., Forsman, M. & Richter, H. (2011). Undermålig synergonomi kan påverka muskelaktivitet och nacksmärta. . [Mer information]
Richter, H. & Lodin, C. (2008). Why eye strain can be pain in the neck. . [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-02-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)