Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

David Hallman

David Hallman, arbetshälsovetenskap. Tilldelad pris av Kungl. Skytteanska Samfundet.

Forskarpresentation

David Hallman

Universitetslektor, docent i arbetshälsovetenskap, Med. Dr

Forskningsämne: Arbetshälsovetenskap

David Hallman tillhör forskargruppen Centrum för belastningsskadeforskning och forskar om hälsofrämjande fysisk aktivitet och stillasittande i arbetslivet. Han intresserar sig bland annat för hur olika mönster av fysisk aktivitet och stillasittande på arbetet och fritiden kan bidra till bättre hälsa och minskad risk för ohälsa och kroppsliga besvär. David forskar även inom flexibelt arbete och hälsa, implementering av aktivitetsbaserade kontor samt samverkan mellan psykosocial och fysisk arbetsmiljö.

David Hallman är vetenskaplig ledare i ett av Högskolan i Gävles strategiska forskningsområden: Hälsofrämjande arbete

David Hallman har en filosofie magisterexamen i psykologi.

AKTUELL FORSKNING

 • Betydelsen av psykosociala förhållanden i arbetsmiljön för fysisk belastning, smärta och sjukfrånvaro i äldreomsorgen
  (Projektet finansieras av AFA)
 • Övergången till aktivitetsbaserat kontor: Processen och resultatet
  (Projektet finansieras av Trafikverket)
 • Flexibelt arbete: möjlighet eller utmaning
  (Programmet finansieras av Forte)
 • Klassificering av smärta i nacke-skuldra hos arbetare
  (Projektet finansieras av Fortecentret Kroppen i arbete - från problem till potential)

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Edvinsson, J., Mathiassen, S., Bjärntoft, S., Jahncke, H., Hartig, T. & Hallman, D. (2023). A Work Time Control Tradeoff in Flexible Work: Competitive Pathways to Need for Recovery. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20 (1). 10.3390/ijerph20010691 [Mer information]
Svensson, S., Mathiassen, S., Hallman, D., Heiden, M. & Bergström, G. (2023). Associations between telework experience and psychosocial working conditions during the COVID-19 pandemic: A cross-sectional analysis among white-collar workers in Sweden. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 65 (2), e74-e82. 10.1097/JOM.0000000000002758 [Mer information]
Bjärntoft, S., Brulin, E., Rudolfsson, T., Mathiassen, S. & Hallman, D. (2023). Effects of a controlled workplace intervention on work strategies, ICT use, productivity, and expectations of availability in employees with flexible work arrangements. . [Submitted] [Mer information]
Bjärntoft, S., Mathiassen, S., Brulin, E., Rudolfsson, T. & Hallman, D. (2023). Effects of a participative workplace intervention intended to change work strategies and expectations of availability among office-based employees with flexible work arrangements. IISE Transactions on Occupational Ergonomics and Human Factors. [Submitted] [Mer information]
Mixter, S., Mathiassen, S., Jahncke, H., Hygge, S., Lyskov, E., Hallman, D. & Lewis, C. (2023). Effects of combining occupationally relevant physical and cognitive tasks. A systematic review. Annals of Work Exposures and Health, 67 (3), 303-319. 10.1093/annweh/wxac082 [Mer information]
Brulin, E., Bjärntoft, S., Bergström, G. & Hallman, D. (2023). Gendered associations of flexible work arrangement and perceived flexibility with work–life interference: a cross-sectional mediation analysis on office workers in Sweden. Social Indicators Research, 167, 571-588. 10.1007/s11205-023-03113-w [Mer information]
Wahlström, V., Januario, L., Mathiassen, S., Heiden, M. & Hallman, D. (2023). Hybrid office work in women and men: do directly measured physical behaviors differ between days working from home and days working at the office?. Annals of Work Exposures and Health, 67 (9), 1043-1055. 10.1093/annweh/wxad057 [Mer information]
Wijk, K., Bergsten, E., Mathiassen, S. & Hallman, D. (2023). Individual determinants of satisfaction with the work environment after relocation to activity-based workplaces: a prospective study. PLOS ONE, 18 (3). 10.1371/journal.pone.0281771 [Mer information]
Heiden, M., Hallman, D., Svensson, M., Mathiassen, S., Svensson, S. & Bergström, G. (2023). Mismatch between actual and preferred extent of telework: cross-sectional and prospective associations with well-being and burnout. BMC Public Health, 23. 10.1186/s12889-023-16683-8 [Mer information]
Kujawska, A., Kujawski, S., Dani, M., Miglis, M., Hallman, D., Fudim, M., Soysal, P., Husejko, J., Hajec, W., Skierkowska-Kruszyńska, N., Kwiatkowska, M., Newton, J., Zalewski, P. & Kędziora-Kornatowska, K. (2023). Prospective association of occupational and leisure-time physical activity with orthostatic blood pressure changes in older adults. Scientific Reports, 13 (1). 10.1038/s41598-023-46947-7 [Mer information]
Januario, L., Mathiassen, S., Holtermann, A., Bergström, G., Stevens, M., Rugulies, R. & Hallman, D. (2023). Ward-level leadership quality and prospective low-back pain of eldercare workers – do resident handlings mediate the association?. International Archives of Occupational and Environmental Health, 96, 1049-1059. 10.1007/s00420-023-01989-2 [Mer information]
Brusaca, L., Hallman, D., Januario, L., Gupta, N., Oliveira, A. & Mathiassen, S. (2023). Working at the office or from home during the COVID-19 pandemic: a cross-sectional study of temporal patterns of sitting and non-sitting among normal-weight and overweight Brazilian office workers. Journal of Activity, Sedentary and Sleep Behaviors, 2. 10.1186/s44167-023-00038-0 [Mer information]
Pagard, S., Edvinsson, J., Brulin, E., Mathiassen, S. & Hallman, D. (2023). Work-Life Balance: Effects of a Participative Workplace Intervention among Office-based Employees with Flexible Work Arrangements. . [Submitted] [Mer information]
Bakken, A., Eklund, A., Warnqvist, A., O’Neill, S., Hallman, D. & Axén, I. (2022). Are changes in pain associated with changes in heart rate variability in patients treated for recurrent or persistent neck pain?. BMC Musculoskeletal Disorders, 23 (1). 10.1186/s12891-022-05842-4 [Mer information]
Stevens, M., Karstad, K., Mathiassen, S., Januario, L., Rugulies, R., Hallman, D. & Holtermann, A. (2022). Associations between perceived quantitative work demands at different organisational levels and pain and sickness absence in eldercare workers: A multilevel longitudinal analysis. International Archives of Occupational and Environmental Health, 95, 993-1001. 10.1007/s00420-022-01850-y [Mer information]
Svensson, S., Hallman, D., Mathiassen, S., Heiden, M., Fagerström, A., Mutiganda, J. & Bergström, G. (2022). Flexible work: Opportunity and Challenge (FLOC) for individual, social and economic sustainability. Protocol for a prospective cohort study of non-standard employment and flexible work arrangements in Sweden. BMJ Open, 12 (7). 10.1136/bmjopen-2021-057409 [Mer information]
Bergsten, E., Wijk, K. & Hallman, D. (2022). Implementation of Activity-Based Workplaces (ABW)—The Importance of Participation in Process Activities. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19 (21). 10.3390/ijerph192114338 [Mer information]
Wiitavaara, B., Strömberg, A., Mutiganda, J., Svensson, M., Hallman, D. & Svensson, S. (2022). Like a fire brigade, but without pay - Experiences of temporary employment among workers in Swedish elderly care. Human service organizations, management, leadership & governance. [Submitted] [Mer information]
Stevens, M., Karstad, K., Januario, L., Mathiassen, S., Rugulies, R., Hallman, D. & Holtermann, A. (2022). Nursing home, ward and worker level determinants of perceived quantitative work demands: a multi-level cross-sectional analysis in elderly care. Annals of Work Exposures and Health, 66 (8), 1033-1043. 10.1093/annweh/wxac039 [Mer information]
Cillekins, B., Ketels, M., Hallman, D., Gupta, N., Clays, E., Maaike, H., Holtermann, A. & Coenan, P. (2022). O5-6 The relation between domain-specific physical behavior and cardiorespiratory fitness: a compositional data analysis on the physical activity health paradox using accelerometer-assessed data. European Journal of Public Health, 32 (s2). 10.1093/eurpub/ckac094.038 [Mer information]
Cillekens, B., Ketels, M., Hallman, D., Gupta, N., Clays, E., Maaike, H., Andreas, H. & Coenen, P. (2022). O7-1 The association of occupational and leisure time physical activity with all-cause mortality. Using an individual participant dataset (N = 634,131). European Journal of Public Health, 32 (Suppl2). 10.1093/eurpub/ckac094.049 [Mer information]
Hallman, D., Cillekens, B., Ketels, M., Gupta, N., Clays, E., Huysmans, M., Holtermann, A. & Coenen, P. (2022). P04-10 The Physical activity health paradox - what do we know about physiological mechanisms? (editorial). European Journal of Public Health, 32 (Suppl2). 10.1093/eurpub/ckac095.064 [Mer information]
Hallman, D., Gupta, N. & Holtermann, A. (2022). P05-06 Composition of physical behaviors at work and risk of sick leave due to musculoskeletal pain. European Journal of Public Health, 32 (Suppl2). 10.1093/eurpub/ckac095.073 [Mer information]
Gupta, N., Cillekens, B., Ketels, M., Hallman, D., Clays, E., Huysmans, M., Holtermann, A. & Coenen, P. (2022). P09-08 24-Hour Physical Behavior Balance for Better Health for All: “The Sweet-Spot Hypothesis”. European Journal of Public Health, 32 (Suppl2). 10.1093/eurpub/ckac095.138 [Mer information]
Hallman, D., Januario, L., Mathiassen, S., Heiden, M. & Wahlström, V. (2022). P09-09 Hybrid work and temporal patterns of sedentary behavior in a 24-hour compositional perspective. European Journal of Public Health, 32 (Suppl2). 10.1093/eurpub/ckac095.139 [Mer information]
Gilson, N., Coenen, P., Hallman, D., Holtermann, A., Mathiassen, S. & Straker, L. (2022). Postpandemic hybrid work: opportunities and challenges for physical activity and public health. British Journal of Sports Medicine, 56 (21), 1203-1204. 10.1136/bjsports-2022-105664 [Mer information]
Brusaca, L., Januario, L., Mathiassen, S., Barbieri, D., Oliveira, R., Heiden, M., Oliveira, A. & Hallman, D. (2022). Sedentary behaviour, physical activity, and sleep among office workers during the COVID-19 pandemic: a comparison of Brazil and Sweden. BMC Public Health, 22. 10.1186/s12889-022-14666-9 [Mer information]
Holtermann, A., Rasmussen, C., Hallman, D., Ding, D., Dumuid, D. & Gupta, N. (2021). 24-Hour Physical Behavior Balance for Better Health for All: “The Sweet-Spot Hypothesis”. Sports Medicine - Open, 7 (1). 10.1186/s40798-021-00394-8 [Mer information]
Bjärntoft, S., Hallman, D., Zetterberg, C., Larsson, J., Edvinsson, J. & Jahncke, H. (2021). A participatory approach to identify key areas for sustainable work environment and health in employees with flexible work arrangements. Sustainability, 13 (24). 10.3390/su132413593 [Mer information]
Januario, L., Mathiassen, S., Stevens, M., Holtermann, A., Bergström, G., Rugulies, R., Karstad, K. & Hallman, D. (2021). Are resident handlings in eldercare wards associated with musculoskeletal pain and sickness absence among the workers? A prospective study based on onsite observations. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 47 (8), 609-618. 10.5271/sjweh.3979 [Mer information]
Bergsten, E., Haapakangas, A., Larsson, J., Jahncke, H. & Hallman, D. (2021). Effects of relocation to activity-based workplaces on perceived productivity : importance of change-oriented leadership. Applied Ergonomics, 93, 10-16. 10.1016/j.apergo.2020.103348 [Mer information]
Larisch, L., Bojsen-Møller, E., Nooijen, C., Blom, V., Ekblom, M., Ekblom, Ö., Arvidsson, D., Fridolfsson, J., Hallman, D., Mathiassen, S., Wang, R. & Kallings, L. (2021). Effects of two randomized and controlled multi-component interventions focusing on 24-hour movement behavior among office workers: a compositional data analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18 (8). 10.3390/ijerph18084191 [Mer information]
Mixter, S., Mathiassen, S., Bjärntoft, S., Lindfors, P., Lyskov, E. & Hallman, D. (2021). Fatigue, stress and performance during alternating physical and cognitive tasks - effects of the temporal patterns of alternations. Annals of Work Exposures and Health, 65 (9), 1107-1121. 10.1093/annweh/wxab045 [Mer information]
Korshøj, M., Lund Rasmussen, C., Sato, T., Holtermann, A. & Hallman, D. (2021). Heart rate during work and heart rate variability during the following night: a day-by-day investigation on the physical activity paradox among blue-collar workers. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 47 (5), 387-394. 10.5271/sjweh.3965 [Mer information]
Bergsten, E., Wijk, K. & Hallman, D. (2021). Relocation to activity-based workplaces (ABW) – importance of the implementation process. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18. 10.3390/ijerph182111456 [Mer information]
Galaasen Bakken, A., Eklund, A., Hallman, D. & Axén, I. (2021). The effect of spinal manipulative therapy and home stretching exercises on heart rate variability in patients with persistent or recurrent neck pain: a randomized controlled trial. Chiropractic and Manual Therapies, 29 (1). 10.1186/s12998-021-00406-0 [Mer information]
Stevens, M., Karstad, K., Mathiassen, S., Januario, L., Hallman, D. & Holtermann, A. (2021). What determines step-rate at work? An investigation of factors at the shift, worker, ward and nursing home levels in eldercare. Annals of Work Exposures and Health, 65 (8), 919-927. 10.1093/annweh/wxab027 [Mer information]
Hallman, D., Januario, L., Mathiassen, S., Heiden, M., Svensson, S. & Bergström, G. (2021). Working from home during the COVID-19 outbreak in Sweden: effects on 24-h time-use in office workers. BMC Public Health, 21. 10.1186/s12889-021-10582-6 [Mer information]
Hallman, D., Gupta, N., Januario, L. & Holtermann, A. (2021). Work-Time Compositions of Physical Behaviors and Trajectories of Sick Leave Due to Musculoskeletal Pain. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18 (4). 10.3390/ijerph18041508 [Mer information]
Stevens, M., Crowley, P., Lund Rasmussen, C., Hallman, D., Mortensen, O., Nygård, C. & Holtermann, A. (2020). Accelerometer-measured physical activity at work and need for recovery: A compositional analysis of cross-sectional data. Annals of Work Exposures and Health, 64 (2), 138-151. 10.1093/annweh/wxz095 [Mer information]
Januario, L., Stevens, M., Mathiassen, S., Holtermann, A., Karstad, K. & Hallman, D. (2020). Combined effects of physical behavior compositions and psychosocial resources on perceived exertion among eldercare workers. Annals of Work Exposures and Health, 64 (9), 923-935. 10.1093/annweh/wxaa079 [Mer information]
Coenen, P., Mathiassen, S., van der Beek, A. & Hallman, D. (2020). Correction of bias in self-reported sitting time among office workers – a study based on compositional data analysis. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 46 (1), 32-42. 10.5271/sjweh.3827 [Mer information]
Oakman, J., Stevens, M., Karstad, K., Hallman, D., Rugulies, R. & Holtermann, A. (2020). Do organisational and ward-level factors explain the variance in multi-site musculoskeletal pain in eldercare workers? A multi-level cross-sectional study. International Archives of Occupational and Environmental Health, 93 (7), 891-898. 10.1007/s00420-020-01540-7 [Mer information]
Gupta, N., Hallman, D., Dumuid, D., Vij, A., Lund Rasmussen, C., Birk Jørgensen, M. & Holtermann, A. (2020). Movement behavior profiles and obesity : a latent profile analysis of 24-h time-use composition among Danish workers. International Journal of Obesity, 44 (2), 409-417. 10.1038/s41366-019-0419-8 [Mer information]
Jahncke, H. & Hallman, D. (2020). Objective measures of cognitive performance in activity based workplaces and traditional office types. Journal of Environmental Psychology, 72. 10.1016/j.jenvp.2020.101503 [Mer information]
Clays, E., Hallman, D., Oakman, J. & Holtermann, A. (2020). Objectively measured occupational physical activity in blue-collar workers : What is the role of job type, gender and psychosocial resources?. Applied Ergonomics, 82. 10.1016/j.apergo.2019.102948 [Mer information]
Neupane, S., Karstad, K., Hallman, D., Rugulies, R. & Holtermann, A. (2020). Objectively measured versus self-reported occupational physical activity and multisite musculoskeletal pain: A prospective follow-up study at 20 nursing homes in Denmark. International Archives of Occupational and Environmental Health, 93, 381-389. 10.1007/s00420-019-01495-4 [Mer information]
Bjärntoft, S., Hallman, D., Mathiassen, S., Larsson, J. & Jahncke, H. (2020). Occupational and individual determinants of work-life balance among office workers with flexible work arrangements. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17 (4). 10.3390/ijerph17041418 [Mer information]
Wijk, K., Bergsten, E. & Hallman, D. (2020). Sense of coherence, health, well-being, and work satisfaction before and after implementing activity-based workplaces. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17 (14). 10.3390/ijerph17145250 [Mer information]
Johansson, E., Mathiassen, S., Lund Rasmussen, C. & Hallman, D. (2020). Sitting, standing and moving during work and leisure among male and female office workers of different age: A compositional data analysis. BMC Public Health, 20. 10.1186/s12889-020-08909-w [Mer information]
Mixter, S., Mathiassen, S., Lindfors, P., Dimberg, K., Jahncke, H., Lyskov, E. & Hallman, D. (2020). Stress-related responses to alternations between repetitive physical work and cognitive tasks of different difficulties. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17 (22). 10.3390/ijerph17228509 [Mer information]
Picchiottino, M., Honoré, M., Leboeuf-Yde, C., Gagey, O., Cottin, F. & Hallman, D. (2020). The effect of a single spinal manipulation on cardiovascular autonomic activity and the relationship to pressure pain threshold: a randomized, cross-over, sham-controlled trial. Chiropractic and Manual Therapies, 28. 10.1186/s12998-019-0293-4 [Mer information]
Mixter, S., Mathiassen, S. & Hallman, D. (2019). Alternations between physical and cognitive tasks in repetitive work – Effect of cognitive task difficulty on fatigue development in women. Ergonomics, 62 (8), 1008-1022. 10.1080/00140139.2019.1614229 [Mer information]
Hallman, D., Holtermann, A., Dencker-Larsen, S., Birk Jorgensen, M. & Nørregaard Rasmussen, C. (2019). Are trajectories of neck-shoulder pain associated with sick leave and work ability in workers? A 1-year prospective study. BMJ Open, 9. 10.1136/bmjopen-2018-022006 [Mer information]
Januario, L., Karstad, K., Rugulies, R., Bergström, G., Holtermann, A. & Hallman, D. (2019). Association between psychosocial working conditions and perceived physical exertion among eldercare workers: a cross-sectional multilevel analysis of nursing homes, wards and workers. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16 (19). 10.3390/ijerph16193610 [Mer information]
Hallman, D., Mathiassen, S., van der Beek, A., Jackson, J. & Coenen, P. (2019). Calibration of self-reported time spent sitting, standing and walking among office workers: a compositional data analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16 (17). 10.3390/ijerph16173111 [Mer information]
Hallman, D., Niklas, K., Jensen, M., Gupta, N., Birk Jørgensen, M. & Holtermann, A. (2019). Objectively measured sitting and standing in workers : Cross-sectional relationship with autonomic cardiac modulation. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16 (4). 10.3390/ijerph16040650 [Mer information]
Hallman, D., Holtermann, A., Björklund, M., Gupta, N. & Nørregaard Rasmussen, C. (2019). Sick leave due to musculoskeletal pain : determinants of distinct trajectories over 1 year. International Archives of Occupational and Environmental Health, 92 (8), 1099-1108. 10.1007/s00420-019-01447-y [Mer information]
Picchiottino, M., Leboeuf-Yde, C., Gagey, O. & Hallman, D. (2019). The acute effects of joint manipulative techniques on markers of autonomic nervous system activity: a systematic review and meta-analysis of randomized sham-controlled trials. Chiropractic and Manual Therapies, 27. 10.1186/s12998-019-0235-1 [Mer information]
Haapakangas, A., Hallman, D., Mathiassen, S. & Jahncke, H. (2019). The effects of moving into an activity-based office on communication, social relations and work demands – A controlled intervention with repeated follow-up. Journal of Environmental Psychology, 66. 10.1016/j.jenvp.2019.101341 [Mer information]
Gupta, N., Mathiassen, S., Mateu-Figueras, G., Heiden, M., Hallman, D., Birk Jørgensen, M. & Holtermann, A. (2018). A comparison of standard and compositional data analysis in studies addressing group differences in sedentary behavior and physical activity. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 15 (1). 10.1186/s12966-018-0685-1 [Mer information]
Locks, F., Gupta, N., Hallman, D., Birk Jørgensen, M. & Holtermann, A. (2018). Association between objectively measured static standing and low back pain - a cross-sectional study among blue-collar workers. Ergonomics, 61 (9), 1196-1207. 10.1080/00140139.2018.1455900 [Mer information]
Hallman, D. & Holtermann, A. (2018). Can the daily time-pattern differentiate the health effects of physical activity?. Journal of Physical Activity and Health, 15 (10 Suppl. 1), S3-. [Mer information]
Coenen, P., Korshøj, M., Hallman, D., Huysmans, M., van der Beek, A., Straker, L. & Holtermann, A. (2018). Differences in heart rate reserve of similar physical activities during work and in leisure time - A study among Danish blue-collar workers. Physiology and Behavior, 185, 45-51. 10.1016/j.physbeh.2018.01.011 [Mer information]
Sato, T., Hallman, D., Kristiansen, J., Skotte, J. & Holtermann, A. (2018). Different autonomic responses to occupational and leisure time physical activities among blue-collar workers. International Archives of Occupational and Environmental Health, 91 (3), 293-304. 10.1007/s00420-017-1279-y [Mer information]
Korshøj, M., Hallman, D., Mathiassen, S., Aadahl, M., Holtermann, A. & Birk Jørgensen, M. (2018). Is objectively measured sitting at work associated with low-back pain? : a cross sectional study in the DPhacto cohort. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 44 (1), 96-105. 10.5271/sjweh.3680 [Mer information]
Korshøj, M., Birk Jørgensen, M., Hallman, D., Lagersted-Olsen, J., Holtermann, A. & Gupta, N. (2018). Prolonged sitting at work is associated with a favorable time course of low-back pain among blue-collar workers : a prospective study in the DPhacto cohort. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 44 (5), 530-538. 10.5271/sjweh.3726 [Mer information]
Haapakangas, A., Hallman, D., Mathiassen, S. & Jahncke, H. (2018). Self-rated productivity and employee well-being in activity-based offices: the role of environmental perceptions and workspace use. Building and Environment, 145, 115-124. 10.1016/j.buildenv.2018.09.017 [Mer information]
Hulsegge, G., Gupta, N., Proper, K., von Lobenstein, N., IJzelenberg, W., Hallman, D., Holtermann, A. & van der Beek, A. (2018). Shift work is associated with reduced heart rate variability among men but not women. International Journal of Cardiology, 258, 109-114. 10.1016/j.ijcard.2018.01.089 [Mer information]
Hallman, D., Mathiassen, S. & Jahncke, H. (2018). Sitting patterns after relocation to activity-based offices : a controlled study of a natural intervention. Preventive Medicine, 111, 384-390. 10.1016/j.ypmed.2017.11.031 [Mer information]
Sato, T., Hallman, D., Kristiansen, J. & Holtermann, A. (2018). The association between multisite musculoskeletal pain and cardiac autonomic modulation during work, leisure and sleep - a cross-sectional study. BMC Musculoskeletal Disorders, 19 (1). 10.1186/s12891-018-2312-3 [Mer information]
Hallman, D., Nørregaard Rasmussen, C., Jørgensen, M. & Holtermann, A. (2018). Time course of neck-shoulder pain among workers : A longitudinal latent class growth analysis.. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 44 (1), 47-57. 10.5271/sjweh.3690 [Mer information]
Hallman, D., Birk Jørgensen, M. & Holtermann, A. (2017). Contrasting effect of objectively measured physical activity during work and leisure on heart rate variability during sleep. European Journal of Preventive Cardiology, 24 (2S), 32-33. 10.1177/2047487317702828 [Mer information]
Coenen, P., Korshøj, M., Hallman, D., van der Beek, A., Straker, L. & Holtermann, A. (2017). Differences in heart rate reserve during occupational and leisure time physical activity in Danish blue-collar workers. European Journal of Preventive Cardiology, 24 (2S), 33-34. [Mer information]
Hallman, D., Holtermann, A., Søgaard, K., Krustrup, P., Kristiansen, J. & Korshøj, M. (2017). Effect of an aerobic exercise intervention on cardiac autonomic regulation : A worksite RCT among cleaners. Physiology and Behavior, 169, 90-97. 10.1016/j.physbeh.2016.11.031 [Mer information]
Clays, E., Hallman, D., Oakman, J. & Holtermann, A. (2017). Objectively measured occupational physical activities in blue collar jobs: do psychosocial resources matter?. European Journal of Preventive Cardiology, 24 (2S). [Mer information]
Hallman, D., Birk Jørgensen, M. & Holtermann, A. (2017). Objectively measured physical activity and 12-month trajectories of neck-shoulder pain in workers : a prospective study in DPHACTO. Scandinavian Journal of Public Health, 45 (3), 288-298. 10.1177/1403494816688376 [Mer information]
Hallman, D., Birk Jørgensen, M. & Holtermann, A. (2017). On the health paradox of occupational and leisure-time physical activity using objective measurements : effects on autonomic imbalance. PLOS ONE, 12 (5). 10.1371/journal.pone.0177042 [Mer information]
Gold, J., Hallman, D., Hellström, F., Björklund, M., Crenshaw, A., Mathiassen, S., Barbe, M. & Ali, S. (2017). Systematic review of quantitative imaging biomarkers for neck and shoulder musculoskeletal disorders. BMC Musculoskeletal Disorders, 18. 10.1186/s12891-017-1694-y [Mer information]
Jahncke, H., Hygge, S., Mathiassen, S., Hallman, D., Mixter, S. & Lyskov, E. (2017). Variation at work : alternations between physically and mentally demanding tasks in blue-collar occupations. Ergonomics, 60 (9), 1218-1227. 10.1080/00140139.2017.1282630 [Mer information]
Gupta, N., Hallman, D., Mathiassen, S., Aadahl, M., Jørgensen, M. & Holtermann, A. (2016). Are Temporal Patterns of Sitting Associated with Obesity among Blue-Collar Workers? : A Cross Sectional Study Using Accelerometers. BMC Public Health, 16 (1). 10.1186/s12889-016-2803-9 [Mer information]
Srinivasan, D., Mathiassen, S., Hallman, D., Samani, A., Madeleine, P. & Lyskov, E. (2016). Effects of concurrent physical and cognitive demands on muscle activity and heart rate variability in a repetitive upper-extremity precision task. European Journal of Applied Physiology, 116 (1), 227-239. 10.1007/s00421-015-3268-8 [Mer information]
Hallman, D., Gupta, N., Heiden, M., Mathiassen, S., Korshøj, M., Birk Jørgensen, M. & Holtermann, A. (2016). Is prolonged sitting at work associated with the time course of neck-shoulder pain? : A prospective study in Danish blue-collar workers. BMJ Open, 6 (11). 10.1136/bmjopen-2016-012689 [Mer information]
Gold, J., Hallman, D., Hellström, F., Björklund, M., Crenshaw, A., Djupsjöbacka, M., Heiden, M., Mathiassen, S., Piligian, G. & Barbe, M. (2016). Systematic review of biochemical biomarkers for neck and upper-extremity musculoskeletal disorders. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 42 (2), 103-124. 10.5271/sjweh.3533 [Mer information]
Hallman, D., Mathiassen, S., Heiden, M., Gupta, N., Birk Jørgensen, M. & Holtermann, A. (2016). Temporal patterns of sitting at work are associated with neck-shoulder pain in blue-collar workers : a cross-sectional analysis of accelerometer data in the DPHACTO study. International Archives of Occupational and Environmental Health, 89 (5), 823-833. 10.1007/s00420-016-1123-9 [Mer information]
Hallman, D., Gupta, N., Mathiassen, S. & Holtermann, A. (2015). Association between objectively measured sitting time and neck-shoulder pain among blue-collar workers. International Archives of Occupational and Environmental Health, 88 (8), 1031-1042. 10.1007/s00420-015-1031-4 [Mer information]
Hallman, D., Mathiassen, S., Gupta, N., Korshøj, M. & Holtermann, A. (2015). Differences between work and leisure in temporal patterns of objectively measured physical activity among blue-collar workers. BMC Public Health, 15 (1). 10.1186/s12889-015-2339-4 [Mer information]
Gupta, N., Storda Christiansen, C., Hallman, D., Korshøj, M., Gomes Carneiro, I. & Holtermann, A. (2015). Is Objectively Measured Sitting Time Associated with Low Back Pain? : A Cross-Sectional Investigation in the NOMAD study. PLOS ONE, 10 (3). 10.1371/journal.pone.0121159 [Mer information]
Hallman, D., Mathiassen, S. & Lyskov, E. (2015). Long-term monitoring of physical behavior reveals different cardiac responses to physical activity among subjects with and without chronic neck pain. BioMed Research International, 2015. 10.1155/2015/907482 [Mer information]
Hallman, D., Sato, T., Kristiansen, J., Gupta, N., Skotte, J. & Holtermann, A. (2015). Prolonged sitting is associated with attenuated heart rate variability during sleep in blue-collar workers. International Journal of Environmental Research and Public Health, 12 (11), 14811-14827. 10.3390/ijerph121114811 [Mer information]
Hallman, D., Srinivasan, D. & Mathiassen, S. (2015). Short- and long-term reliability of heart rate variability indices during repetitive low-force work. European Journal of Applied Physiology, 115, 803-812. 10.1007/s00421-014-3066-8 [Mer information]
Mathiassen, S., Hallman, D., Lyskov, E. & Hygge, S. (2014). Can cognitive activities during breaks in repetitive manual work accelerate recovery from fatigue? A controlled experiment. PLOS ONE, 9 (11). 10.1371/journal.pone.0112090 [Mer information]
Hallman, D., Hed Ekman, A. & Lyskov, E. (2014). Changes in physical activity and heart rate variability in chronic neck-shoulder pain : monitoring during work and leisure time. International Archives of Occupational and Environmental Health, 87 (7), 735-744. 10.1007/s00420-013-0917-2 [Mer information]
Elcadi, G., Forsman, M., Hallman, D., Aasa, U., Fahlström, M. & Crenshaw, A. (2014). Oxygenation and hemodynamics do not underlie early muscle fatigue for patients with work-related muscle pain. PLOS ONE, 9 (4), e95582-. 10.1371/journal.pone.0095582 [Mer information]
Hallman, D. & Lyskov, E. (2012). Autonomic regulation, physical activity and perceived stress in subjects with musculoskeletal pain : 24-hour ambulatory monitoring. International Journal of Psychophysiology, 86 (3), 276-282. 10.1016/j.ijpsycho.2012.09.017 [Mer information]
Bosch, T., Mathiassen, S., Hallman, D., De Looze, M., Lyskov, E., Visser, B. & van Dieën, J. (2012). Temporal strategy and performance during a fatiguing short-cycle repetitive task. Ergonomics, 55, 863-873. 10.1080/00140139.2012.682739 [Mer information]
Hallman, D., Olsson, E., von Schéele, B., Melin, L. & Lyskov, E. (2011). Effects of heart rate variability biofeedback in subjects with stress-related chronic neck pain : a pilot study. Applied Psychophysiology and Biofeedback, 36 (2), 71-80. 10.1007/s10484-011-9147-0 [Mer information]
Hallman, D., Lindberg, L., Arnetz, B. & Lyskov, E. (2011). Effects of static contraction and cold stimulation on cardiovascular autonomic indices, trapezius blood flow and muscle activity in chronic neck-shoulder pain. European Journal of Applied Physiology, 111 (8), 1725-1735. 10.1007/s00421-010-1813-z [Mer information]
Kjellberg, A., Ljung, R. & Hallman, D. (2008). Recall of words heard in noise. Applied Cognitive Psychology, 22 (8), 1088-1098. 10.1002/acp.1422 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Haapakangas, A., Hallman, D. & Bergsten, E. (2023). Office design and occupational health – has research been left behind?. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 49 (1), 1-4. 10.5271/sjweh.4073 [Mer information]
Hallman, D. (2013). Autonom reglering, fysisk aktivitet och stress hos personer med långvarig smärta i nacke-skuldra. Best Practice Smärta, 1 (5), 20-23. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)