Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

David Hallman

David Hallman, arbetshälsovetenskap. Tilldelad pris av Kungl. Skytteanska Samfundet.

Forskarpresentation

David Hallman

Universitetslektor, docent i arbetshälsovetenskap, Med. Dr

Forskningsämne: Arbetshälsovetenskap

David Hallman tillhör forskargruppen Centrum för belastningsskadeforskning och forskar om hälsofrämjande fysisk aktivitet och stillasittande i arbetslivet. Han intresserar sig bland annat för hur olika mönster av fysisk aktivitet och stillasittande på arbetet och fritiden kan bidra till bättre hälsa och minskad risk för ohälsa och kroppsliga besvär. David forskar även inom flexibelt arbete och hälsa, implementering av aktivitetsbaserade kontor samt samverkan mellan psykosocial och fysisk arbetsmiljö.

David Hallman är vetenskaplig ledare i ett av Högskolan i Gävles strategiska forskningsområden: Hälsofrämjande arbete

David Hallman har en filosofie magisterexamen i psykologi.

AKTUELL FORSKNING

 • Betydelsen av psykosociala förhållanden i arbetsmiljön för fysisk belastning, smärta och sjukfrånvaro i äldreomsorgen
  (Projektet finansieras av AFA)
 • Övergången till aktivitetsbaserat kontor: Processen och resultatet
  (Projektet finansieras av Trafikverket)
 • Flexibelt arbete: möjlighet eller utmaning
  (Programmet finansieras av Forte)
 • Klassificering av smärta i nacke-skuldra hos arbetare
  (Projektet finansieras av Fortecentret Kroppen i arbete - från problem till potential)

LÄS MER OM

Böcker

Mathiassen, S. & Hallman, D. (2022). Fysisk (in)aktivitet i kontorsmiljöer. Göteborg: Göteborgs universitet. 56 s. (Arbete & Hälsa 56(4)) Länk [Mer information]

Doktorsavhandling

Hallman, D. (2013). Autonomic nervous system regulation in chronic neck-shoulder pain : Relations to physical activity and perceived stress. Diss. (sammanfattning), 2013. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 68 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 851) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Hallman, D. (2020). Stillasittande i arbetslivet: Ett hot mot arbetshälsan?. Kung. Skytteanska Samfundets årsbok. Umeå: Förlagshuset Nordens grafiska AB. S. 71-80. [Mer information]
Hallman, D. & Lyskov, E. (2013). Stress och muskelsmärta - mekanismer och behandling. Stress : Gen, Individ, Samhälle. Stockholm: Liber. S. 181-193. [Mer information]
Hallman, D. & Lyskov, E. (2012). Autonomic Regulation in Musculoskeletal Pain. Pain in Perspective. InTech. S. 35-62. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)