Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

David Hallman

David Hallman, arbetshälsovetenskap. Tilldelad pris av Kungl. Skytteanska Samfundet.

Forskarpresentation

David Hallman

Universitetslektor, docent i arbetshälsovetenskap, Med. Dr

Forskningsämne: Arbetshälsovetenskap

David Hallman tillhör forskargruppen Centrum för belastningsskadeforskning och forskar om hälsofrämjande fysisk aktivitet och stillasittande i arbetslivet. Han intresserar sig bland annat för hur olika mönster av fysisk aktivitet och stillasittande på arbetet och fritiden kan bidra till bättre hälsa och minskad risk för ohälsa och kroppsliga besvär. David forskar även inom flexibelt arbete och hälsa, implementering av aktivitetsbaserade kontor samt samverkan mellan psykosocial och fysisk arbetsmiljö.

David Hallman är vetenskaplig ledare i ett av Högskolan i Gävles strategiska forskningsområden: Hälsofrämjande arbete

David Hallman har en filosofie magisterexamen i psykologi.

AKTUELL FORSKNING

 • Betydelsen av psykosociala förhållanden i arbetsmiljön för fysisk belastning, smärta och sjukfrånvaro i äldreomsorgen
  (Projektet finansieras av AFA)
 • Övergången till aktivitetsbaserat kontor: Processen och resultatet
  (Projektet finansieras av Trafikverket)
 • Flexibelt arbete: möjlighet eller utmaning
  (Programmet finansieras av Forte)
 • Klassificering av smärta i nacke-skuldra hos arbetare
  (Projektet finansieras av Fortecentret Kroppen i arbete - från problem till potential)

LÄS MER OM

Konferensbidrag

Brusaca, L., Januario, L., Mathiassen, S., Barbieri, D., Oliveira, R., Heiden, M., Oliveira, A. & Hallman, D. (2022). 24-hour compositions of physical (in)activity among office workers during the COVID-19 pandemic: a comparison between Brazil and Sweden. Proceedings of the ICAMPAM2022 conference. [Mer information]
Brusaca, L., Mathiassen, S., Hallman, D., Gupta, N., Barbieri, D. & Oliveira, A. (2022). Temporal patterns of sitting and non-sitting in normal-weight and overweight Brazilian office workers working from home during the COVID-19 pandemic. Proceedings of the ICAMPAM2022 conference. [Mer information]
Bergsten, E., Wijk, K. & Hallman, D. (2022). The important process when relocating to activity-based workplaces. . [Mer information]
Heiden, M., Hallman, D., Svensson, S., Mathiassen, S. & Bergström, G. (2021). Productivity, Well-Being and Work-Family Conflict in Mandatory Telework during the COVID-19 Pandemic. Proceedings of the International Ergonomics Association Conference 2021. [Mer information]
Januario, L., Mathiassen, S., Stevens, M., Holtermann, A., Bergström, G. & Hallman, D. (2021). Resident handlings in eldercare wards: are they associated with the development of musculoskeletal pain among the workers?. Proceedings of the International Ergonomics Association conference 2021. [Mer information]
Hallman, D., Januario, L., Heiden, M., Mathiassen, S., Svensson, S. & Bergström, G. (2021). Telework during the COVID-19 outbreak in Sweden: Effects on time spent sitting, standing, moving and sleeping in office workers. Proceedings of the International Ergonomics Association Conference 2021. [Mer information]
Mixter, S., Mathiassen, S., Hallman, D. & Bjärntoft, S. (2019). Alternations between physical and cognitive tasks – does temporal pattern and cognitive task difficulty influence fatigue development?. . [Mer information]
Johansson, E., Mathiassen, S., Lund Rasmussen, C., Lyskov, E. & Hallman, D. (2019). Compositional analysis of sedentary behavior and physical activity during work and leisure among male and female office workers. . Länk [Mer information]
Bergsten, E., Wijk, K. & Hallman, D. (2019). Implementing Activity-based Workplaces (ABW) and the importance of participating in process activities. . [Mer information]
Wijk, K., Bergsten, E. & Hallman, D. (2019). Perceptions of facilitating factors and barriers when implementing activity based workplaces before and after implementation, with particularly regard to Sense of Coherence. . [Mer information]
Gupta, N., Hallman, D., Dumuid, D., Vij, A., Lund Rasmussen, C., Birk Jørgensen, M., Korshøj, M. & Holtermann, A. (2019). Physical-behavior profiles and aerobic capacity: A latent profile analysis of 24-hour time-use composition among Danish workers. ICAMPAM 2019 : Oral Abstracts. Maastricht: ICAMPAM. [Mer information]
Mathiassen, S., Johansson, E. & Hallman, D. (2019). Sitting, standing and physical activity among male and female office workers of different age: behaviours examined using compositional data analysis. . [Mer information]
Hallman, D., Nørregaard Rasmussen, C. & Holtermann, A. (2019). Time-use composition of physical behaviors at work and sick-leave trajectories due to musculoskeletal pain. . [Mer information]
Mixter, S., Mathiassen, S. & Hallman, D. (2018). Alternations between physical and mental tasks – a viable option for job rotation?. . Länk [Mer information]
Bjärntoft, S., Hallman, D., Mathiassen, S., Larsson, J. & Jahncke, H. (2018). Flexible work: Occupational determinants of work-life balance. . Länk [Mer information]
Rasmussen, C., Hallman, D. & Hellström, F. (2018). Symposia: Musculoskeletal pain as an outcome - how can we get better insight into the time course of musculoskeletal pain?. . [Mer information]
Hallman, D., Mathiassen, S., Heiden, M., Birk Jørgensen, M., Holtermann, A., Rudolfsson, T., Björklund, M., Svedmark, Å., Djupsjöbacka, M., Hellström, F., Rönnlund Borg, T., Häger, C., Sommar, J. & Wahlström, J. (2018). Symposium: Arbete, individ och nacksmärta : Forskning vid Forte-centret “Kroppen i arbete – från problem till potential”. FALF KONFERENS 2018 Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö? 10-12 juni 2018 i Gävle : Program och Abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 102-. Länk [Mer information]
Jahncke, H., Edvinsson, J., Bjärntoft, S., Hallman, D., Mathiassen, S., Larsson, J. & Zetterberg, C. (2018). Symposium: Återhämtning och ledarskap i flexibla arbeten: resultat från ett forskningsprojekt på Trafikverket. FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle : Program och abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 78-. Länk [Mer information]
Straker, L., Hallman, D., Gupta, N., Mathiassen, S. & Holtermann, A. (2018). The Goldilocks Principle: Innovative work design for improved health. . Länk [Mer information]
Jahncke, H., Mathiassen, S., Hallman, D., Edvinsson, J. & Persson, L. (2017). Activity-based workplaces: changes in cognitive performance among workers previously employed at cellular offices or open-plan offices. . S. 203-204. [Mer information]
Gupta, N., Mathiassen, S., Heiden, M., Hallman, D., Birk Jørgensen, M. & Holtermann, A. (2017). Gender differences in time spent sedentary and in physical activity during leisure: A comparison of data analyzed using a traditional approach and compositional data analysis. . [Mer information]
Jahncke, H., Hygge, S., Mathiassen, S., Hallman, D., Mixter, S. & Lyskov, E. (2016). A cross-sectional study of alternations between physical and mental tasks. . [Mer information]
Hallman, D., Heiden, M., Gupta, N., Korshøj, M., Mathiassen, S., Birk Jørgensen, M. & Holtermann, A. (2016). Association between sitting time at work and favorable changes in neck-shoulder pain among blue-collar workers. . [Mer information]
Gold, J., Hallman, D., Hellström, F., Björklund, M., Mathiassen, S., Piligian, G. & Barbe, M. (2016). Biochemical biomarkers for MSDs : systematic review results. . [Mer information]
Sato, T., Hallman, D., Kristiansen, J., Skotte, J. & Holtermann, A. (2016). Different autonomic responses to occupational and leisure time physical activity among blue-collar workers. . [Mer information]
Mixter, S., Mathiassen, S., Jahncke, H., Hallman, D. & Lindfors, P. (2016). Does the difficulty of a memory task interspersed between bouts of repetitive work influence recovery?. . S. 398-. [Mer information]
Hallman, D., Jørgensen, M. & Holtermann, A. (2016). Har fysisk aktivitet på arbete och fritid betydelse för återhämtning från nacksmärta hos arbetare? : En prospektiv studie med objektiva mätningar. . [Mer information]
Korshøj, M., Gupta, N., Lagersted-Olsen, J., Hallman, D., Birk Jørgensen, M. & Holtermann, A. (2016). Is there an association between temporal patterns of sitting and low-back pain? : A cross-sectional study. . [Mer information]
Hagströmer, M., Kwak, L., Hallman, D., Grooten, W. & Bergman, P. (2015). A holistic approach in measuring occupational physical activity : challenges and potentials. . S. 11-. [Mer information]
Gupta, N., Hallman, D., Mathiassen, S., Korshøj, M. & Holtermann, A. (2015). Association between Body Mass Index and objectively measured sitting patterns at work and during leisure among blue-collar workers. . S. 86-. [Mer information]
Lyskov, E., Hallman, D. & Mathiassen, S. (2015). Directly measured physical activity and heart rate variability among workers with and without musculoskeletal disorders. . S. 74-. [Mer information]
Hallman, D., Gupta, N., Mathiassen, S. & Holtermann, A. (2015). Is there an association between objectively measured occupational sitting and intense neck-shoulder pain among blue-collar workers?. . S. 74-. [Mer information]
Hallman, D., Gupta, N., Mathiassen, S., Korshøj, M. & Holtermann, A. (2015). Temporal patterns of physical activity during work and leisure : exposure variation analysis of accelerometer recordings processed by the ACTI4 software. . S. 11-. [Mer information]
Hallman, D., Mathiassen, S., Hed-Ekman, A. & Lyskov, E. (2014). Physical activity patterns in workers with neck pain assessed using accelerometry and GPS. . Santa Monica, CA, USA: IEA press. S. 51-52. 10.4122/dtu:2202 [Mer information]
Hallman, D. & Lyskov, E. (2013). Monitoring of autonomic regulation and physical activity in workers with musculoskeletal pain. . S. 202-. [Mer information]
Hallman, D. & Lyskov, E. (2013). Seven Days Activity Monitoring in Workers with Musculoskeletal Pain : Daily Patterns, Associations with Symptoms. . Länk [Mer information]
Lyskov, E. & Hallman, D. (2013). Stress and daily physical activity in chronic neck-shoulder pain. . [Mer information]
Bosch, T., Mathiassen, S., De Looze, M., Hallman, D., Lyskov, E., Visser, B. & van Dieën, J. (2012). Fatigue, timing strategy and performance during prolonged repetitive work with interposed breaks. . [Mer information]
Lyskov, E., Hallman, D., Sakajev, E. & Ermakova, I. (2012). Stress and work-related musculoskeletal disorders. Long-term monitoring of physiological and behavioral data in real-life studies. 8th International Interdisciplinary Congress “Neuroscience for Medicine and Psychology”. S. 258-. [Mer information]
Hallman, D. & Lyskov, E. (2011). Different levels of physical activity and 24-hour heart rate variability in persons with neck-shoulder pain.  . S. 117-117. Länk [Mer information]
Yermakova, I., Boiko, K., Bortkiewicz, A., Hallman, D. & Lyskov, E. (2011). Heart rate, blood pressure and electromyogram in assessment of physical activity fatigue using neural network model. . S. 99-. [Mer information]
Hallman, D., Lyskov, E. & Lindberg, L. (2010). Circulatory and electromyographic responses to physical effort an experimental pain in subjects with trapezius myalgia. Proceedings of the Premus 2010 conference (Seventh International Conference on Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders). Angers, France. S. 122-122. [Mer information]
Hallman, D. & Lyskov, E. (2010). Monitoring of heart rate variability, physical activity and perceived stress and energy in daily life among persons suffering from neck-shoulder pain. Nordic Conference 2010 - Interdisciplinary perspectives on health, participation and effects of sport and exercise. [Mer information]
Fani, A., Tzemparilidis, N., Utterström, K., Hallman, D., Wanman, A., Eriksson, P. & Lyskov, E. (2010). Physical activity and cardiovascular regulation during clinical work in female students with and without musculoskeletal pain. Method study. (Poster). Proceedings of the Premus 2010 conference (Seventh International Conference on Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders). S. 283-283. [Mer information]
Lyskov, E. & Hallman, D. (2009). Monitoring of physical activity and cardiovascular characteristics in subjects with chronic muscle pain. . [Mer information]
Lyskov, E. & Hallman, D. (2009). Physical activity and heart rate variability in subjects with work related musculoskeletal disorders. Results of 24 hours monitoring by IDEEA system. SAA 2009. [Mer information]
Hallman, D., Lindberg, L. & Lyskov, E. (2009). Systemic and local responses to stress in subjects with chronic muscle pain and healthy controls. Fifth international conference on work environment and cardiovascular diseases. Krakow, Poland: International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. [Mer information]
Lyskov, E. & Hallman, D. (2008). Monitoring Of Physical Activity And The Autonomous Nervous System Functions In Persons With Musculoskeletal Disorders. International Conference on Ambulatory Monitoring of Physical Activity and Movement (ICAMPAM). S. 178-178. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)