Gå till eugreenalliance
Sök

Barbara Undervill

Doktorand i arbetshälsovetenskap

E-post: barbara.undervill@hig.se

Aktuell forskning

Forskningsprojektet har till syfte att kartlägga och fördjupa förståelsen för hur kvalitén på interaktionerna på arbetsplatsen kan främja skapande av en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Fokus ligger på offentlig sektors mellanchefers gemensamma organisatoriska och sociala arbetsmiljö. I projektet studeras mellancheferna i sin medarbetarroll.

Projektet kommer att studera interaktioner i mellanchefernas gemensamma ledarforum utifrån teorierna om kollektiv förmåga. En arbetsgrupps kollektiva förmåga innebär dels att individerna i gruppen ser sig själva som en kollektiv enhet och att de har en tränad förmåga att kunna interagera som en kollektiv enhet.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2022-09-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)