Gå till eugreenalliance
Sök

Johanna Edvinsson

Doktorand i arbetshälsovetenskap

E-post: johanna.edvinsson@hig.se
Telefon: 070-289 33 32

Johanna Edvinsson, doktorand arbetshälsovetenskap.

Johanna Edvinsson tillhör forskargruppen Centrum för belastningsskadeforskning och forskar om flexibelt arbete och återhämtning. Hon intresserar sig bland annat för flexibelt arbete i tid och rum, arbetsrelaterad teknikanvändning och interventioner för att främja återhämtning. Johannas forskning bidrar till ökad kunskap om hur flexibla arbeten kan utformas för att främja återhämtning och vidare hälsa och välbefinnande hos medarbetare och chefer, för ett hållbart flexibelt arbetsliv.

Aktuell forskning

I nuläget arbetar Johanna med fyra studier inom ramen för sin avhandling, bland annat interventions­studier på Trafikverket. Projektet beräknas att vara i mål 2025 och är finansierat av Trafikverket och Högskolan i Gävle.

Senaste publikationerna

Edvinsson, J., Mathiassen, S., Bjärntoft, S., Jahncke, H., Hartig, T. & Hallman, D. (2023). A Work Time Control Tradeoff in Flexible Work: Competitive Pathways to Need for Recovery. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20 (1). 10.3390/ijerph20010691 [Mer information]
Pagard, S., Edvinsson, J., Brulin, E., Mathiassen, S. & Hallman, D. (2023). Work-Life Balance: Effects of a Participative Workplace Intervention among Office-based Employees with Flexible Work Arrangements. . [Submitted] [Mer information]
Bjärntoft, S., Hallman, D., Zetterberg, C., Larsson, J., Edvinsson, J. & Jahncke, H. (2021). A participatory approach to identify key areas for sustainable work environment and health in employees with flexible work arrangements. Sustainability, 13 (24). 10.3390/su132413593 [Mer information]
Jahncke, H., Edvinsson, J., Bjärntoft, S., Hallman, D., Mathiassen, S., Larsson, J. & Zetterberg, C. (2018). Symposium: Återhämtning och ledarskap i flexibla arbeten: resultat från ett forskningsprojekt på Trafikverket. FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle : Program och abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 78-. Länk [Mer information]
Jahncke, H., Mathiassen, S., Hallman, D., Edvinsson, J. & Persson, L. (2017). Activity-based workplaces: changes in cognitive performance among workers previously employed at cellular offices or open-plan offices. . S. 203-204. [Mer information]
Publicerad av: Elin Krans Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2023-03-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)