Gå till eugreenalliance
Sök

Malin Vadelius

Doktorand i arbetshälsovetenskap

E-post: malin.vadelius@hig.se

Aktuell forskning

Forskningsprojektet har till syfte att kartlägga och fördjupa förståelsen för hur kvalitén på interaktionerna på arbetsplatsen kan främja skapandet av en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Fokus ligger på offentlig sektors mellanchefers gemensamma organisatoriska och sociala arbetsmiljö. I projektet studeras mellancheferna i sin medarbetarroll. 

Projektet kommer att studera interaktioner i mellanchefernas gemensamma ledarforum utifrån perspektivet socialt och emotionellt lärande. Socialt och emotionellt lärande definieras som förmågan att dels identifiera emotioner, förstå emotioners orsaker och konsekvenser och påverkan hos sig själv och andra och dels förmågan att på ett nyanserat sätt kunna sätta ord på emotioner samt i samspel med andra uttrycka och reglera emotioner adekvat. 

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2022-09-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)