Gå till eugreenalliance
Sök
Sofie Bjärntoft

Sofie Bjärntoft

Doktorand inom arbetshälsovetenskap

E-post: sofie.bjarntoft@hig.se
Telefon: 070-377 57 76

Sofie tillhör forskargruppen Centrum för belastningsskadeforskning och forskar om flexibelt arbete och balans mellan arbete och privatliv. Sofie är framförallt intresserad av hur arbetsplatser med flexibelt arbete (i tid och rum) kan utformas för att främja en god balans, arbetsmiljö och hälsa.

Aktuell forskning

Just nu arbetar jag med mitt avhandlingsarbete ”Flexibelt arbete – Balans mellan arbete och privatliv”. De fyra studierna följer ett forskningsprojekt som är finansierat av Trafikverket och Högskolan i Gävle. Syftet är att undersöka vilka arbetsrelaterade faktorer som är viktiga för anställdas balans mellan arbete och privatliv när man arbetar flexibelt. Ett andra syfte är att ta reda på vilka åtgärdsförslag som medarbetare anser är mest väsentliga för att främja en god arbetsmiljö och hälsa samt att följa ett interventionsarbete med fokus på ett hållbart användande av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) hos anställda med flexibelt arbete.

Senaste publikationerna

Bjärntoft, S., Hallman, D. M., Zetterberg, C., Larsson, J., Edvinsson, J., & Jahncke, H. (2021). A Participatory Approach to Identify Key Areas for Sustainable Work Environment and Health in Employees with Flexible Work Arrangements. Sustainability 13, s. 13593.

Bjärntoft, S., Hallman, D., Mathiassen, SE., Larsson, J., & Jahncke, H. (2020). Occupational and Individual Determinants of Work-life Balance among Office Workers with Flexible Work Arrangements. International Journal of Environmental Research and Public Health 17, s. 1418.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2022-09-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)