Gå till eugreenalliance
Sök

Tea Korkeakunnas

Doktorand i arbetshälsovetenskap

E-post: tea.korkeakunnas@hig.se
Telefon: 026-64 50 57

Tea Korkeakunnas

Aktuell Forskning

Jag är del av ett det Forte-finansierade FlexA-projektet, där FlexA står för Flexibelt arbete. Arbetstiteln på min avhandling är: Sustainable telework – factors of importance for employees’ health and organizational performance.

Det övergripande syftet av studien är att öka kunskap om distansarbete som kan hjälpa företag att hitta lösningar på hur det kan implementeras på ett hållbart sätt för både organisation och individ. Doktorandprojektet inkluderar fyra delstudier som syftar till att besvara följande frågeställningar:

  1. Hur uppfattar chefer distansarbete i relation till arbetsmiljö och organisationens produktivitet?
  1. Hur uppfattas distansarbete av chefer respektive medarbetare i samma organisation?
  1. Vilka faktorer relaterade till distansarbete kan bidra till medarbetarnas hälsa och välmående?
  1. Vilka faktorer relaterade till distansarbete kan öka organisationens produktivitet?
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2022-09-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)