Gå till eugreenalliance
Sök

Timea Zsuzsanna Popucza

Doktorand i arbetshälsovetenskap

E-post: timea.zsuzsanna.popucza@hig.se
Telefon: 026-64 83 03

Tímea Zsuzsanna Popucza

Zsuzsanna har en bakgrund i emotionspsykologi och hennes intresse rör känslomässigt krävande arbete och hur det påverkar arbetstagarna. Hennes forskning rör samband mellan emotionella krav i arbetet, emotionsreglering och hälsa. Betydelsen av arbetstagarens ålder för dessa samband är av speciellt intresse.

Aktuell forskning

Hennes aktuella forskning är inom projektet ”Hållbara arbete i äldre arbetskraft” där hennes syfte är att belysa äldre arbetstagares möjligheter att möta känslomässiga krav i arbetet. Projektet påbörjades i september 2021 och beräknas vara i mål i oktober 2026.

Doktorandprojektet inkluderar fyra delstudier:

  • en litteraturöversikt som sammanställer tidigare forskningsresultat om åldersskillnader inom känslomässigt krävande arbete;
  • en kvalitativ studie som undersöker hur sjuksköterskor möter känslomässiga krav i arbetet;
  • en kvantitativ studie med syftet att utveckla och utvärdera ett mätinstrument som beräknar hur sjuksköterskor möter känslomässiga krav i arbetet, och
  • en kvalitativ studie som undersöker hur åldersskillnader i att möta känslomässiga krav kan relateras till arbets- och hälsorelaterade faktorer.

Senaste publikationerna

Popucza, T. Zs., Eriksson, M., Eriksson, L., Skytt, B. & Bjärtå, A. (pågående). Emotional work and age - A Systematic Review. PROSPERO 2022 CRD42022300000 Available: from: https://www.crd.york.ac.uk/prospero/display_record.php?ID=CRD42022300000

Popucza, T. Z. (2020). Mindfulness, emotion regulation in work-related settings, and mental well-being (Dissertation). Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-40354

Popucza, T. Z. (2017). Sinnesstämningens inflytande på olfaktorisk perception (Dissertation). Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-60506

Publicerad av: Sandra Wikner Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2022-10-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)