Sök

Forskarpresentation

Eva Bergsten

Forskarpresentation

Eva Bergsten

Universitetslektor, forskningsassistent

Forskningsämne: Arbetshälsovetenskap

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Kjeldgård, L., Stigson, H., Bergsten, E., Farrants, K. & Friberg, E. (2023). Diagnosis-specific sickness absence among injured working-aged pedestrians: a sequence analysis. BMC Public Health, 23 (1). 10.1186/s12889-023-15259-w [Mer information]
Bergsten, E., Wijk, K. & Hallman, D. (2022). Implementation of Activity-Based Workplaces (ABW)—The Importance of Participation in Process Activities. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19 (21). 10.3390/ijerph192114338 [Mer information]
Wijk, K., Bergsten, E., Mathiassen, S. & Hallman, D. (2022). Individual determinants of satisfaction with the work environment after relocation to activity based workplaces: a prospective study. . [Submitted] [Mer information]
Bergsten, E., Haapakangas, A., Larsson, J., Jahncke, H. & Hallman, D. (2021). Effects of relocation to activity-based workplaces on perceived productivity : importance of change-oriented leadership. Applied Ergonomics, 93, 10-16. 10.1016/j.apergo.2020.103348 [Mer information]
Dahlkvist, E., Wallhagen, M., Bergsten, E., Larsson, J. & Enmarker, I. (2021). First-line managers’ leadership behavior profiles and use of gardens in residential care facilities: An interview study. Journal of Aging and Environment. 10.1080/26892618.2021.2001707 [Mer information]
Bergsten, E., Wijk, K. & Hallman, D. (2021). Relocation to activity-based workplaces (ABW) – importance of the implementation process. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18. 10.3390/ijerph182111456 [Mer information]
Wijk, K., Bergsten, E. & Hallman, D. (2020). Sense of coherence, health, well-being, and work satisfaction before and after implementing activity-based workplaces. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17 (14). 10.3390/ijerph17145250 [Mer information]
Bergsten, E., Mathiassen, S., Larsson, J. & Kwak, L. (2018). Implementation of an ergonomics intervention in a Swedish flight baggage handling company : a process evaluation. PLOS ONE, 13 (3). 10.1371/journal.pone.0191760 [Mer information]
Bergsten, E., Mathiassen, S., Kwak, L. & Vingård, E. (2017). Daily shoulder pain among flight baggage handlers and its association with work tasks and upper arm postures on the same day. Annals of Work Exposures and Health, 61 (9), 1145-1153. 10.1093/annweh/wxx073 [Mer information]
Wahlström, J., Bergsten, E., Trask, C., Mathiassen, S., Jackson, J. & Forsman, M. (2016). Full-shift trunk and upper arm postures and movements among aircraft baggage handlers. Annals of Occupational Hygiene, 60 (8), 977-990. 10.1093/annhyg/mew043 [Mer information]
Bergsten, E., Mathiassen, S. & Vingård, E. (2015). Psychosocial work factors and musculoskeletal pain : a cross-sectional study among Swedish flight baggage handlers. BioMed Research International, 2015. 10.1155/2015/798042 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Haapakangas, A., Hallman, D. & Bergsten, E. (2023). Office design and occupational health – has research been left behind?. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 49 (1), 1-4. 10.5271/sjweh.4073 [Mer information]

Doktorsavhandling

Bergsten, E. (2017). Working conditions and musculoskeletal disorders in flight baggage handling. Diss. (sammanfattning), 2017. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 59 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 1321) Länk [Mer information]

Konferensbidrag

Bergsten, E., Wijk, K. & Hallman, D. (2022). The important process when relocating to activity-based workplaces. . [Mer information]
Bergsten, E., Wijk, K. & Hallman, D. (2019). Implementing Activity-based Workplaces (ABW) and the importance of participating in process activities. . [Mer information]
Wijk, K., Bergsten, E. & Hallman, D. (2019). Perceptions of facilitating factors and barriers when implementing activity based workplaces before and after implementation, with particularly regard to Sense of Coherence. . [Mer information]
Bergsten, E., Mathiassen, S., Kwak, L. & Vingård, E. (2018). Daily shoulder pain and its associations with biomechanical and psychosocial factors among Swedish flight baggage handlers. . Länk [Mer information]
Bergsten, E., Mathiassen, S., Larsson, J. & Kwak, L. (2016). Evaluation of an ergonomic intervention in Swedish flight baggage handlers. . [Mer information]
Bergsten, E., Mathiassen, S. & Vingård, E. (2015). Psychosocial work factors and musculoskeletal pain among Swedish flight baggage handlers. Proceedings of the 19<sup>th</sup> Triennial Congress of the International Ergonomics Association, Melbourne, 9-14 August 2015. [Mer information]
Bergsten, E. (2014). Flygplanslastning –  ett samarbetsprojekt som leder till arbetsmiljöförbättringar. . [Mer information]
Bergsten, E., Palm, P., Anundi, H. & Rehfisch, P. (2014). Vibrationsexponering i saneringsföretag - Var är FHV?. . [Mer information]
Bergsten, E., Vingård, E., Alphonse, E., Pettersson, R., Holmberg, D. & Mathiassen, S. (2012). Physical and psychosocial work conditions among baggage handlers in six Swedish airports. . [Mer information]
Wijk, K., Bergsten, E., Mathiassen, S. & Tigerfors, A. (2011). Incentives for work environment improvements at manufacturing companies from a manager perspective. . Länk [Mer information]
Bergsten, E., Wijk, K. & Mathiassen, S. (2010). Healthy work - healthy business? A survey of work environment improvements and profitability among small and medium enterprises. . [Mer information]

Rapporter

Bergsten, E. (2021). Ergonomic risk assessment of painters' work tasks - smoothing, sanding and painting. Högskolan i Gävle; Scanspac. 25 s. Länk [Mer information]
Hallman, D., Bergsten, E., Wijk, K. & Mathiassen, S. (2020). Övergången till aktivitetsbaserade kontor på Trafikverket - Processen och resultatet : En rapport framtagen av Högskolan i Gävle, Avdelningen för arbetshälshälsovetenskap och psykologi. Högskolan i Gävle; Trafikverket. [Mer information]
Jahncke, H., Edvinsson, J., Bjärntoft, S., Bergsten, E., Hallman, D., Kjellberg, A., Mathiassen, S., Larsson, J. & Zetterberg, C. (2017). Flexibelt arbete - Hälsofrämjande interventioner för en hållbar digitalisering : Delområde Centrala funktioner. Gävle: Högskolan i Gävle. [Mer information]
Jahncke, H., Edvinsson, J., Bjärntoft, S., Bergsten, E., Hallman, D., Kjellberg, A., Mathiassen, S., Larsson, J. & Zetterberg, C. (2017). Flexibelt arbete - Hälsofrämjande interventioner för en hållbar digitalisering : Delområde Investering. Gävle: Högskolan i Gävle. [Mer information]
Jahncke, H., Edvinsson, J., Bjärntoft, S., Bergsten, E., Hallman, D., Kjellberg, A., Mathiassen, S., Larsson, J. & Zetterberg, C. (2017). Flexibelt arbete - Hälsofrämjande interventioner för en hållbar digitalisering : Delområde IT. Gävle: Högskolan i Gävle. [Mer information]
Jahncke, H., Edvinsson, J., Bjärntoft, S., Bergsten, E., Hallman, D., Kjellberg, A., Mathiassen, S., Larsson, J. & Zetterberg, C. (2017). Flexibelt arbete - Hälsofrämjande interventioner för en hållbar digitalisering : Delområde Planering. Gävle: Högskolan i Gävle. [Mer information]
Jahncke, H., Edvinsson, J., Bjärntoft, S., Bergsten, E., Hallman, D., Kjellberg, A., Mathiassen, S., Larsson, J. & Zetterberg, C. (2017). Flexibelt arbete - Hälsofrämjande interventioner för en hållbar digitalisering : Delområde Resultatenheterna Färjerederiet, Trafikverksskolan, Fordonsresurser och Förarprov. Gävle: Högskolan i Gävle. [Mer information]
Jahncke, H., Edvinsson, J., Bjärntoft, S., Bergsten, E., Hallman, D., Kjellberg, A., Mathiassen, S., Larsson, J. & Zetterberg, C. (2017). Flexibelt arbete - Hälsofrämjande interventioner för en hållbar digitalisering : Delområde Stora projekt. Gävle: Högskolan i Gävle. [Mer information]
Jahncke, H., Edvinsson, J., Bjärntoft, S., Bergsten, E., Hallman, D., Kjellberg, A., Mathiassen, S., Larsson, J. & Zetterberg, C. (2017). Flexibelt arbete - Hälsofrämjande interventioner för en hållbar digitalisering : Delområde Trafikledning. Gävle: Högskolan i Gävle. [Mer information]
Jahncke, H., Edvinsson, J., Bjärntoft, S., Bergsten, E., Hallman, D., Kjellberg, A., Mathiassen, S., Larsson, J. & Zetterberg, C. (2017). Flexibelt arbete - Hälsofrämjande interventioner för en hållbar digitalisering : Delområde Underhåll. Gävle: Högskolan i Gävle. [Mer information]
Jahncke, H., Edvinsson, J., Bjärntoft, S., Bergsten, E., Hallman, D., Kjellberg, A., Mathiassen, S., Larsson, J. & Zetterberg, C. (2017). Flexibelt arbete: Hälsofrämjande interventioner för en hållbar digitalisering : Kartläggning hösten 2016. Högskolan i Gävle. [Mer information]
Bergsten, E., Zetterberg, C., Bjärntoft, S., Edvinsson, J., Hallman, D., Mathiassen, S., Kjellberg, A., Larsson, J. & Jahncke, H. (2017). Schemalagt arbete - Hälsofrämjande återhämtningsmönster i schemalagda arbeten : Delområde Färjerederiet. Gävle: Högskolan i Gävle. [Mer information]
Bergsten, E., Zetterberg, C., Bjärntoft, S., Edvinsson, J., Hallman, D., Mathiassen, S., Kjellberg, A., Larsson, J. & Jahncke, H. (2017). Schemalagt arbete - Hälsofrämjande återhämtningsmönster i schemalagda arbeten : Delområde Förarprov. Gävle: Högskolan i Gävle. [Mer information]
Bergsten, E., Zetterberg, C., Bjärntoft, S., Edvinsson, J., Hallman, D., Mathiassen, S., Kjellberg, A., Larsson, J. & Jahncke, H. (2017). Schemalagt arbete - Hälsofrämjande återhämtningsmönster i schemalagda arbeten : Delområde Trafikledning. Gävle: Högskolan i Gävle. [Mer information]
Bergsten, E., Zetterberg, C., Bjärntoft, S., Edvinsson, J., Hallman, D., Mathiassen, S., Kjellberg, A., Larsson, J. & Jahncke, H. (2017). Schemalagt arbete: Hälsofrämjande återhämtningsmönster i schemalagda arbeten : Kartläggning hösten 2016. Högskolan i Gävle. [Mer information]
Bergsten, E., Anundi, H., Rehfisch, P. & Palm, P. (2013). Hälsoeffekter och förebyggande arbete vid vibrationsexponering i saneringsföretag. Uppsala: Akademiska sjukhuset, Uppsala universitet. 22 s. (Rapport från Arbets- och miljömedicin 3/2013) Länk [Mer information]
Bergsten, E., Mathiassen, S., Alphonse, E. & Pettersson, R. (2012). Skadefria cargo- och flygplanslastare - slutrapport. 28 s. [Mer information]
Bergsten, E. & Mathiassen, S. (2010). "Piloten" - Flygplanslastarprojektet. 35 s. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2022-01-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)