Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Eva L Bergsten

Eva L. Bergsten, lektor

Forskarpresentation

Eva L Bergsten

Universitetslektor

Forskningsämne: Arbetshälsovetenskap

Eva L. Bergsten intresserar sig för det systematiska arbetsmiljöarbetet i stora och små organisationer, olika typer av fysiska och psyko­sociala belastningar i arbetslivet och hur olika (risk) faktorer i arbetsmiljön kan påverka hälsa och prestation hos medarbetare och organisation. Eva är också intresserad av att följa implementering av olika organisatoriska interventioner och förändringar för att förstå vad som har fungerat, för vem och varför.

AKTUELL FORSKNING

Just nu handlar Eva L. Bergstens forskning bland annat om kontorsdesign, aktivitetsbaserade kontor och den viktiga implementerings­processen. Eva följer även implementeringen av tre kommunprojekt "Ett Hållbart Arbetsliv" som finansieras av Samordningsförbundet i Gävleborgs län. Projekten syftar till att pröva en arbetsmetod (IPS/SE) för att stötta invånare med psykisk ohälsa att komma ut i arbets­livet och kommer att utvärderas under perioden 2020–2024.

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Kjeldgård, L., Stigson, H., Bergsten, E., Farrants, K. & Friberg, E. (2023). Diagnosis-specific sickness absence among injured working-aged pedestrians: a sequence analysis. BMC Public Health, 23 (1). 10.1186/s12889-023-15259-w [Mer information]
Bergsten, E., Kjeldgård, L., Stigson, H., Farrants, K. & Friberg, E. (2023). Fall and collision related injuries among pedestrians, sickness absence and associations with accident type and occupation. Journal of Safety Research, 86, 357-363. 10.1016/j.jsr.2023.07.014 [Mer information]
Dahlkvist, E., Wallhagen, M., Bergsten, E., Larsson, J. & Enmarker, I. (2023). First-line managers’ leadership behavior profiles and use of gardens in residential care facilities: An interview study. Journal of Aging and Environment, 37 (1), 65-84. 10.1080/26892618.2021.2001707 [Mer information]
Wijk, K., Bergsten, E., Mathiassen, S. & Hallman, D. (2023). Individual determinants of satisfaction with the work environment after relocation to activity-based workplaces: a prospective study. PLOS ONE, 18 (3). 10.1371/journal.pone.0281771 [Mer information]
Bergsten, E., Wijk, K. & Hallman, D. (2022). Implementation of Activity-Based Workplaces (ABW)—The Importance of Participation in Process Activities. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19 (21). 10.3390/ijerph192114338 [Mer information]
Bergsten, E., Haapakangas, A., Larsson, J., Jahncke, H. & Hallman, D. (2021). Effects of relocation to activity-based workplaces on perceived productivity : importance of change-oriented leadership. Applied Ergonomics, 93, 10-16. 10.1016/j.apergo.2020.103348 [Mer information]
Bergsten, E., Wijk, K. & Hallman, D. (2021). Relocation to activity-based workplaces (ABW) – importance of the implementation process. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18. 10.3390/ijerph182111456 [Mer information]
Wijk, K., Bergsten, E. & Hallman, D. (2020). Sense of coherence, health, well-being, and work satisfaction before and after implementing activity-based workplaces. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17 (14). 10.3390/ijerph17145250 [Mer information]
Bergsten, E., Mathiassen, S., Larsson, J. & Kwak, L. (2018). Implementation of an ergonomics intervention in a Swedish flight baggage handling company : a process evaluation. PLOS ONE, 13 (3). 10.1371/journal.pone.0191760 [Mer information]
Bergsten, E., Mathiassen, S., Kwak, L. & Vingård, E. (2017). Daily shoulder pain among flight baggage handlers and its association with work tasks and upper arm postures on the same day. Annals of Work Exposures and Health, 61 (9), 1145-1153. 10.1093/annweh/wxx073 [Mer information]
Wahlström, J., Bergsten, E., Trask, C., Mathiassen, S., Jackson, J. & Forsman, M. (2016). Full-shift trunk and upper arm postures and movements among aircraft baggage handlers. Annals of Occupational Hygiene, 60 (8), 977-990. 10.1093/annhyg/mew043 [Mer information]
Bergsten, E., Mathiassen, S. & Vingård, E. (2015). Psychosocial work factors and musculoskeletal pain : a cross-sectional study among Swedish flight baggage handlers. BioMed Research International, 2015. 10.1155/2015/798042 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Haapakangas, A., Hallman, D. & Bergsten, E. (2023). Office design and occupational health – has research been left behind?. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 49 (1), 1-4. 10.5271/sjweh.4073 [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-02-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)