Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Fredrik Hellström

Fredrik Hellström

Forskarpresentation

Fredrik Hellström

Docent

Forskningsämne: Arbetshälsovetenskap

  • Magisterexamen i molekylärbiologi
  • Fil. Dr i Idrottsmedicin

AKTUELL FORSKNING

  • Biokemiska egenskaper hos trapeziusmuskeln
  • Multivariat modellering av proteiner från trapeziusmuskeln, relaterade till myalgi
  • Metabola profiler i blod och mikrodialysprover vid arbetsrelaterad muskelsmärta
  • Undersökningar i nackmuskler av stressregleringssystemet, inflammation och blodflöde vid repetitivt armarbete, med fokus på kön, ålder och arbetsrelaterade muskelsmärta
  • Rehabilitering för kvinnor med nackbesvär: Effekter av individanpassad rehabilitering baserad på prognostiska indikatorer och funktionstest

LÄS MER OM

Kapitel i böcker

Hellström, F. (2012). Work with Highly Repetitive Movements. Occupational Physiology. Bosa Roca: Crc Press Inc. S. 117-139. [Mer information]
Hellström, F. (2008). Arbete med högrepetitiva rörelser. Arbetslivsfysiologi. Lund: Studentlitteratur AB. S. 161-190. [Mer information]
Passatore, M., Hellström, F. & Roatta, S. (2004). The role of the sympathetic nervous system in stress and pain. International Congress on Chronic Pain and Dysfunction after Whiplash and other Traumatic Neck Injuries. Centre for Musculoskeletal Research, Gävle, Sweden: Gefle University Press. S. 16-26. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)