Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Gunnar Bergström

Gunnar Bergström jobbar sedan 2018 som professor inom arbetshälsovetenskap på HiG. Tidigare har han forskat kring personskadeprevention, medicinsk psykologi i ämnet arbetslivsforskning.

Forskarpresentation

Gunnar Bergström

Professor

Forskningsämne: Arbetshälsovetenskap

Gunnar är professor i arbetshälsovetenskap och ansvarig för forskningsprogrammet Flexibelt arbete – möjlighet och utmaning

AKTUELL FORSKNING

  • Flexibelt arbete – möjlighet och utmaning. Forskningsprogram finansierat av FORTE. Tidsperiod 2019-2025. Inom programmet bedrivs forskning kring effekter på arbetsmiljö, arbetshälsa och hållbarhet för organisationer av (a) flexibla arbetsformer som flextid och distansarbete och (b) tidsbegränsade (osäkra) anställningar och inhyrd arbetskraft.
  • Sjuknärvaro hälsa och produktivitet. Finansiering från AFA-försäkring. Projekttid: 2017 t.o.m. 2020.
  • Utvärdering av en insats för prevention av sjukskrivning bland anställda med stressproblematik eller psykisk ohälsa. Finansiering från Forte. Projekttid: 2015 t.o.m. 2019.
  • Jag är också medverkande forskare i ett antal projekt kring stress i arbetslivet med tillämpning av praktiska metoder för prevention av psykisk ohälsa och främjande av hälsa i samverkan med företagshälsa, primärvård, arbetsplatser och skolor. Andra projekt rör mätmetoder för den psykosociala arbetsmiljön och mätning av arbetsförmåga med koppling till ekonomiska utfall.

LÄS MER OM

Gunnar Bergström forskar inom områden som stress och psykisk ohälsa i arbetslivet, nack-/ryggbesvär, påverkan på hälsa och arbetsprestation av sjuknärvaro det vill säga att vara på arbetet trots hälsoproblem och betydelsen av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för hälsa och sjukdom.

Samverkan

  • Etablering av nationella normvärden avseende den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på svenska arbetsplatser. Projektledare Hanne Berthelsen, Malmö universitet.
  • Att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen: En implementeringsstudie på organisations-, chefs- och medarbetarnivå. Projektledare Lydia Kwak, Karolinska Institutet.
  • Problemlösningsbaserade samtal inom primärvården för att främja återgång i arbete bland personer med psykisk ohälsa - en kluster randomiserad studie. Även en kostnadseffektanalys ingår. Projektet utgår i olika fristående delar från Västra Götalandsregionen och Karolinska Institutet. Projektledare Elisabeth Björk Brämberg, Karolinska Institutet.
  • Stressrelaterad sjukfrånvaro: betydelsen av total arbetsbelastning och deltidsarbete samt dess effekter på stresshormoner. Projektledare Victoria Blom, Karolinska Institutet.
  • Sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa: kan det få framtida konsekvenser, och spelar kön, yrkesgrupp, hälso- och livsstilsfaktorer roll? Projektledare Pia Svedberg, Karolinska Institutet.
Publicerad av: Julia Högnelid Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-05-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)