Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Gunnar Bergström

Gunnar Bergström jobbar sedan 2018 som professor inom arbetshälsovetenskap på HiG. Tidigare har han forskat kring personskadeprevention, medicinsk psykologi i ämnet arbetslivsforskning.

Forskarpresentation

Gunnar Bergström

Professor

Forskningsämne: Arbetshälsovetenskap

Gunnar är professor i arbetshälsovetenskap och ansvarig för forskningsprogrammet Flexibelt arbete – möjlighet och utmaning

AKTUELL FORSKNING

  • Flexibelt arbete – möjlighet och utmaning. Forskningsprogram finansierat av FORTE. Tidsperiod 2019-2025. Inom programmet bedrivs forskning kring effekter på arbetsmiljö, arbetshälsa och hållbarhet för organisationer av (a) flexibla arbetsformer som flextid och distansarbete och (b) tidsbegränsade (osäkra) anställningar och inhyrd arbetskraft.
  • Sjuknärvaro hälsa och produktivitet. Finansiering från AFA-försäkring. Projekttid: 2017 t.o.m. 2020.
  • Utvärdering av en insats för prevention av sjukskrivning bland anställda med stressproblematik eller psykisk ohälsa. Finansiering från Forte. Projekttid: 2015 t.o.m. 2019.
  • Jag är också medverkande forskare i ett antal projekt kring stress i arbetslivet med tillämpning av praktiska metoder för prevention av psykisk ohälsa och främjande av hälsa i samverkan med företagshälsa, primärvård, arbetsplatser och skolor. Andra projekt rör mätmetoder för den psykosociala arbetsmiljön och mätning av arbetsförmåga med koppling till ekonomiska utfall.

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Januario, L., Mathiassen, S., Bergström, G. & Jackson, J. (2024). Did the COVID-19 pandemic influence inequality in self-reported work environment conditions based on gender and place of birth? A study of a Swedish commercial laundromat. Applied Ergonomics, 114. 10.1016/j.apergo.2023.104113 [Mer information]
Casely-Hayford, J., Lindqvist, P., Björklund, C., Bergström, G. & Kwak, L. (2024). Enculturating a Protective Professional Community : Processes of Teacher Retention in a Swedish Hard-to-Staff School. Education Sciences, 14 (1). 10.3390/educsci14010114 [Mer information]
Nordlinder, C., Bergström, G., Tham, P. & Öberg, P. (2024). Individual, family, job, and organizational factors associated with retirement intentions among older long-term care workers: A systematic review. Geriatric Nursing, 56, 83-93. 10.1016/j.gerinurse.2024.01.005 [Mer information]
Ahmadi, E., Lundqvist, D., Bergström, G. & Macassa, G. (2023). A qualitative study of factors that managers in small companies consider important for their wellbeing. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 18 (1). 10.1080/17482631.2023.2286669 [Mer information]
Holmlund, L., Bültmann, U., Bergström, G., Warnqvist, A. & Björk Brämberg, E. (2023). Are psychosocial work factors and work-home interference associated with time to first full return-to-work after sick leave due to common mental disorders?. International Archives of Occupational and Environmental Health, 96, 747-755. 10.1007/s00420-023-01970-z [Mer information]
Svensson, S., Mathiassen, S., Hallman, D., Heiden, M. & Bergström, G. (2023). Associations between telework experience and psychosocial working conditions during the COVID-19 pandemic: A cross-sectional analysis among white-collar workers in Sweden. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 65 (2), e74-e82. 10.1097/JOM.0000000000002758 [Mer information]
Ida, K., Lydia, K., Iben, A., Bergström, G., Ute, B., Kristina, H. & Elisabeth, B. (2023). Experiences of participating in a problem-solving intervention with workplace involvement in Swedish primary health care: a qualitative study from rehabilitation coordinator's, employee's, and manager's perspectives. BMC Public Health, 23 (1). 10.1186/s12889-023-15899-y [Mer information]
Brulin, E., Bjärntoft, S., Bergström, G. & Hallman, D. (2023). Gendered associations of flexible work arrangement and perceived flexibility with work–life interference: a cross-sectional mediation analysis on office workers in Sweden. Social Indicators Research, 167, 571-588. 10.1007/s11205-023-03113-w [Mer information]
Ahmadi, E., Lundqvist, D., Bergström, G. & Macassa, G. (2023). Managers’ and employees’ experiences of how managers’ wellbeing impacts their leadership behaviours in Swedish small businesses. Work : A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 75 (1), 97-112. 10.3233/wor-220159 [Mer information]
Heiden, M., Hallman, D., Svensson, M., Mathiassen, S., Svensson, S. & Bergström, G. (2023). Mismatch between actual and preferred extent of telework: cross-sectional and prospective associations with well-being and burnout. BMC Public Health, 23. 10.1186/s12889-023-16683-8 [Mer information]
Januario, L., Mathiassen, S., Holtermann, A., Bergström, G., Stevens, M., Rugulies, R. & Hallman, D. (2023). Ward-level leadership quality and prospective low-back pain of eldercare workers – do resident handlings mediate the association?. International Archives of Occupational and Environmental Health, 96, 1049-1059. 10.1007/s00420-023-01989-2 [Mer information]
Kwak, L., Toropova, A., Powell, B., Lengnick-Hall, R., Jensen, I., Bergström, G., Schäfer Elinder, L., Stigmar, K., Wåhlin, C. & Björklund, C. (2022). A randomized controlled trial in schools aimed at exploring mechanisms of change of a multifaceted implementation strategy for promoting mental health at the workplace. Implementation Science, 17 (1). 10.1186/s13012-022-01230-7 [Mer information]
Mutiganda, J., Wiitavaara, B., Heiden, M., Svensson, S., Fagerström, A., Bergström, G. & Aboagye, E. (2022). A systematic review of the research on telework and organizational economic performance indicators. Frontiers in Psychology, 13. 10.3389/fpsyg.2022.1035310 [Mer information]
Toropova, A., Björklund, C., Bergström, G., Elinder, L., Stigmar, K., Wåhlin, C., Jensen, I. & Kwak, L. (2022). Effectiveness of a multifaceted implementation strategy for improving adherence to the guideline for prevention of mental ill-health among school personnel in Sweden: a cluster randomized trial. Implementation Science, 17 (1). 10.1186/s13012-022-01196-6 [Mer information]
Svensson, S., Hallman, D., Mathiassen, S., Heiden, M., Fagerström, A., Mutiganda, J. & Bergström, G. (2022). Flexible work: Opportunity and Challenge (FLOC) for individual, social and economic sustainability. Protocol for a prospective cohort study of non-standard employment and flexible work arrangements in Sweden. BMJ Open, 12 (7). 10.1136/bmjopen-2021-057409 [Mer information]
Ropponen, A., Narusyte, J., Wang, M., Kärkkäinen, S., Mather, L., Blom, V., Bergström, G. & Svedberg, P. (2022). Role of social benefits for future long-term sickness absence, disability pension and unemployment among individuals on sickness absence due to mental diagnoses: a competing risk approach. International Archives of Occupational and Environmental Health, 95 (4), 867-876. 10.1007/s00420-021-01825-5 [Mer information]
Casely-Hayford, J., Björklund, C., Bergström, G., Lindqvist, P. & Kwak, L. (2022). What makes teachers stay? A cross-sectional exploration of the individual and contextual factors associated with teacher retention in Sweden. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies, 113. 10.1016/j.tate.2022.103664 [Mer information]
Januario, L., Mathiassen, S., Stevens, M., Holtermann, A., Bergström, G., Rugulies, R., Karstad, K. & Hallman, D. (2021). Are resident handlings in eldercare wards associated with musculoskeletal pain and sickness absence among the workers? A prospective study based on onsite observations. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 47 (8), 609-618. 10.5271/sjweh.3979 [Mer information]
Nybergh, L., Bergström, G., Jensen, I. & Hellman, T. (2021). Experiences of interventions and rehabilitation activities in connection with return-to-work from a gender perspective. A focus group study among employees on sick leave for common mental disorders. PLOS ONE, 16 (6). 10.1371/journal.pone.0253049 [Mer information]
Aronsson, G., Hagberg, J., Björklund, C., Aboagye, E., Marklund, S., Leineweber, C. & Bergström, G. (2021). Health and motivation as mediators of the effects of job demands, job control, job support, and role conflicts at work and home on sickness presenteeism and absenteeism. International Archives of Occupational and Environmental Health, 94, 409-418. 10.1007/s00420-020-01591-w [Mer information]
Aboagye, E., Jensen, I., Bergström, G., Björk Brämberg, E., Pico-Espinosa, O. & Björklund, C. (2021). Investigating the association between publication performance and the work environment of university research academics : a systematic review. Scientometrics, 126 (4), 3283-3301. 10.1007/s11192-020-03820-y [Mer information]
Björk Brämberg, E., Arapovic-Johansson, B., Bültmann, U., Svedberg, P. & Bergström, G. (2021). Prevention of sick leave at the workplace : design of a cluster-randomized controlled trial of a problem-solving intervention among employees with common mental disorders. BMC Public Health, 21. 10.1186/s12889-021-11786-6 [Mer information]
Marklund, S., Gustafsson, K., Bergström, G. & Leineweber, C. (2021). Reasons for presenteeism in different occupational branches in Sweden : a population based cross-sectional study. International Archives of Occupational and Environmental Health, 94, 1385-1395. 10.1007/s00420-021-01701-2 [Mer information]
Hallman, D., Januario, L., Mathiassen, S., Heiden, M., Svensson, S. & Bergström, G. (2021). Working from home during the COVID-19 outbreak in Sweden: effects on 24-h time-use in office workers. BMC Public Health, 21. 10.1186/s12889-021-10582-6 [Mer information]
Bergström, G., Gustafsson, K., Aboagye, E., Marklund, S., Aronsson, G., Björklund, C. & Leineweber, C. (2020). A resourceful work environment moderates the relationship between presenteeism and health. A study using repeated measures in the Swedish working population. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17 (13). 10.3390/ijerph17134711 [Mer information]
Wang, M., Ropponen, A., Narusyte, J., Helgadóttir, B., Bergström, G., Blom, V. & Svedberg, P. (2020). Adverse outcomes of chronic widespread pain and common mental disorders in individuals with sickness absence – a prospective study of Swedish twins. BMC Public Health, 20. 10.1186/s12889-020-09407-9 [Mer information]
Berthelsen, H., Muhonen, T., Bergström, G., Westerlund, H. & Dollard, M. (2020). Benchmarks for Evidence-Based Risk Assessment with the Swedish Version of the 4-Item Psychosocial Safety Climate Scale. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17 (22). 10.3390/ijerph17228675 [Mer information]
Keus van de Poll, M., Bergström, G., Jensen, I., Nybergh, L., Kwak, L., Lornudd, C. & Lohela-Karlsson, M. (2020). Cost-effectiveness of a problem-solving intervention aimed to prevent sickness absence among employees with common mental disorders or occupational stress. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17 (14). 10.3390/ijerph17145234 [Mer information]
Nybergh, L., Bergström, G. & Hellman, T. (2020). Do work- and home-related demands and resources differ between women and men during return-to-work? : A focus group study among employees with common mental disorders. BMC Public Health, 20. 10.1186/s12889-020-10045-4 [Mer information]
Boström, M., Björklund, C., Bergström, G., Nybergh, L., Schäfer Elinder, L., Stigmar, K., Wåhlin, C., Jensen, I. & Kwak, L. (2020). Health and work environment among female and male Swedish elementary school teachers - A cross-sectional study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17 (1). 10.3390/ijerph17010227 [Mer information]
Axén, I., Björk Brämberg, E., Vaez, M., Lundin, A. & Bergström, G. (2020). Interventions for common mental disorders in the occupational health service : a systematic review with a narrative synthesis. International Archives of Occupational and Environmental Health, 93 (7), 823-838. 10.1007/s00420-020-01535-4 [Mer information]
Gustafsson, K., Marklund, S., Leineweber, C., Bergström, G., Aboagye, E. & Helgesson, M. (2020). Presenteeism, psychosocial working conditions and work ability among care workers - a cross-sectional Swedish population-based study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17 (7). 10.3390/ijerph17072419 [Mer information]
Keus van de Poll, M., Nybergh, L., Lornudd, C., Hagberg, J., Bodin, L., Kwak, L., Jensen, I., Lohela-Karlsson, M., Torgén, M. & Bergström, G. (2020). Preventing sickness absence among employees with common mental disorders or stress-related symptoms at work : a cluster randomised controlled trial of a problem-solving-based intervention conducted by the Occupational Health Services. Occupational and Environmental Medicine, 77 (7), 454-461. 10.1136/oemed-2019-106353 [Mer information]
Mather, L., Narusyte, J., Ropponen, A., Bergström, G., Blom, V., Helgadóttir, B. & Svedberg, P. (2020). Sick leave due to mental disorders, morbidity and mortality : a prospective study of discordant twin pairs. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 55, 25-32. 10.1007/s00127-019-01715-9 [Mer information]
Berthelsen, H., Westerlund, H., Bergström, G. & Burr, H. (2020). Validation of the Copenhagen Psychosocial Questionnaire Version III and Establishment of Benchmarks for Psychosocial Risk Management in Sweden.. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17 (9). 10.3390/ijerph17093179 [Mer information]
Aboagye, E., Gustafsson, K., Jensen, I., Hagberg, J., Aronsson, G., Marklund, S., Leineweber, C. & Bergström, G. (2020). What is number of days in number of times? Associations between, and responsiveness of, two sickness presenteeism measures.. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 62 (5), 180-185. 10.1097/JOM.0000000000001843 [Mer information]
Januario, L., Karstad, K., Rugulies, R., Bergström, G., Holtermann, A. & Hallman, D. (2019). Association between psychosocial working conditions and perceived physical exertion among eldercare workers: a cross-sectional multilevel analysis of nursing homes, wards and workers. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16 (19). 10.3390/ijerph16193610 [Mer information]
Aboagye, E., Björklund, C., Gustafsson, K., Hagberg, J., Aronsson, G., Marklund, S., Leineweber, C. & Bergström, G. (2019). Exhaustion and impaired work performance in the workplace : Associations with presenteeism and absenteeism. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 61 (11), e438-e444. 10.1097/JOM.0000000000001701 [Mer information]
Gustafsson, K., Bergström, G., Marklund, S., Aboagye, E. & Leineweber, C. (2019). Presenteeism as a predictor of disability pension : A prospective study among nursing professionals and care assistants in Sweden. Journal of Occupational Health, 61 (6), 453-463. 10.1002/1348-9585.12070 [Mer information]
Helgadóttir, B., Svedberg, P., Mather, L., Lindfors, P., Bergström, G. & Blom, V. (2019). The association between part-time and temporary employment and sickness absence : a prospective Swedish twin study. European Journal of Public Health, 29 (1), 147-153. 10.1093/eurpub/cky145 [Mer information]
Helgadottir, B., Narusyte, J., Ropponen, A., Bergström, G., Mather, L., Blom, V. & Svedberg, P. (2019). The role of occupational class on the association between sickness absence and disability pension : A Swedish register-based twin study. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 45 (6), 622-630. 10.5271/sjweh.3816 [Mer information]
Björk Brämberg, E., Holmgren, K., Bültmann, U., Gyllensten, H., Hagberg, J., Sandman, L. & Bergström, G. (2018). Increasing return-to-work among people on sick leave due to common mental disorders : Design of a cluster-randomized controlled trial of a problem-solving intervention versus care-as-usual conducted in the Swedish primary health care system (PROSA). BMC Public Health, 18 (1). 10.1186/s12889-018-5816-8 [Mer information]
Svedberg, P., Mather, L., Bergström, G., Lindfors, P. & Blom, V. (2018). Time pressure and sleep problems due to thoughts about work as risk factors for future sickness absence. International Archives of Occupational and Environmental Health, 91 (8), 1051-1059. 10.1007/s00420-018-1349-9 [Mer information]
Jensen, I., Bergström, G., Ljungquist, T., Bodin, L. & Nygren, Å. (2001). A randomized controlled component analysis of a behavioral medicine rehabilitation program for chronic spinal pain: are the effects dependent on gender?. Pain, 91 (1), 65-78. 10.1016/s0304-3959(00)00420-6 [Mer information]
Bergström, G., Bodin, L., Jensen, I., Linton, S. & Nygren, Å. (2001). Long-term, non-specific spinal pain: reliable and valid subgroups of patients. Behaviour Research and Therapy, 39 (1), 75-87. 10.1016/s0005-7967(99)00175-8 [Mer information]
Bergström, G., Jensen, I., Bodin, L., Linton, S. & Nygren, Å. (2001). The impact of psychologically different patient groups on outcome after a vocational rehabilitation program for long-term spinal pain patients. Pain, 93 (3), 229-237. 10.1016/s0304-3959(01)00320-7 [Mer information]
Jensen, I., Bodin, L., Ljungqvist, T., Bergström, G. & Nygren, Å. (2000). Assessing the Needs of Patients in Pain: A Matter of Opinion?. Spine, 25 (21), 2816-2823. [Mer information]
Bergström, G., Jensen, I., Linton, S. & Nygren, Å. (1999). A psychometric evaluation of the Swedish version of the Multidimensional Pain Inventory (MPI‐S): a gender differentiated evaluation. European Journal of Pain, 3 (3), 261-273. 10.1016/s1090-3801(99)90053-8 [Mer information]
Bergström, G. & Jensen, I. (1998). Psychosocial and Behavioural Assessment of Chronic Pain: Recommendations for Clinicians and Researchers. Scandinavian Journal of Behaviour Therapy, 27 (3), 114-123. 10.1080/02845719808408502 [Mer information]
Bergström, G., Jensen, I., Bodin, L., Linton, S., Nygren, Å. & Carlsson, S. (1998). Reliability and factor structure of the Multidimensional Pain Inventory – Swedish Language Version (MPI-S). Pain, 75 (1), 101-110. 10.1016/s0304-3959(97)00210-8 [Mer information]
Jensen, I., Bergström, G., Nygren, Å. & Dahlqvist, C. (1997). A gender-differentiated evaluation of the Swedish version of the rheumatology attitudes index (RAI). Scandinavian Journal of Behaviour Therapy, 26 (1), 36-45. 10.1080/16506079708412034 [Mer information]
Linton, S., Hellsing, A. & Bergström, G. (1996). Exercise for workers with musculoskeletal pain: Does enhancing compliance decrease pain?. Journal of occupational rehabilitation, 6, 177-190. [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Kwak, L., Bjorklund, C., Bostrom, M., Bergström, G., Nybergh, L., Elinder, L., Stigmar, K., Wahlin, C. & Jensen, I. (2020). Integrating evidence-based approaches for social and organizational risk management in a school setting : A randomized trial on implementation effectiveness. Implementation Science, 15. [Mer information]
Mather, L., Narusyte, J., Ropponen, A., Bergström, G., Blom, V., Helgadottir, B. & Svedberg, P. (2019). Adverse outcomes of sick leave due to mental disorders : prospective studies of discordant twin pairs. European Journal of Public Health, 29, 256-. [Mer information]
Kwak, L., Lornudd, C., Björklund, C., Bergström, G., Nybergh, L., Schäfer Elinder, L., Stigmar, K., Wåhlin, C. & Jensen, I. (2019). Implementation of the Swedish Guideline for Prevention of Mental ill-health at the workplace : study protocol of a cluster randomized controlled trial, using multifaceted implementation strategies in schools. BMC Public Health, 19. 10.1186/s12889-019-7976-6 [Mer information]

Konferensbidrag

Heiden, M., Hallman, D., Svensson, S., Mathiassen, S. & Bergström, G. (2021). Productivity, Well-Being and Work-Family Conflict in Mandatory Telework during the COVID-19 Pandemic. Proceedings of the International Ergonomics Association Conference 2021. [Mer information]
Januario, L., Mathiassen, S., Stevens, M., Holtermann, A., Bergström, G. & Hallman, D. (2021). Resident handlings in eldercare wards: are they associated with the development of musculoskeletal pain among the workers?. Proceedings of the International Ergonomics Association conference 2021. [Mer information]
Hallman, D., Januario, L., Heiden, M., Mathiassen, S., Svensson, S. & Bergström, G. (2021). Telework during the COVID-19 outbreak in Sweden: Effects on time spent sitting, standing, moving and sleeping in office workers. Proceedings of the International Ergonomics Association Conference 2021. [Mer information]
Keus van de Poll, M., Nybergh, L., Lornudd, C., Kwak, L., Lohela Karlsson, M., Hagberg, J., Torgén, M., Jensen, I. & Bergström, G. (2019). Preventing sickness absenteeism among employees with common mental disorders or stress-related symptoms at work: A cluster RCT conducted at the occupational health services. . [Mer information]
Keus van de Poll, M., Nybergh, L., Lornudd, C., Kwak, L., Lohela Karlsson, M., Hagberg, J., Torgén, M., Jensen, I. & Bergström, G. (2019). Preventing sickness absenteeism among employees with common mental disorders or stress-related symptoms at work: A cluster RCT conducted at the occupational health services. . [Mer information]
Björk Brämberg, E., Axén, I., Strömberg, C. & Bergström, G. (2018). Insatser via företagshälsan för att minska eller förebygga psykisk ohälsa : En kartläggning av forskningen - uppdatering 2018. FALF KONFERENS 2018 Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö? Gävle 10-12 juni 2018 : Program och Abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 71-72. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-02-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)