Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Hans Richter

Forskarpresentation

Hans Richter

Professor i psykologi, inriktning belastningsskador

Forskningsämne: Arbetshälsovetenskap

Hans forskar om hälso- och prestations konsekvenser av visuellt ansträngande närarbete. Han undervisar, handleder och är examinator på Masterprogrammet i arbetshälsovetenskap 120 hp. På Personal- och arbetslivsprogrammet 180 hp är han handledare och examinator.

AKTUELL FORSKNING

Synergonomi

LÄS MER OM

Konferensbidrag

Richter, H., Domkin, D., Elcadi, G., Andersson, H., Högberg, H. & Englund, M. (2019). A Comparison of Mental and Visual Load Resulting from Semi-automated and Conventional Forest Forwarding : An Experimental Machine Simulation Study. Proceedings of the 20th Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2018) : Volume X: Auditory and Vocal Ergonomics, Visual Ergonomics, Psychophysiology in Ergonomics, Ergonomics in Advanced Imaging. Cham. S. 199-208. 10.1007/978-3-319-96059-3_22 [Mer information]
Richter, H., Domkin, D., Elcadi, G., Andersson, H., Högberg, H., Forsman, M. & Englund, M. (2018). A comparison of mental and visual loads resulting from semi-automated and conventional forest harvesting : An experimental machine simulation study. FALF Konferens 2018: Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö? : Program och Abstracts. Gävle: Gävle Universtiy Press. S. 96-. [Mer information]
Richter, H., Domkin, D., Elcadi, G., Anderson, H., Högberg, H. & Englund, M. (2018). A comparison of mental and visual loads resulting from semi-automated and conventional forest harvesting: An experimental machine simulation study. . [Mer information]
Richter, H., Domkin, D. & Forsman, M. (2014). Ciliary muscle contraction force and trapezius muscle activity during manual tracking of visual targets. The Association for Research in Vision and Ophthalmology Annual Meeting : ARVO 2014. S. 263-. [Mer information]
Domkin, D., Forsman, M. & Richter, H. (2014). Relationship between eye-lens accomodative response and trapezius muscle activity during manual tracking of a visual target. 11th International Symposium on Human Factors in Organisational Design and Management (ODAM 2014)and 46th Annual Nordic Ergonomics Society: Technical University of Denmark. S. 1073-1074. 10.4122/dtu:2612 [Mer information]
Richter, H., Hagberg, M., Toomingas, A., Westergren, K., Heiden, M. & Wigaeus Tornqvist, E. (2012). Interrelationship between incident eye-and neck/scapular area symptoms. . Länk [Mer information]
Domkin, D., Sörqvist, P. & Richter, H. (2012). Performance and fatigue perception during strenuous near work in persons with different levels of working memory capacity. . [Mer information]
Lodin, C., Forsman, M. & Richter, H. (2012). Ratings of visual- and neck/shoulder discomfort during demanding simulated near work. NES2012, the 44th Annual International Nordic Ergonomics and Human Factors Society Conference. Länk [Mer information]
Lodin, C., Forsman, M. & Richter, H. (2011). Sustained periods of binocular load may affect trapezius muscle activity. Wellbeing and innovations through ergonomics : Proceedings of NES2011. Oulu, Finland: Nordic Ergonomics Society. S. 158-163. [Mer information]
Zetterberg, C., Forsman, M. & Richter, H. (2011). Undermålig synergonomi kan påverka muskelaktivitet och nacksmärta. . [Mer information]
Richter, H., Zetterlund, C. & Lundqvist, L. (2010). Eye-neck interactions triggered by gaze control during visually deficient it-work probed by path analysis. NES2010. [Mer information]
Richter, H., Bänziger, T., Saber, A. & Forsman, M. (2009). Low-level experimental accommodative/vergence load and trapezius muscle activity. Proceedings of 17th World Congress of Ergonomics. [Mer information]
Richter, H. & Lodin, C. (2008). Why eye strain can be pain in the neck. . [Mer information]
Richter, H., Crenshaw, A., Djupsjöbacka, M., Kjellberg, A. & Lyskov, E. (2007). Accommodative/vergence eye-movements in response to optical blur and musculoskeletal discomfort. Work with computing systems - WWCS 2007, Stockholm : Computing systems for human benefits from the 8th International Conference on Work With Computing Systems : May 21st-24th 2007, Stockholm Sweden. Stockholm: Royal institute of technology. S. 125-125. [Mer information]
Richter, H. (2007). Accommodative/vergence performance following low-levels sustained oculomotor load. 30th European Conference on Visual Perception : Perception 36 Suppl.. S. 30-. [Mer information]
Wiholm, C., Richter, H., Mathiassen, S. & Toomingas, A. (2007). Associations between eyestrain and neck-shoulder symptoms among call centre operators. Work With Display Unit. [Mer information]
Richter, H., Crenshaw, A. & Lyskov, E. (2007). Low-levels sustained accommodative/vergence loads, eyestrain and neck-shoulder discomfort. Work With Display Unit. [Mer information]
Richter, H. (2007). Neck shoulder activation induced by deficient visual quality. 39th Annual Congress of the Nordic Ergonomics Society. [Mer information]
Wiholm, C., Richter, H., Mathiassen, S. & Toomingas, A. (2007). Samband mellan ögon och nacke/skulder besvär bland professionella datoranvändare. Svenska Läkaresällskapets Riksstämma. [Mer information]
Aasa, U., Jensen, B., Sandfeld, J., Lyskov, E., Richter, H. & Crenshaw, A. (2007). The impact of computer mouse work with different size objects on subjective perception of fatigue and performance. 39th Annual Congress of the Nordic Ergonomics Society. [Mer information]
Richter, H., Elfström, A., Kjellberg, A., Zetterström, . & Wiholm, C. (2007). Visual stress a risk factor for musculo-skeletal complaints in visual display unit workers. Work With Display Unit. [Mer information]
Richter, H. & Knez, I. (2006). Superior low-wavelength contrast sensitivity in asthenopics during voluntary efforts to accommodation. 29th European Conference on Visual Perception : Perception 35. Suppl. S. 131-131. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2021-03-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)