Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Katarina Wijk

Forskarpresentation

Katarina Wijk

Adjungerad professor

Forskningsämne: Arbetshälsovetenskap

E-post: katarina.wijk@hig.se
Telefon: 026-64 85 00 (växel)

AKTUELL FORSKNING

Min forskning handlar om planering, genom­förande och utfall av hälsointerventioner, särskilt i arbetslivet, och hur insatser påverkar hälsa och arbets­hälsa. Bedriver flera pågående projekt inom arbets­hälso­vetenskap, dels inom hälso- och sjukvårdsorganisationer och dels vid andra arbetsplatser. Frågeställningarna rör såväl hur hälsa och arbetshälsa påverkas av strukturella och individuella förut­sättningar vid förändringar som frågor om ledarskap och nya arbetssätt. Är även Forskning- och utvecklings­direktör vid Region Gävleborg och har flera förtroende­uppdrag bland annat som Sveriges ordförande för nationella sam­verkans­grupp för forskning och life science och som föreståndare för Sjukvårdsregionala forsknings­rådet i Mellansverige.”

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Lindberg, M., Skytt, B., Lindberg, M., Wijk, K. & Strömberg, A. (2023). A complex challenge with unclear improvement: the need for involvement, contextualization and facilitation when managers implement a leadership model. Leadership in Health Services, 36 (2), 236-246. 10.1108/lhs-05-2022-0055 [Mer information]
Wijk, K., Bergsten, E., Mathiassen, S. & Hallman, D. (2023). Individual determinants of satisfaction with the work environment after relocation to activity-based workplaces: a prospective study. PLOS ONE, 18 (3). 10.1371/journal.pone.0281771 [Mer information]
Macassa, G., Wijk, K., Rashid, M., Hiswåls, A., Daca, C. & Soares, J. (2023). Interpersonal violence is associated with self-reported stress, anxiety and depression among men in east-central Sweden: Results of a population-based survey. Medicina, 59 (2). 10.3390/medicina59020235 [Mer information]
Macassa, G., McGrath, C., Wijk, K., Rashid, M., Hiswåls, A. & Soares, J. (2023). The association between fear of crime, educational attainment, and health. Epidemiologia, 4 (2), 148-162. 10.3390/epidemiologia4020016 [Mer information]
Johansson, N., Sarkadi, A., Feldman, I., Price, A., Goldfeld, S., Salonen, T., Wijk, K., Isaksson, D., Kolic, E., Stenquist, S., Elg, M., Lönn, E., Wennelin, J., Lindström, L., Medina, M., Åberg, S., Viklund, J. & Warner, G. (2022). Ameliorating Child poverty through Connecting Economic Services with child health Services (ACCESS): study protocol for a randomised controlled trial of the healthier wealthier families model in Sweden. BMC Public Health, 22 (1). 10.1186/s12889-022-14424-x [Mer information]
Bergsten, E., Wijk, K. & Hallman, D. (2022). Implementation of Activity-Based Workplaces (ABW)—The Importance of Participation in Process Activities. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19 (21). 10.3390/ijerph192114338 [Mer information]
Gupta, S., Wijk, K., Warner, G. & Sarkadi, A. (2021). Readiness of allied professionals to join the mental health workforce : a qualitative evaluation of trained lay trauma counsellors’ experiences when refugee youth disclose suicidal ideation. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18 (4). 10.3390/ijerph18041486 [Mer information]
Bergsten, E., Wijk, K. & Hallman, D. (2021). Relocation to activity-based workplaces (ABW) – importance of the implementation process. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18. 10.3390/ijerph182111456 [Mer information]
Halling, B., Bergman, M. & Wijk, K. (2021). Sense of coherence and lean-based leadership and alterations in sick leave and productivity at a steel wire manufacturing unit. Work : A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 68 (4), 1211-1220. 10.3233/WOR-213450 [Mer information]
Wijk, K., Åberg Jönsson, F. & Lindberg, M. (2020). Perceived enabling factors and barriers for the implementation of improvements in health care in order to achieve patient-centred care : A case report from Sweden. Journal of Evaluation In Clinical Practice, 26 (3), 791-800. 10.1111/jep.13272 [Mer information]
Wijk, K., Bergsten, E. & Hallman, D. (2020). Sense of coherence, health, well-being, and work satisfaction before and after implementing activity-based workplaces. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17 (14). 10.3390/ijerph17145250 [Mer information]
Halling, B., Lyckström, M. & Wijk, K. (2019). Application of a sense of coherence-based leadership for productivity and health at Scania. International Journal of Human Factors and Ergonomics, 6 (2), 179-194. 10.1504/IJHFE.2019.102306 [Mer information]
Macassa, G., Winersjö, R., Wijk, K., MacGrath, C., Ahmadi, N. & Soares, J. (2017). Fear of crime and its relationships to self-reported health and stress among men. Journal of Public Health Research, 6 (3), 169-174. 10.4081/jphr.2017.1010 [Mer information]
Hiswåls, A., Ghilagaber, G., Wijk, K., Öberg, P., Soares, J. & Macassa, G. (2015). Employment status and suicidal ideation during economic recession. Health Science Journal, 9 (1). Länk [Mer information]
Nordlöf, H., Wijk, K. & Westergren, K. (2015). Perceptions of work environment priorities : Are there any differences by company size? — An ecological study. Work : A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 52 (3), 697-706. 10.3233/WOR-152123 [Mer information]
Nordlöf, H., Wiitavaara, B., Winblad, U., Wijk, K. & Westerling, R. (2015). Safety culture and reasons for risk-taking at a large steel-manufacturing company : Investigating the worker perspective. Safety Science, 73, 126-135. 10.1016/j.ssci.2014.11.020 [Mer information]
Hiswåls, A., Ghilagaber, G., Walander, A., Wijk, K., Öberg, P., Soares, J. & Macassa, G. (2014). Employment Status and Inequalities in Self-Reported Health. Epidemiology, Biostatistics and Public Health, 11 (4), 1-11. 10.2427/10006 [Mer information]
Halling, B. & Wijk, K. (2013). Experienced Barriers to Lean in Swedish Manufacturing and Health Care. International Journal of Lean Thinking, 4 (2). Länk [Mer information]
Nordlöf, H., Wijk, K. & Lindberg, P. (2012). A comparison of managers’ and safety delegates’ perceptions of work environment priorities in the manufacturing industry. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, 22 (3), 235-247. 10.1002/hfm.20263 [Mer information]
Wijk, K. & Mathiassen, S. (2011). Explicit and implicit theories of change when designing and implementing preventive ergonomics interventions : a systematic literature review. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 37 (5), 363-375. 10.5271/sjweh.3159 [Mer information]
Gill, P. & Wijk, K. (2004). Case study of a healthy eating intervention for Swedish lorry drivers. Health Education Research, 19 (3), 306-315. 10.1093/her/cyg030 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Hiswåls, A., Ghilagaber, G., Wijk, K., Öberg, P., Soares, J. & Macassa, G. (2014). Inequalities and Suicide Ideation during Recession Times. European Journal of Public Health, 24 (Suppl. 2), 361-. 10.1093/eurpub/cku166.155 [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2022-03-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)