Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Katarina Wijk

Forskarpresentation

Katarina Wijk

Adjungerad professor

Forskningsämne: Arbetshälsovetenskap

E-post: katarina.wijk@hig.se
Telefon: 026-64 85 00 (växel)

AKTUELL FORSKNING

Min forskning handlar om planering, genom­förande och utfall av hälsointerventioner, särskilt i arbetslivet, och hur insatser påverkar hälsa och arbets­hälsa. Bedriver flera pågående projekt inom arbets­hälso­vetenskap, dels inom hälso- och sjukvårdsorganisationer och dels vid andra arbetsplatser. Frågeställningarna rör såväl hur hälsa och arbetshälsa påverkas av strukturella och individuella förut­sättningar vid förändringar som frågor om ledarskap och nya arbetssätt. Är även Forskning- och utvecklings­direktör vid Region Gävleborg och har flera förtroende­uppdrag bland annat som Sveriges ordförande för nationella sam­verkans­grupp för forskning och life science och som föreståndare för Sjukvårdsregionala forsknings­rådet i Mellansverige.”

LÄS MER OM

Doktorsavhandling

Wijk, K. (2003). Planning and Implementing Health Interventions - : Extrapolating Theories of Health Education and Constructed Determinants of Risk-Taking. Diss. , 2003Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala. 192 s. [Mer information]

Licentiatavhandling

Wijk, K. (2002). Constructing Risk-Taking Youth : Extrapolating Theories of Health Education and Constructed Determinants of Risk-Taking among Youth in Preventive Sexual Health Education Interventions. Lic.-avh. , 2002. Gävle: Högskolan i Gävle. 147 s. (FOU-rapport 19) [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2022-03-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)