Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Katarina Wijk

Forskarpresentation

Katarina Wijk

Adjungerad professor

Forskningsämne: Arbetshälsovetenskap

E-post: katarina.wijk@hig.se
Telefon: 026-64 85 00 (växel)

AKTUELL FORSKNING

Min forskning handlar om planering, genom­förande och utfall av hälsointerventioner, särskilt i arbetslivet, och hur insatser påverkar hälsa och arbets­hälsa. Bedriver flera pågående projekt inom arbets­hälso­vetenskap, dels inom hälso- och sjukvårdsorganisationer och dels vid andra arbetsplatser. Frågeställningarna rör såväl hur hälsa och arbetshälsa påverkas av strukturella och individuella förut­sättningar vid förändringar som frågor om ledarskap och nya arbetssätt. Är även Forskning- och utvecklings­direktör vid Region Gävleborg och har flera förtroende­uppdrag bland annat som Sveriges ordförande för nationella sam­verkans­grupp för forskning och life science och som föreståndare för Sjukvårdsregionala forsknings­rådet i Mellansverige.”

LÄS MER OM

  • Publikationer

Konferensbidrag

Wirkkala, M., Wijk, K. & Engström, M. (2023). Turnover intentions in healthcare staff. . [Mer information]
Bergsten, E., Wijk, K. & Hallman, D. (2022). The important process when relocating to activity-based workplaces. . [Mer information]
Wijk, K., Åberg Jönsson, F. & Lindberg, M. (2019). Enabled and perceived factors for implementing improvements in health care in order to achieve patient centered care, a case report from Sweden : Möjliggörande och upplevda faktorer för implementering av förbättringsarbete i hälso- och sjukvården för att uppnå patient-centrerad vård, en fallstudie. . [Mer information]
Bergsten, E., Wijk, K. & Hallman, D. (2019). Implementing Activity-based Workplaces (ABW) and the importance of participating in process activities. . [Mer information]
Lindberg, M., Sving, E. & Wijk, K. (2019). Kartläggning av patientsäkerhets engagemang, baslinjemätning som grund för planering av intervention på arbetsplats med syfte att ge hälso- och sjukvårdsanställda förutsättningar försäkrare vård. . [Mer information]
Wijk, K., Bergsten, E. & Hallman, D. (2019). Perceptions of facilitating factors and barriers when implementing activity based workplaces before and after implementation, with particularly regard to Sense of Coherence. . [Mer information]
Halling, B., Bergman, M. & Wijk, K. (2018). Intervention för ökad produktivitet och minskad sjukskrivning vid ett svenskt stålföretag. FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle : Program och abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 49-. Länk [Mer information]
Nordlöf, H., Wiitavaara, B., Winblad, U., Wijk, K. & Westerling, R. (2013). A description of reasons for risk-taking at a large steel manufacturing company. Ergonomics for equality: Nordic Ergonomics Society (NES), Reykjavík, Iceland, 11-14 august 2013. Länk [Mer information]
Nordlöf, H., Wiitavaara, B., Winblad, U., Wijk, K. & Westerling, R. (2013). En beskrivning av anledningar till risktagande vid ett stort stålindustriföretag. . Länk [Mer information]
Karlsson, T., Nordlöf, H. & Wijk, K. (2012). Företagsledares uppfattningar om arbetsmiljöprioritering och dess samband med framgång. Makt, Myter och Motstridigheter : Utmaningar i dagens arbetsliv. Karlstad: Karlstad Universitet. S. 19-19. Länk [Mer information]
Karlsson, T., Nordlöf, H. & Wijk, K. (2012). Manager perceptions of work environment prioritization and its relation to success. Proceedings NES2012 : Ergonomics for sustainability and growth. Stockholm, Sweden: KTH Royal Institute of Technology, School of Technology and Health, Division of Ergonomics. Länk [Mer information]
Karlsson, T., Wijk, K. & Bänziger, T. (2011). A description of work environment management in succesful companies. Wellbeing and Innovations Through Ergonomics : Proceedings of NES2011, September 18-21, 2011, Oulu, Finland: Nordic Ergonomics Society. S. 460-465. Länk [Mer information]
Nordlöf, H. & Wijk, K. (2011). Do small- and medium-sized enterprises differ in their work environment priorities?. Wellbeing and innovations through ergonomics : Nordic Ergonomics Society (NES), Oulu, Finland, 18-21 september 2011: Nordic Ergonomics Society. S. 1-6. [Mer information]
Wijk, K., Bergsten, E., Mathiassen, S. & Tigerfors, A. (2011). Incentives for work environment improvements at manufacturing companies from a manager perspective. . Länk [Mer information]
Wijk, K. & Mathiassen, S. (2010). Explicit and implicit change theories behind ergonomic interventions in working life. Proceedings of the Premus 2010 conference (Seventh International Conference on Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders) August 29-September 2. Angers, France. S. 240-. Länk [Mer information]
Bergsten, E., Wijk, K. & Mathiassen, S. (2010). Healthy work - healthy business? A survey of work environment improvements and profitability among small and medium enterprises. . [Mer information]
Nordlöf, H. & Wijk, K. (2010). Uppfattningar om prioritering av arbetsmiljön i små och medelstora tillverkande företag. Arbetsliv i förändring: Forum för arbetslivsforskning (FALF), Malmö, 19-21 maj 2010. [Mer information]
Wijk, K. & Nordlöf, H. (2009). Lönsamhet i en god arbetsmiljö (poster). Arbetet i människors liv: Forum för arbetslivsforskning (FALF), Göteborg, 13-14 maj 2009. Göteborg. Länk [Mer information]
Wikström, P. & Wijk, K. (2009). Perceptions about work environment and profitability among successful enterprises. Proceedings at conference "Understanding small enterprises". Denmark. [Mer information]
Wijk, K. (2009). Work values among male and female students. Proceedings of the 17th World Congress on Ergonomics. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2022-03-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)