Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Katarina Wijk

Forskarpresentation

Katarina Wijk

Adjungerad professor

Forskningsämne: Arbetshälsovetenskap

E-post: katarina.wijk@hig.se
Telefon: 026-64 85 00 (växel)

AKTUELL FORSKNING

Min forskning handlar om planering, genom­förande och utfall av hälsointerventioner, särskilt i arbetslivet, och hur insatser påverkar hälsa och arbets­hälsa. Bedriver flera pågående projekt inom arbets­hälso­vetenskap, dels inom hälso- och sjukvårdsorganisationer och dels vid andra arbetsplatser. Frågeställningarna rör såväl hur hälsa och arbetshälsa påverkas av strukturella och individuella förut­sättningar vid förändringar som frågor om ledarskap och nya arbetssätt. Är även Forskning- och utvecklings­direktör vid Region Gävleborg och har flera förtroende­uppdrag bland annat som Sveriges ordförande för nationella sam­verkans­grupp för forskning och life science och som föreståndare för Sjukvårdsregionala forsknings­rådet i Mellansverige.”

LÄS MER OM

Rapporter

Wijk, K. & Gävert, M. (2005). Hälsofrämjande verksamhet på arbetsplats : en formativ utvärdering av implementeringsfasen. Gävle: Högskolan i Gävle. 14 s. (FOU-rapport 28) [Mer information]
Wijk, K. & Halling, B. (2006). Att väcka den björn som sover : reflektion över planering och implementering av en hälsointervention på en arbetsplats. Gävle: Högskolan i Gävle. 13 s. (FOU-rapport 29) Länk [Mer information]
Björklund, M., Djupsjöbacka, M., Wijk, K., Sundelin, G. & Gellerstedt, S. (2010). Minska värken : Åtgärder mot värk i nacke och rygg. Gävle: Gefle University Press. 18 s. [Mer information]
Wijk, K. (2011). Work values among Swedish male and female students. 21 s. (Research report 1) Länk [Mer information]
Wijk, K. & Lindberg, P. (2013). Divergences in descriptions of the internal work environment management, between employees and the management, a case study. Gävle: 20 s. (Research report 3) Länk [Mer information]
Hallman, D., Bergsten, E., Wijk, K. & Mathiassen, S. (2020). Övergången till aktivitetsbaserade kontor på Trafikverket - Processen och resultatet : En rapport framtagen av Högskolan i Gävle, Avdelningen för arbetshälshälsovetenskap och psykologi. Högskolan i Gävle; Trafikverket. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2022-03-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)