Gå till eugreenalliance
Sök

Linda Widar

Affilierad forskare, medicine doktor i arbetshälsovetenskap

E-post: linda.widar@hig.se

Linda Widar är affilierad vid Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi, där hon forskat om olika aspekter av akademins arbetsmiljö, välbefinnande, arbetspresta­tion och ledarskap vid distansarbete. I sin forskning har Linda bland annat genomfört objektiva studier av stress, återhämtning och fysisk aktivitet vid distansarbete, och genom intervjuer utforskat undervisande och forskande personals, och akademi­anställda arbetsledande chefers, upplevelser, uppfattningar och behov till exempel vid distansarbete.

Linda Widar disputerade i oktober 2022 med sin avhandling Telework in academia – Opportunities and challenges for well-being at work.

Senaste publikationerna

Widar, L., Heiden, M., Boman, E. & Wiitavaara, B. (2022). How is telework experienced in academia?. Sustainability, 14 (10). 10.3390/su14105745 [Mer information]
Widar, L., Wall, E. & Svensson, S. (2021). Experiences of job demand and control: A study of first line managers in for-profit psychiatric and addiction care. Work : A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 69 (3), 1115-1123. 10.3233/WOR-213540 [Mer information]
Widar, L., Wiitavaara, B., Boman, E. & Heiden, M. (2021). Psychophysiological reactivity, postures and movements among academic staff : A comparison between teleworking days and office days. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18 (18). 10.3390/ijerph18189537 [Mer information]
Heiden, M., Widar, L., Wiitavaara, B. & Boman, E. (2021). Telework in academia : associations with health and well-being among staff. Higher Education, 81, 707-722. 10.1007/s10734-020-00569-4 [Mer information]
Widar, L. (2022). Telework in academia – Opportunities and challenges for well-being at work. Diss. (sammanfattning), 2022. Gävle: Gävle University Press. 116 s. (Doctoral thesis 32) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2022-11-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)