Sök

Linda Widar

Affilierad forskare, medicine doktor i arbetshälsovetenskap

E-post: linda.widar@hig.se

Linda Widar är affilierad vid Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi, där hon forskat om olika aspekter av akademins arbetsmiljö, välbefinnande, arbetspresta­tion och ledarskap vid distansarbete. I sin forskning har Linda bland annat genomfört objektiva studier av stress, återhämtning och fysisk aktivitet vid distansarbete, och genom intervjuer utforskat undervisande och forskande personals, och akademi­anställda arbetsledande chefers, upplevelser, uppfattningar och behov till exempel vid distansarbete.

Linda Widar disputerade i oktober 2022 med sin avhandling Telework in academia – Opportunities and challenges for well-being at work.

Senaste publikationerna

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2022-11-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)