Forskarpresentation

Mahmoud Rezagholi

Forskarpresentation

Mahmoud Rezagholi

Universitetslektor

Forskningsämne: Arbetshälsovetenskap

Mahmoud Rezagholi forskar inom ett tvärvetenskapligt område så kan kallas som hälso- och arbetsmiljöekonomi, och är främst aktiv inom modellering för resursallokering och beräkning av lönsamheter vid förbättring av arbetshälsa och arbetsmiljö. I sin avhandling har Mahmoud Rezagholi utvecklat ekonomiska modeller för utvärdering och optimering av tekniska mätmetoder och samplingsstrategier vid studie av fysisk arbetsbelastning. Mahmoud Rezagholi har vidare utvecklat analytiska metoder för ekonomiska beslutsfattande vid arbetsmiljöförbättring i sin postdoksforskning. Som forskningsresultat har Mahmoud Rezagholi kommit på intressanta slutsatser som bl.a. att det finns stordriftsnackdel i förbättring av precision vid exponeringsmätning, men det finns stordriftsfördel i förbättring av arbetsmiljöfaktorer. Mahmoud Rezagholi är nu intresserad av forskning inom allmän fysisk och psykisk hälsa och dess effekt i den totala arbetseffektiviteten vid små och medelstora företag.

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Rezagholi, M. (2019). Demands for multidimensional information on the work environment : a methodological framework for regular studies. Work : A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 63 (1), 9-20. 10.3233/WOR-192903 [Mer information]
Rezagholi, M. (2018). Marginal socio-economic effects of an employer's efforts to improve the work environment. Annals of Occupational and Environmental Medicine, 30 (1). 10.1186/s40557-018-0212-5 [Mer information]
Rezagholi, M. (2016). Differential Socio-Economic Effects of Work Environmental Risk Faktors. Journal of Health & Medical Economics, 2 (2). Länk [Mer information]
Rezagholi, M. (2016). Economic Decisions on Proposed Work Environmental Studies : a Theory for Cost and Value of Information. Science Journal of Public Health, 4 (1), 11-19. 10.11648/j.sjph.20160401.12 [Mer information]
Rezagholi, M. & Bantekas, A. (2015). Making Economic Social Decisions for Improving Occupational Health : A Predictive Cost-Benefit Analysis. Occupational Medicine & Health Affairs, 3 (6). 10.4172/2329-6879.1000225 [Mer information]
Rezagholi, M. (2014). Deriving cost-efficient strategies for observational assessments of postural loads. Occupational Medicine & Health Affairs, 2. 10.4172/2329-6879.1000174 [Mer information]
Rezagholi, M. & Bantekas, A. (2014). Optimizing the fraction of expensive direct measurements in an exposure assessment study. International Journal of Statistics in Medical Research, 3 (1), 44-54. 10.6000/1929-6029.2014.03.01.6 [Mer information]
Rezagholi, M., Mathiassen, S. & Liv, P. (2012). Cost efficiency comparison of four video-based techniques for assessing upper arm postures. Ergonomics, 55 (3), 350-360. 10.1080/00140139.2011.642007 [Mer information]
Trask, C., Mathiassen, S., Wahlström, J., Heiden, M. & Rezagholi, M. (2012). Data collection costs in industrial environments for three occupational posture exposure assessment methods. BMC Medical Research Methodology, 12, 89-. 10.1186/1471-2288-12-89 [Mer information]
Trask, C., Mathiassen, S., Wahlström, J., Heiden, M. & Rezagholi, M. (2012). Modeling costs of exposure assessment methods in industrial environments. Work : A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 41, 6079-6086. 10.3233/WOR-2012-1064-6079 [Mer information]
Rezagholi, M. & Mathiassen, S. (2010). Cost-Efficient Design of Occupational Exposure Assessment Strategies : A Review. Annals of Occupational Hygiene, 54 (8), 858-868. 10.1093/annhyg/meq072 [Mer information]

Doktorsavhandling

Rezagholi, M. (2012). Cost-Efficient Designs for Assessing Work-Related Biomechanical Exposures. Diss. (sammanfattning), 2013. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 70 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 848) Länk [Mer information]
Publicerad av: Susanne Lind Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-08-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)