Forskarpresentation

Marina Heiden

Marina Heiden, universitetslektor i arbetshälsovetenskap handleder doktoranden Linda Richardsson.

Forskarpresentation

Marina Heiden

Universitetslektor, docent

Forskningsämne: Arbetshälsovetenskap

Marina är lektor i yrkesmedicin och docent i arbetshälsovetenskap.

AKTUELL FORSKNING

- Flexibelt arbete: möjlighet och utmaning (FlexA)

- Att arbeta på distans – möjligheter och konsekvenser för universitetslärare

- Validering och kompetensutveckling för yrket personlig assistent (ValidX)

- Vidareutveckling av synergonomisk riskbedömningsmetod VERAM

LÄS MER OM

- Utbildningsledare för masterprogrammet i arbetshälsovetenskap

- Forskarutbildningskurser i vetenskaplig metodik

Publicerad av: Julia Högnelid Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-05-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)