Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Mats Djupsjöbacka

Forskarpresentation

Mats Djupsjöbacka

Affilierad forskare

Forskningsämne: Arbetshälsovetenskap

Filosofie kandidatexamen i biologi
Medecine doktor i fysiologi

AKTUELL FORSKNING

  • Reliabilitet hos olika tester av nackens sensomotoriska funktioner
  • Rörelseomfång i övre och nedre del av halsryggen hos kvinnor med långvarig nacksmärta — en jämförande tvärsnittsstudie
  • Undersökning av frekvens och omhändertagande av patienter med ospecifika muskuloskeletala besvär inom primärvården
  • Randomiserad och kontrollerad studie av olika typer av behandling av långvarig nack-skuldersmärta
  • Rehabilitering för personer med nackbesvär: Effekter av individanpassad rehabilitering baserad på prognostiska indikatorer och funktionstest

LÄS MER OM

Rehabilitering av belastningsskador

Jag disputerade 1996 med ett avhandlingsarbete i neurofysiologi kring muskelspolarnas reflexreglering. Sedan dess har jag forskat kring rörelse och positionssinnet (proprioceptionen), motorisk kontroll och uppkomstmekanismerna bakom långvarig muskelsmärta. Med den forskningen som bas har jag sedan kommit fokusera på klinisk forskning kring sensomotoriska funktionsstörningar vid långvarig nacksmärta.

Kort om tidigare forskning och resultat
Många forskningsresultat, bl.a. från vår forskning vid CBF, har visat att avvikelserna i rörelsekontroll verkligen påverkar funktionsförmågan, och att de troligen även bidrar till smärttillståndet. Dessa resultat pekar på att det kan vara effektivt att träna olika aspekter av rörelsekontroll och koordination vid rehabilitering. Därför forskar jag även kring metoder för att träna rörelsekontrollen.

Nuvarande forskningsintresse

Personer som lider av långvarig smärta i rörelseorganen upplever ofta en försämrad funktionsförmåga. Forskningen har också visat att dessa patienter ofta uppvisar olika typer av störningar i rörelsekontrollen. Bättre kunskap om dessa störningar och hur de påverkar individen kan vara av stor betydelse för att förbättra behandling och rehabilitering av långvariga smärttillstånd i rörelseorganen.

I min forskning vidareutvecklar jag metoder för att studera avvikelser i rörelsekontrollen hos personer med långvarig nacksmärta. Samtidigt studerar jag om och hur avvikelserna i rörelsekontroll hänger ihop med individens symptom och funktionsförmåga.

Nyckelord: motorisk kontroll, proprioception, sensomotorik, nacksmärta

Pågående projekt

Rörelseomfång i övre och nedre del av halsryggen hos kvinnor med långvarig nacksmärta — en jämförande tvärsnittsstudie
Ansvarig: Mats Djupsjöbacka

Reliabilitet hos olika tester av nackens sensomotoriska funktioner
Ansvarig: Mats Djupsjöbacka

Besöksfrekvens och omhändertagande av patienter med muskuloskeletala besvär inom primärvården
Ansvarig: Mats Djupsjöbacka

Randomiserad och kontrollerad studie av olika typer av behandling av långvarig nack-skuldersmärta
Ansvarig: Martin Björklund

Rehabilitering för personer med nackbesvär: Effekter av individanpassad rehabilitering baserad på prognostiska indikatorer och funktionstest
Ansvarig: Martin Björklund


Samverkan

Docent Charlotte Häger Ross, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå Universitet. Samarbete kring studier av sensomotorisk funktion hos personer med långvarig nacksmärta.

Associate prof. Deborah Falla, Center for Sensorimotor Interaction, Aalborg University, Danmark. Samarbete kring nackens rörelsekontroll hos personer med långvarig nacksmärta.

Docent och överläkare Martin Fahlström, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå Universitet. Samarbete kring studier av besöksfrekvens och omhändertagande av patienter med muskuloskeletala besvär inom primärvården i Västerbotten.

Associate prof. Dario Liebermann, Dept. of Physical Theraphy, Tel Aviv University, Israel. Samarbete kring studier av koordination och kontroll av målriktade armrörelser hos personer med långvarig nacksmärta.

Förste amanuens Ann-Katrin Stensdotter, Høgskolen i Sør-Trøndelag

Publicerad av: Elin Krans Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2023-05-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)