Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Mats Djupsjöbacka

Forskarpresentation

Mats Djupsjöbacka

Affilierad forskare

Forskningsämne: Arbetshälsovetenskap

Filosofie kandidatexamen i biologi
Medecine doktor i fysiologi

AKTUELL FORSKNING

  • Reliabilitet hos olika tester av nackens sensomotoriska funktioner
  • Rörelseomfång i övre och nedre del av halsryggen hos kvinnor med långvarig nacksmärta — en jämförande tvärsnittsstudie
  • Undersökning av frekvens och omhändertagande av patienter med ospecifika muskuloskeletala besvär inom primärvården
  • Randomiserad och kontrollerad studie av olika typer av behandling av långvarig nack-skuldersmärta
  • Rehabilitering för personer med nackbesvär: Effekter av individanpassad rehabilitering baserad på prognostiska indikatorer och funktionstest

LÄS MER OM

Böcker

Djupsjöbacka, M., Johansson, B., Mathiassen, S. & Sjölander, P. (red.) (2004). International Congress on Chronic Pain and Dysfunction after Whiplash and other Traumatic Neck Injuries : October 28-29, 2004.. Gävle: Gefle University Press. 73 s. [Mer information]
Djupsjöbacka, M., Gellerstedt, S. & Stenberg, L. (2004). Muskelvärk? : Långvarig muskelsmärta vid arbete - risker, uppkomst och åtgärder. Gävle: Belastningsskadecentrum, Högskolan i Gävle. 8 s. [Mer information]
Johansson, H., Windhorst, U., Djupsjöbacka, M. & Passatore, M. (red.) (2003). Chronic Work-Related Myalgia : Neuromuscular Mechanisms behind Work-Related Chronic Muscle Pain Syndromes. Gävle: Gävle University Press. 310 s. [Mer information]

Kapitel i böcker

Djupsjöbacka, M. (2008). Proprioception and neck/shoulder pain. Fundamentals of musculoskeletal pain. Seattle: IASP Press. S. 385-399. [Mer information]
Djupsjöbacka, M. (2003). Effects of physical work exposure on proprioception. Chronic work-related myalgia : neuromuscular mechanisms behind work-related chronic muscle pain syndromes. Gävle: Gävle University Press. S. 175-183. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-02-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)