Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Monica Kaltenbrunner Nykvist

Monica Kaltenbrunner Nykvist är doktorande vid Centrum för Belastningsskadeforskning vid HiG

Forskarpresentation

Monica Kaltenbrunner Nykvist

Fil. Dr.

Forskningsämne: Arbetshälsovetenskap

Fil Mag vårdvetenskap
Fil Mag Health Promotion
Psykiatrisjuksköterska

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Kaltenbrunner, M., Mathiassen, S., Bengtsson, L., Högberg, H. & Engström, M. (2023). Associations between lean maturity in primary care and musculoskeletal complaints among staff. A longitudinal study. BMJ Open, 13. 10.1136/bmjopen-2022-067753 [Mer information]
Kaltenbrunner, M., Mathiassen, S., Bengtsson, L. & Engström, M. (2019). Lean maturity and quality in primary care. Journal of Health Organization & Management, 32 (2), 141-154. 10.1108/JHOM-04-2018-0118 [Mer information]
Kaltenbrunner Nykvist, M., Bengtsson, L., Mathiassen, S., Högberg, H. & Engström, M. (2019). Staff perception of Lean, care-giving, thriving and exhaustion : a longitudinal study in primary care. BMC Health Services Research, 19 (1). 10.1186/s12913-019-4502-6 [Mer information]
Kaltenbrunner, M., Bengtsson, L., Mathiassen, S. & Engström, M. (2017). A questionnaire measuring staff perceptions of Lean adoption in healthcare : development and psychometric testing. BMC Health Services Research, 17 (1). 10.1186/s12913-017-2163-x [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-02-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)