Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Svend Erik Mathiassen

Svend Erik Mathiassen, Högskolan i Gävle.

Forskarpresentation

Svend Erik Mathiassen

Professor i belastningsskadeforskning, inriktning mot arbetslivsfrågor

Forskningsämne: Arbetshälsovetenskap

  • Cand.scient. (dansk), idrottsvetenskap och biologi
  • Medicine doktor i arbetsfysiologi
  • Docent, yrkesmedicin

AKTUELL FORSKNING

  • Strategier för insamling av data om fysisk arbetsbelastning
  • Analyser av kostnad och effektivitet vid datainsamling
  • Kvantifiering och storlek av variation i fysisk belastning i olika yrken
  • Motorisk variabilitet i arbetslivsrelevanta uppgifter — storlek och fysiologisk effekt
  • Skadefria flygplanlastare

LÄS MER OM

  • Fysiologiska och psykologiska mekanismer vid belastningsskador
  • Interventioner mot belastningsskador i arbetslivet

Variation i arbetet - mätmetoder, fysiologiska effekter, interventioner i arbetslivet

Jag disputerade 1993 vid Karolinska Institutet/Arbetslivsinstitutet på en avhandling om fysiologiska effekter av olika sätt att variera fysisk arbetsbelastning, särskilt pauser. Sedan dess verksam som forskare vid Arbetslivsinstitutet, Malmö Högskola och, sedan 2004, som forskningsledare vid CBF, Högskolan i Gävle. Sedan 2009 är jag dessutom huvudsekreterare i Regeringens Arbetsmiljöpolitiska kunskapsråd.

Nuvarande forskningsintresse

Fysisk variation är fortfarande ett huvudintresse: hur uttrycker man variation i siffror, vilka är de fysiologiska och psykologiska effekterna av olika typer och storlekar av variation, och hur skapar man arbeten med lämplig variation som samtidigt är lönsamma för företagen? Ytterligare en viktig forskningsfråga, som knyter an till variabilitet i belastning, är hur man designar en statistiskt och resursmässig effektiv strategi för att mäta belastning i arbetslivet.

Nyckelord: arbetsfysiologi, ergonomi, fysisk belastning, trötthet, variation, mätstrategier

Pågående ramprojekt

Jämställd arbetshälsa? Genus, arbetsorganisation och fysisk belastning i detaljhandeln

Ansvarig: Svend Erik Mathiassen

Strategier för insamling av data om fysisk arbetsbelastning
Ansvarig: Svend Erik Mathiassen

Analyser av kostnad och effektivitet vid datainsamling
Ansvarig: Svend Erik Mathiassen

Kvantifiering och storlek av variation i fysisk belastning i olika yrken
Ansvarig: Svend Erik Mathiassen

Motorisk variabilitet i arbetslivsrelevanta uppgifter — storlek och fysiologisk effekt
Ansvarig: Svend Erik Mathiassen

Skadefria flygplanlastare
Ansvarig: Svend Erik Mathiassen

Publicerad av: Susanne Lind Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2021-05-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)