Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Svend Erik Mathiassen

Svend Erik Mathiassen, Högskolan i Gävle.

Forskarpresentation

Svend Erik Mathiassen

Seniorprofessor i belastningsskadeforskning, inriktning mot arbetslivsfrågor

Forskningsämne: Arbetshälsovetenskap

  • Cand.scient. (dansk), idrottsvetenskap och biologi
  • Docent, yrkesmedicin
  • Medicine doktor i arbetsfysiologi

AKTUELL FORSKNING

  • Strategier för insamling av data om fysisk arbetsbelastning
  • Analyser av kostnad och effektivitet vid datainsamling
  • Kvantifiering och storlek av variation i fysisk belastning i olika yrken
  • Motorisk variabilitet i arbetslivsrelevanta uppgifter — storlek och fysiologisk effekt
  • Flexibla arbets- och anställningsformer

LÄS MER OM

Böcker

Mathiassen, S. & Hallman, D. (2022). Fysisk (in)aktivitet i kontorsmiljöer. Göteborg: Göteborgs universitet. 56 s. (Arbete & Hälsa 56(4)) Länk [Mer information]
Rolfer, B., Mathiassen, S. & Vingård, E. (red.) (2012). Forskning i fara? : Forskarna själva om dagens svenska arbetsmiljöforskning. Gävle: Gävle University Press. 60 s. [Mer information]
Toomingas, A., Mathiassen, S. & Wigaeus Tornqvist, E. (red.) (2012). Occupational Physiology. Boca Raton, FL: CRC Press. 309 s. [Mer information]
Vingård, E. & Mathiassen, S. (2011). Ett nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljö : behov och förutsättningar. Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet. 72 s. (Statens offentliga utredningar 2011:60) Länk [Mer information]
Mathiassen, S. & Vingård, E. (red.) (2009). God arbetsmiljö - en framgångsfaktor?. Stockholm: Fritze. 78 s. (Statens offentliga utredningar 2009:47) [Mer information]
Mathiassen, S. & Vingård, E. (red.) (2009). Inkluderande arbetsliv. Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet. 163 s. (Statens offentliga utredningar 2009:93) Länk [Mer information]
Toomingas, A., Mathiassen, S. & Wigaeus Tornqvist, E. (red.) (2008). Arbetslivsfysiologi. Lund: Studentlitteratur. 373 s. [Mer information]
Mathiassen, S., Munch-Ulfsfält, U., Nilsson, B. & Thornblad, H. (2007). Ergonomi för ett gott arbete. Stockholm: Prevent. 190 s. [Mer information]
Jarebrant, C., Öjmertz, B., Mathiassen, S. & Winkel, J. (2005). Ergonova: ergonomisk värdeflödesanalys : verktyget som förenar effektiv produktion och god arbetsmiljö. Arbetsbok. Mölndal: IVF Industriforskning och utveckling AB. 13 s. (IVF-skrift, 0349-0653 05802) [Mer information]
Jarebrant, C., Öjmertz, B., Mathiassen, S. & Winkel, J. (2005). Ergonova: ergonomisk värdeflödesanalys : verktyget som förenar effektiv produktion och god arbetsmiljö. Handledning. Mölndal: IVF Industriforskning och utveckling AB. 28 s. (IVF-skrift 05801) [Mer information]
Kihlberg, S., Franzon, H., Fröberg, J., Hägg, G., Johansson Hanse, J., Kjellberg, A., Mathiassen, S., Medbo, P., Neumann, P. & Winkel, J. (2005). Ett produktionssystem under förändring : ergonomisk och teknisk utvärdering. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. (Arbete och hälsa 2005:1) [Mer information]
Djupsjöbacka, M., Johansson, B., Mathiassen, S. & Sjölander, P. (red.) (2004). International Congress on Chronic Pain and Dysfunction after Whiplash and other Traumatic Neck Injuries : October 28-29, 2004.. Gävle: Gefle University Press. 73 s. [Mer information]

Kapitel i böcker

Mathiassen, S., Johansson, E., Bolin, M. & Olofsdotter, G. (2019). Jämställd arbetshälsa? Genus, arbetsorganisation och fysisk belastning inom detaljhandeln. Arbetsmiljö och ohälsa i ett genusperspektiv : Uppdragsforskning med relevans för tillsynsverksamheten. Stockholm: Arbetsmiljöverket. S. 22-42. [Mer information]
Toomingas, A., Bratt Carlström, M. & Mathiassen, S. (2012). A good working life for everyone. Occupational Physiology. Boca Raton, FL: CRC Press. S. 271-284. [Mer information]
Rolfer, B., Mathiassen, S. & Vingård, E. (2012). Vart är Sveriges arbetsmiljöforskning på väg?. Forskning i fara? : Forskarna själva om dagens svenska arbetsmiljöforskning. Gävle: Gävle University Press. [Mer information]
Toomingas, A., Mathiassen, S. & Wigaeus Tornqvist, E. (2012). Work, Working Life, Occupational Physiology. Occupational Physiology. Boca Raton, FL: CRC Press. S. 1-18. [Mer information]
Mathiassen, S. (2009). Arbetsmiljö, arbetshälsa, framgång, lönsamhet.... God arbetsmiljö - en framgångsfaktor? : en skrift från Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet. Stockholm: Fritze. S. 11-30. [Mer information]
Mathiassen, S. & Södergren, B. (2009). Organisatorisk mångfald – inspirerande innovation eller Babels torn?. Inkluderande arbetsliv. Stockholm: Fritze. S. 89-109. [Mer information]
Toomingas, A., Mathiassen, S. & Wigaeus Tornqvist, E. (2008). Arbete, arbetsliv, arbetslivsfysiologi. Arbetslivsfysiologi. Lund: Studentlitteratur. S. 17-38. [Mer information]
Toomingas, A., Bratt Carlström, M. & Mathiassen, S. (2008). Ett gott arbetsliv för alla. Arbetslivsfysiologi. Lund: Studentlitteratur. S. 347-361. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-02-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)