Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Anne-Sofie Hiswåls

Forskarpresentation

Anne-Sofie Hiswåls

Universitetslektor

Forskningsämne: Folkhälsovetenskap

  • Leg. sjuksköterska
  • Distriktssköterska
  • Medicine magisterexamen i Folkhälsovetenskap

AKTUELL FORSKNING

Projektets huvudsyfte är att undersöka hur den psykiska och fysiska hälsan i Gävle kommun påverkas av hushållens ekonomi, arbetsmarknadens villkor och förhållandena på arbetsplatsen.

GHOLDH - Gävle Household, Labour-Market Dynamics and Health Survey
Ansvarig: Gloria Macassa

LÄS MER OM

Examina

2004 Medicine magister i Folkhälsovetenskap, Linköpings universitet
1977 Leg sjuksköterska, Landstingets sjuksköterskeskola, Gävle

Utbildningar

2012 Health Sciences, 7,5 hp, Institutionen för hälsovetenskap, Mittuniversitet
2012-06-20 Antagen till forskarutbildning, Mittuniversitetet, Humanvetenskapliga fakulteten, Institutionen för hälsovetenskap. Preliminär titel: "Employment Conditions and Inequities in Health"
2007 Högskolepedagogik -Högskola, universitet och samhälle A, 7,5 hp, Högskolan i Gävle
2002 Beställarutbildning, 12 poäng, CMT, Linköpings universitet.
1988 Påbyggnadsutbildning i öppen hälso- och sjukvård, 40 poäng, Falun
1983 Påbyggnadslinje i medicinsk och kirurgisk sjukvård, 20 poäng, Falun

Anställningar

20110315–fortfarande, Avdelningschef, (40%) avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Akademin för hälsa och arbetsliv
200308–fortfarande, Universitetsadjunkt, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Akademin för hälsa och arbetsliv, Högskolan i Gävle
2011-07-01-2012-01-31 Tf avdelningschef, (80%), avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Akademin för hälsa och arbetsliv, Högskolan i Gävle
2001- 2003-07 Folkhälsosekreterare, Landstinget Dalarna, hälso- och sjukvårdsenheten, landstingets kansli, Falun
1995- 2001 Folkhälsoplanerare, Landstinget Dalarna, hälso- och sjukvårdskansliet i Leksand,
1977-1995 Sjuksköterska, mottagningssköterska, vik. avdelningsföreståndare och distriktssköterska, Landstinget Dalarna

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2021-06-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)